Hlavní navigace

Opět platí uzavírka obchodů a služeb, porovnali jsme ji s jarními opatřeními

22. 10. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Velká část obchodů a provozoven služeb sice musí ode dneška zavřít, existuje ale mnoho výjimek. Formulace některých částí opatření navíc vzbuzuje otázky.

Zakázána například nejsou venkovní sportoviště, ale je omezen pohyb, takže se tam lidé teoreticky nemají jak dostat a nemají povoleno se na nich pohybovat. Opatření také vůbec neřeší farmářské trhy. Velká část opatření nicméně zůstává stejná jako na jaře.

Kdo může nechat otevřeno

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci platí ode dneška nová opatření. Jedno se týká pohybu osob, druhé podnikatelů a třetí úřadů. Podobně jako na jaře musí zavřít maloobchodní prodejny a provozovny služeb. Jsou nicméně stanoveny výjimky, otevřeny mohou zůstat prodejny potravin, drogerie či lékárny. Uzavření se též netýká velkoobchodů.

Zákaz zavřít se netýká:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů,
 • prodejen domácích potřeba železářství,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

Přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (tedy například banky mohou zůstat otevřené). Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

Jaká pravidla se v provozovnách musí dodržovat

Oproti „pozdější“ jarní verzi, jelikož docházelo k úpravám, nemají už výjimku lázeňská zařízení. Formulace je pak změněná u domácích potřeb, které nyní mohou zůstat bez dalších podmínek otevřené. Na jaře nemusely zavřít jen v případě, že prodávaly ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo dezinfekci.

Oproti jaru též neplatí žádné speciální otevírací hodiny pro důchodce.

V provozovnách je nicméně nutné aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry. Dále musí provozovatel zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry). Dále musí být umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. V neposlední řadě je nutné zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně. Podobná opatření platila pro podnikatele i na jaře.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

U restaurací platí uzávěra už týden

Restaurace sice musely zavřít už před týdnem, i u nich ale není úplně stejná situace jako na jaře. Otevřené totiž nyní mohou zůstat za určitých podmínek hotelové restaurace, a to mezi 6. a 20. hodinou. Nesmí v nich však hrát živá hudba a být poskytováno bezdrátové internetové připojení pro veřejnost. V restauracích musí hosty usazovat tak, aby byl mezi nimi rozestup alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků u jednoho stolu). U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 lidi (s výjimkou členů domácnosti). Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry. Číšníci musí nosit roušky a stejně tak zákazníci, pokud zrovna nekonzumují u stolu.

Ostatní mohou prodávat stejně jako na jaře jen s sebou či přes výdejové okénko (od 6 do 20 hodin). Provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2, nemohou prodávat ani přes okénko.

Velká obchodní centra mohou zůstat otevřená

Samotná velká obchodní centra pak na rozdíl od jara zavřít nemusí, ale jednotlivé obchody (až na výjimky jako potraviny, drogerie apod.) ano. Musí ale stále plnit některé podmínky. Použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) musí být omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob. Ani velká centra nesmí poskytovat možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost a musí zajistit alespoň 1osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali.

Provozovatel musí dále zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.)

Omezení prodávat ubytovací služby

V první jarní vlně zákazů byl sice s pár výjimkami zakázán prodej ubytovacích služeb, za dva týdny ale došlo k jistému uvolnění a stejná pravidla, jaká byla po jarním uvolnění, platí i nyní. Některým osobám je tak možné ubytovací služby prodávat. Lze to

 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 21. 10.

Venkovní sportoviště s otazníkem

Oproti jaru není výslovně zakázán provoz a používání venkovních sportovišť a opatření jen hovoří o vnitřních prostorech staveb. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, venkovní sportoviště (při dodržení dalších opatření) mohou zůstat otevřená.

Jak je omezen volný pohyb

Samotné omezení pohybu je skoro stejné jako na jaře. Oproti jaru je možná navíc účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, vycestování na chatu, vycestování z republiky a návštěva hřbitova.

Konkrétně je zakázán volný pohyb po ČR s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 9. cest za účelem vycestování z České republiky,
 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 11. cest zpět do místa svého bydliště;

Stejně jako na konci března se i nyní omezil počet lidí, kteří smí pobývat na veřejně přístupných místech na nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Zároveň lidé musí zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Právo pokojně se shromažďovat se pak nyní omezilo na nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Doporučení práce na dálku

Stejně jako na jaře vláda v neposlední řadě doporučila zaměstnavatelům:

školení-leden22-legislativní novinky

 • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Služby u zákazníka

Co se týče těch, kteří poskytují služby u zákazníka, zjednodušeně se dá říct, že mohou pokračovat jako doposud. Pokud však přijímají zákazníky v provozovně a nejsou mezi výjimkami, není to možné.

Farmářské trhy

Otazník visí nad farmářskými trhy, které byly nejprve zakázány, ale pak jim byla nakonec udělena výjimka a mohly otevřít. Nyní ale v opatření nejsou vůbec řešeny (tedy ani zakázány). Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví pro ČTK by ale měly mít možnost zůstat za stanovených podmínek v provozu.

Anketa

Pokud je/bude vaše podnikání omezeno, podáte žádost o náhradu škody?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).