Hlavní navigace

Nespolehlivých plátců přibývá 12 denně, začněte se mít na pozoru

31. 7. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Nárůst počtu nespolehlivých plátců o stovky měsíčně zvyšuje pro podnikatele riziko, že na nějakého z nich narazí. V takovém případě hrozí ručení za DPH.

Některá média zveřejnila informaci společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, že počet nespolehlivých plátců DPH překročil minulý týden hranici tisíce. Pravda to sice není, jelikož hranice tisíce ještě pokořena nebyla (údaje k 30. červenci 14 hodin), nic to však nemění na tom, že nespolehlivých plátců přibývá vskutku výrazně. Poslední měsíc dokonce průměrným tempem 12 nespolehlivých plátců denně. Pokud tempo vydrží, na konci roku jich bude okolo 2500.

Čtěte také: Za dva červencové dny přibylo více nespolehlivých plátců než za celý rok 2013

Tisícovka již brzy pokořena

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Pozor na nárůst nespolehlivých plátců DPH.

Podle informací společnosti CRIF přibyl do evidence nespolehlivých plátců DPH tisící subjekt minulý pátek 24. července. Jak ale ukazuje oficiální Registr plátců DPH, tisíc nespolehlivých plátců ještě v evidenci není. K 14. hodině 30. července bylo v registru 983 nespolehlivých plátců. Vzhledem k tempu, kterým nespolehlivých plátců přibývá, se však dá očekávat, že právě v těchto dnech již bude hranice tisíce pokořena.

Jenom za červenec letošního roku se počet nespolehlivých plátců zvýšil o 357, což je více než 12 nespolehlivých plátců denně (včetně víkendů). Pokud bude aktuální tempo růstu počtu nespolehlivých plátců pokračovat podle stávající situace, může být koncem tohoto roku v registru plátců zhruba 2 500 plátců, kteří budou mít status nespolehlivého plátce.

Počet nespolehlivých plátců
K 31.12. 2013 17
K 31.12. 2014 115
K 30.6. 2015 637
K 2.7. 2015 682
K 29.7. 2015 983

Finanční správa začala institut hojně využívat

Nárůst počtu nespolehlivých plátců je ovlivněn celou řadou faktorů. Hlavním důvodem nicméně zůstává fakt, že finanční správa začala institut nespolehlivého plátce DPH důsledně využívat. Dříve totiž spíše uplatňovala deregistraci k DPH. Generální finanční ředitelství (GFŘ) se též v rámci své kompetence snaží aktualizovat kritéria pro definici závažného porušení povinnosti vztahující se ke správě daně, jež opravňuje správce daně k aplikaci institutu nespolehlivého plátce. Za účelem boje proti podvodům na DPH se finanční správa snaží skutečně aktivně využívat a aplikovat tento institut ve všech oprávněných případech. Vliv má pochopitelně neustávající snaha vybraných osob o účelové vytváření rizikového chování některých subjektů, čímž jsou naplněny znaky nepoctivého plátce a tím i kritéria pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce správcem daně dle současné legislativy a kritérií nastavených GFŘ, doplnila serveru Podnikatel.cz Linda Paterová z GFŘ.

Obchodujete s nespolehlivými plátci? Ručíte za ně

Nárůst nespolehlivých plátců přináší též vyšší riziko pro firmy, že právě jejich obchodní partneři mohou být na „blacklistu“. Status nespolehlivého plátce totiž zakládá společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat se společností, která má v okamžiku uskutečnění plnění status nespolehlivého plátce, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od ní přijme.

Čtěte více: Na co si dát v praxi pozor při obchodování s nespolehlivým plátcem DPH?

Jak ukázala analýza společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, nejvíce na pozoru se musí mít podnikatelé, kteří obchodují s pražskými firmami. Právě v Praze se totiž nachází nejvíce nespolehlivých plátců (32,63 %). Druhé místo zaujímá Brno (24,18 %) a třetí Hradec Králové (7,65 %). Mnoho z nespolehlivých plátců navíc sídlí na stejných adresách, nejčastěji na Náměstí Svobody 93/22 v Brně. Kromě náměstí Svobody jich v Brně také několik sídlí na adrese Botanická 606/24. V Praze je “oblíbené” sídlo nespolehlivých plátců Jaurisova 514/4 a Holečkova 789/49.

Co se týče dalších nejčastějších aspektů, které se pojí s nespolehlivými plátci, jde například o stáří firmy. Většinou jde totiž o mladší subjekty. Přes polovinu z nich vznikla od začátku roku 2010, a naopak pouze 25 % podnikatelů působí na trhu déle než 10 let. Většina nespolehlivých plátců (80 %) jsou též společnosti s ručením omezeným. Jen v necelých 3 % případů jde o akciové společnosti. 13 % nespolehlivých plátců jsou fyzické osoby – podnikatelé a ve 2 % případů se jedná o zahraniční osoby.

Další charakteristikou nespolehlivých plátců tvoří skutečnosti, že v takřka 90 % případů mají pouze jednoho vlastníka a jednoho statutárního zástupce, přičemž z toho v 70 % jde o jednu a tutéž osobu. Za více než 50 % případů tedy stojí pouze jedna osoba, která je zároveň stoprocentní vlastník i jediný statutární zástupce. U více než 40 % subjektů se statutem nespolehlivý plátce došlo od 1. 1. 2014 minimálně k jedné změně vlastníka. Jen 152 subjektů z tisíce nikdy vlastníka neměnilo, doplnila společnost CRIF – Czech Credit Bureau v tiskové zprávě.

Jak lze status získat?

Status nespolehlivého plátce lze získat několika způsoby. Podle pokynu Generálního finančního ředitelství dostane status nespolehlivého plátce firma, která ohrozila veřejný zájem tím, že jí úřady neuznaly uplatňovaný nárok na odpočet daně a vyměřily ji daň jinak, než deklarovala v podaném daňovém přiznání k DPH. K ohrožení veřejného zájmu dochází, pokud bude snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč. Stejná hranice platí i pro dluhy na DPH, které má podnikatel alespoň tři měsíce. Za nespolehlivou je považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň podle pomůcek alespoň 500 tisíc korun (či úřad vyměřuje daň dle pomůcek minimálně dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích), a také podnikatel, který je podezřelý z účasti na podvodu. 

Status nespolehlivého plátce získá rovněž podnikatel, který neuhradil zajišťovací příkaz. V neposlední řadě se podnikatel stane nespolehlivým plátcem, pokud opakovaně nepodá povinná podání k DPH ani na základě výzvy správce daně, a to dvakrát v období dvanácti měsíců bez řádného odůvodnění. Od 1. ledna se lze navíc dostat na blacklist nespolehlivých plátců tím, že při registraci k DPH uvede podnikatel nepravdivý údaj ohledně skutečného (reálného) sídla.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).