Hlavní navigace

Nevracet, vložit do schránky

Zákon o správě daní a poplatků stanoví, že pokud si příjemce nevyzvedne písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení a to i v případě, že se o uložení písemnosti příjemce nedozvěděl.Do­ručovatel může vhodit po marném uplynutí lhůty na vyzvednutí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Správce daně může podle zákona vyloučit vhození písemnosti do schránky. Taková písemnost se vrací odesílateli. Aby doručovatel rozpoznal, která obálka patří do schránky a kterou bude odesílat zpět správci daně, musí být jednoznačně označena.

Pro zasílání písemností v daňovém řízení se i nadále budou používat obálky s doručenkou a modrým pruhem. Obálky se však musí upravit. Nově můžeme na obálce najít zelenou nálepku s textem “Nevracet, vložit do schránky”. Obálku, na které zmíněnou zelenou nálepku nenajdeme, vyloučil správce daně od vložení do schránky, písemnost musí být doručena podle pravidel, na které jsme byli zvyklí do července 2009.