Hlavní navigace

Obchody a služby mohou opět otevřít, musí však dodržovat přísná pravidla

10. 5. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc, Internet Info, podle licence: Rights Managed
Obchody a služby mohou až na výjimky opět otevřít. Budou však muset dodržovat přísná protiepidemická opatření.

Jedná se například o omezení počtu zákazníků na metry čtvereční. Platí rovněž omezení otevírací doby. Některé služby rovněž musí kontrolovat a nepřipustit v provozovně zákazníka, který nemá negativní test na koronavirus.

Co se dozvíte v článku
 1. Otevírací doba je omezena
 2. Jeden zákazník na 15 metrů2
 3. Speciální pravidla pro určité služby
 4. Nutné vést evidenci zákazníků
 5. Zákazník musí být negativně testován
 6. Testovat se musí i poskytovatelé služeb a obchodníci
 7. Vevnitř v respirátoru
 8. Školy a nošení roušek
 9. Co zůstává stejné

Otevírací doba je omezena

Od dnešního dne (10. května) mohou mít opět až na výjimky otevřeny obchody a služby. Nově mohou otevřít kromě všech obchodů například i opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví či truhlářství. Rovněž je umožněno i konání veletrhů či výstav.

Přesto však i nadále platí jistá omezení a podnikatelé musí dodržovat protiepidemická opatření. Předně je omezena otevírací doba. Prodej je povolen pouze mezi 6. a 22. hodinou. Toto omezení se nicméně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven vybraných stravovacích služeb (např. zaměstnanecké jídelny),
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob.

Jeden zákazník na 15 metrů2

Všechny obchody a služby musí navíc dodržovat následující pravidla (s výjimkou taxislužeb a provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.):

 • v provozovně nepřipustit přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 • zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

Platí, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se naopak nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Speciální pravidla pro určité služby

Pro tetovací salony a další podobné služby platí stejné podmínky jako už v současnosti pro kadeřnictví. Podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb jsou stanoveny tak, že:

 • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,

Aktuálně je v opatření i podmínka, že nelze provozovat činnosti, při které je narušena integrita kůže, jak ale uvedl serveru Seznam zprávy ministr průmyslu a obchodu, šlo o chybu, která by měla být během dnešního jednání vlády napravena.

Nutné vést evidenci zákazníků

V neposlední řadě mají kadeřnice, tatéři, maséři a spol. ještě povinnost vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření. Jde o jméno a příjmení zákazníka, jeho kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tato evidence musí být uchovávána po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

Zákazník musí být negativně testován

Dále platí, že zákazník nesmí mít klinické známky onemocnění COVID-19 a při vstupu do provozovny těchto služeb se musí prokázat buď:

 • negativním PCR testem, maximálně 7 dnů starým, nebo
 • negativním antigenním testem, maximálně 72 hodin starým, nebo
  certifikátem ministerstva o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • musí doložit, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud zákazník výše zmíněné podmínky nesplní, nesmí ho provozovatel služby pustit do provozovny. Vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek při testování u poskytovatele služby, musí neprodleně opustit provozovnu.

Testovat se musí i poskytovatelé služeb a obchodníci

Co se týče testování poskytovatelů služeb, obchodníků či jejich zaměstnanců, mohou buď využít centrální místa pro testování, kde jsou antigenní testy zdarma, nebo samotestování. Každopádně test musí podstoupit minimálně jednou týdně. Zároveň platí, že v případě samotestování pojišťovna přispívá na test 60 Kč.

Vevnitř v respirátoru

Stále platí povinnost nosit ve vnitřních provozovnách služeb a obchodů respirátory a nic se na této povinnosti nemění. Jak zákazník, tak poskytovatel služby musí mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

školení květen 24 - novinky

Školy a nošení roušek

V dalších krajích dnes mohly otevřít i základní školy a školky pro všechny děti. Na ulici, pokud dodržíte rozestup 2 metry od ostatních osob, už není povinné nošení ochrany dýchacích cest.

Co zůstává stejné

I nadále platí omezení stravovacích zařízení, která nesmí připustit přítomnost zákazníků v provozovně a mohou prodávat jen s sebou, či hotelů, které smí poskytovat své služby pouze lidem na služební cestě či cizincům. Stejně tak musí zůstat zavřená vnitřní sportoviště, bazény, herny. Zakázány jsou i nadále až na určité výjimky kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Rovněž nemohou ještě otevřít divadla, kina nebo se konat koncerty.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).