Hlavní navigace

Nejen doklad EET musíte vydat, na vyžádání ale také doklad o zakoupení zboží

19. 7. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Obchodník je povinen vydat nejen doklad o evidované tržbě, ale na žádost zákazníka je povinen vydat také doklad o zakoupení zboží. Vše je možné spojit v jedno.

Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Právě ten povinnost vydat na vyžádání zákazníka doklad o zakoupení zboží ukládá. Kontroly proběhly v Ústeckém a Libereckém kraji. Kontroloři vyrazili do řeznictví a prodejen s regionálními produkty. Pochybení odhalili v pěti případech.

Není ale nutné vydávat dva doklady, jak už server Podnikatel.cz informoval dříve v článku: Co všechno musí být na účtence, abyste kvůli #EET nemuseli vydávat dva doklady?

Není třeba vydávat dva doklady. Co je nutné splnit? 

Ten, koho se týká EET, musí na účtence uvést:

  • fiskální identifikační kód,
  • daňové identifikační číslo podnikatele,
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celkovou částku tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka,
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném, nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Jestliže podnikatel může tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, nemusí na účtence uvádět fiskální identifikační kód. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 16 zákona o ochraně spotřebitele říká:

(1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky.

(3) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

(4) Na žádost orgánů dozoru nebo Policie ČR v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, jde-li o nákup použitého výrobku nebo výrobku bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto výrobku do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle zvláštního právního předpisu.

Při porovnání obou ustanovení je zjevné, že zákon o ochraně spotřebitele požaduje navíc v podstatě jen informace o tom, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná. V oblasti identifikace podnikatele sice požaduje některé údaje navíc, už nyní ale podnikatelé tyto informace na účtenky běžně tisknou a neměl by to být pro většinu z nich problém. Většina pokladních řešení navíc umožňuje požadované údaje na účtenku EET doplnit a splnit tak i povinnosti dle zákona o ochraně spotřebitele. U koho to nepůjde či kdo nechce, má možnost pak vždy doklad o zakoupení výrobku či poskytnutí služby vydat samostatně, a to vždy až na žádost zákazníka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).