Hlavní navigace

Nemocenské pojištění v roce 2009

Od ledna 2009 došlo ke změnám v platbách nemocenského pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná může být nemocensky pojištěna i v případě, že není povinna platit zálohy na důchodové pojištění.

Nemocenské pojištění je dobrovolné. K pojištění se OSVČ přihlašuje podáním přihlášky. Nově se pojistné hradí odděleně od důchodového pojištění, a to na samostatný účet. Splatnost pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Variabilním symbolem je v tomto případě rodné číslo pojištěnce. Měsíční vyměřovací základ pro výpočet nemocenského nemůže být nižší než dvojnásobek stanovené rozhodné částky. Od 1. ledna 2009 je tato částka stanovena na 2 000 Kč. Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění činí 56 Kč.

Od roku 2009 je pro OSVČ výhodné tzv. předplacení dávky peněžité pomoci v mateřství. Podnikatelka, která splní podmínky pro výplatu této dávky, může snadněji dosáhnout na její maximální výši, která dnes činí 28 890 Kč měsíčně.