Hlavní navigace

Nespolehliví nebudou jen plátci DPH, chystá se nový institut nespolehlivých osob

26. 2. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Chystá se institut nespolehlivých osob, pro které budou platit stejná omezení jako pro nespolehlivé plátce DPH. Vznikne i nový „blacklist“

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, který přináší rozsáhlé změny v daňových zákonech. Účinnost normy je navrhována na 1. ledna 2017. Server Podnikatel.cz přinese postupně přehled všech novinek, které ministerstvo navrhuje. Jako první se zaměříme na nový institut nespolehlivé osoby.

Nespolehliví nebudou jen plátci, ale také osoby

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Už přes tři roky platí institut nespolehlivého plátce DPH. Nově k němu ministerstvo navrhuje zavést i institut nespolehlivé osoby. Chce tím zamezit snahám některých podnikatelů, kteří se snaží vyhnout označení nespolehlivého plátce. Aby se totiž v současnosti mohl podnikatel označení zbavit, musí minimálně rok „sekat dobrotu“. Někteří podnikavci se tak snaží smazat svojí nespolehlivost tím, že účelově zruší registraci plátce a následně ji opět získají. Tyto situace nelze podchytit pouhou aplikační praxí a metodickou činností správce daně skrze zpřísnění podmínek, kdy dochází k závažnému porušení povinností vztahujících se ke správě daně z přidané hodnoty. Proto se navrhuje zavést institut „nespolehlivé osoby“, která má těmto situacím zamezit a současně sloužit jako efektivní nástroj při boji s daňovými úniky, který působí nejen represivně, ale i preventivně, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Nově navrhovaný institut nespolehlivé osoby má však kromě zamezení účelového rušení registrace ještě jeden cíl. Tím je možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v momentě vzniku plátcovství již měli označení nespolehlivého plátce. Nespolehlivou osobou se totiž bude moct stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, a to na základě rozhodnutí správce daně nebo ex lege, tedy ze zákona.

Statusu nespolehlivosti se už nepůjde tak lehce zbavit

V případě rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce). Nejedná se tedy pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty, ale rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu. Konkretizace, co se rozumí „porušením povinností vztahujících se ke správě daně z přidané hodnoty“, je stejně jako v případě nespolehlivého plátce ponecháno aplikační praxi a metodické činnosti správce daně. I v případě nespolehlivé osoby zůstávají zachovány stejné procesní standardy stran opravných prostředků, doplňuje se v důvodové zprávě.

Nespolehlivou osobou se ze zákona stane nespolehlivý plátce, jehož registrace byla zrušena. Nespolehlivou osobou se tak ex lege stane pouze ten plátce, který závažným způsobem porušil své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty a získal statut nespolehlivého plátce, který mu zůstal až do pravomocného zrušení registrace. V případě vzniku nespolehlivé osoby ex lege nebude vydáváno rozhodnutí, neboť nespolehlivou osobou se stává subjekt automaticky.

Pro nespolehlivé osoby budou platit stejná omezení jako pro plátce

Zároveň rovněž vznikne po vzoru nespolehlivých plátců DPH i nový „blacklist“ nespolehlivých osob. Z důvodu komplexního uchopení problematiky nespolehlivé osoby dochází také k rozšíření úpravy ručení za daň, a to pro případy obchodování s osobou, o níž je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivou, uzavírá se v důvodové zprávě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).