Hlavní navigace

Novinka u poskytování služeb v rámci EU, už se nebudete muset stávat plátci DPH

30. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Podnikatelé se dočkají zrušení povinného “plátcovství” DPH, pokud poskytují služby do zemí EU. Místo toho se stanou identifikovanou osobou. Čtěte, co se změní.

Když v roce 2010 začala platit nová úprava DPH ohledně poskytování služeb do zahraničí, u řady podnikatelů to vyvolalo rozhořčení. Čeští zákonodárci totiž zavedli pravidlo, podle kterého se tuzemský podnikatel, který poskytne svou službu zahraničnímu podnikateli s místem plnění v jiném členském státě, stává plátcem DPH dnem poskytnutí takové služby. Nyní to však vypadá, že od příštího roku se tato povinnost změní. Podnikatelé se nebudou stávat přímo plátci DPH, ale jen identifikovanou osobou. Čtěte, co všechno bude muset identifikovaná osoba plnit.

Čtěte také: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

Poskytujete služby do EU? Stáváte se plátci DPH

První den roku 2010 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která způsobila, že mnoho českých podnikatelů se muselo stát plátci DPH. Od ledna 2010 se totiž osoba povinná k dani stává plátcem DPH nejen přijetím služby z jiného členského státu EU, ale také jejím poskytnutím, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby. Plátcem DPH jsou už tak skoro tři roky podnikatelé se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, kteří přijímají služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo podnikatelského subjektu ze třetí země, a také osoby povinné k dani, které poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě.

Čtěte speciál Daň z přidané hodnoty

Do konce roku 2009 platilo pravidlo, že za místo plnění u služeb se považuje místo, kde má sídlo nebo místo podnikání poskytovatel služby. Zmíněná novela to ale změnila a od roku 2010 je naopak klíčové, kdo tvoří příjemce služby. Záleží přitom, zda jde o osobu povinnou nebo nepovinnou k dani. 

Od roku 2010 platí dvě základní pravidla pro určení místa plnění:

1. Příjemcem služby je osoba povinná k dani (podnikatelský subjekt)

  • místem plnění je místo (stát), kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání
  • místem plnění je místo (stát), kde je provozovna umístěna

2. Příjemcem služby je osoba nepovinná k dani (nepodnikatel)

  • místem plnění je místo (stát), kde má poskytovatel sídlo nebo místo podnikání
  • místem plnění je místo (stát), kde je provozovna umístěna, pokud je poskytovatelem provozovna

V současnosti se tedy poskytovatel služby stává dnem poskytnutí služby plátcem DPH a musí svému místně příslušnému finančnímu úřadu podat přihlášku k registraci. Má na to celkem 15 dní. V daňovém přiznání k DPH se příjem ze služby uvede jako plnění s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě s nárokem na odpočet. Současně podnikatel musí podat elektronické souhrnné hlášení o poskytnutých službách v jiném členském státě.

Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

Místo plátce DPH jen identifikovaná osoba

Ve sněmovně ale nyní čeká na schválení novela zákona o DPH, která by měla celou problematiku pro podnikatele zjednodušit. Senát sice zákon nepřijal a vrátil ho sněmovně s pozměňovacími návrhy, ať už je ale poslanci přijmou, či nikoli (a prosadí zákon v původním znění), od roku 2013 by se měla situace při přeshraničním plnění služeb změnit. Podnikatelům by mělo v tomto ohledu především pomoci zavedení konceptu “identifikované osoby”, která bude mít oproti plnohodnotným plátcům DPH pouze určité (omezené) povinnosti. V této souvislosti je potřeba jen upozornit, aby se nový pojem „identifikovaná osoba“ nepletl s dosud používaným pojmem „osoba identifikovaná k dani“. Tato „osoba identifikovaná k dani“ se stává „podmnožinou“ identifikovaných osob a jako takový pojem „osoba identifikovaná k dani“ je v zákoně zrušen, vysvětluje se v důvodové zprávě k zákonu.

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek

Díky této novince se tak osoby, kterým vznikne povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, nebudou muset se z tohoto titulu registrovat jako plnohodnotní plátci. V případě tuzemských plnění tak osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku, které se stanou identifikovanou osobou, nebudou mít povinnost u tuzemských plnění uplatňovat DPH, ale nebudou mít ani nárok na odpočet daně. I nadále zůstane zachována možnost pro osobu povinnou k dani, tj. včetně identifikované osoby, se stát plátcem dobrovolně, na základě žádosti, doplnil serveru Podnikatel.cz Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí.

Na identifikovanou osobu se budou vztahovat určité povinnosti spojené s přijetím nebo poskytnutím přeshraniční služby z/do jiného členského státu, nicméně jí uskutečněná dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby v tuzemsku nebudou předmětem daně. Na druhé straně identifikovaná osoba nebude mít nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění.

Konkrétní povinnosti, které se budou vztahovat na identifikovanou osobu v souvislosti s přeshraničními službami:

  • povinnost přiznat DPH při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku 
  • povinnost předložit souhrnné hlášení při poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (služby spadající do působnosti základního pravidla pro stanovení místa plnění) osobě registrované k dani v jiném členském státě, s místem plnění v jiném členském státě, je-li daň povinen přiznat příjemce služby

Identifikovanou osobou se bude moci stát i právnická osoba nepovinná k dani, a to za obdobných podmínek jako ty, za kterých se dle dosavadního zákona mohla stát osobou identifikovanou k dani.

MM_socky3

Identifikované osoby

Jedná se o osobu povinnou k dani a o právnickou osobu nepovinnou k dani, kterým bude přiděleno identifikační číslo pro účely DPH a která budou mít ve srovnání s plátcem pouze určité (omezené) povinnosti. 

Čtěte také: 5 novinek, které vás brzy čekají v oblasti DPH

Zavedení identifikované osoby je jen jednou z mnoha změn, které novela zákona o DPH přináší. V platnost rovněž například vejde “blacklist” nespolehlivých plátců daně, ručení za daň za tyto neplatiče, povinné nahlášení účtů a elektronická přiznání. Noví plátci daně z přidané hodnoty budou mít dále po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání kalendářní měsíc. Teprve následně po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).