Hlavní navigace

OSVČ mají poslední den na podání žádosti o ošetřovné za únor

19. 4. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V pondělí ve 23:59 končí příjem žádostí o dotace v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ za únor. Vyplácí se 400 Kč denně.

OSVČ mohou ošetřovné dostat na děti mladší 10 let, které nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády či z důvodu nařízení karantény ve škole. Pozor na to, že ošetřovné nelze kombinovat s novým kompenzačním bonusem.

Jak žádost podat

Dnes (pondělí 19. dubna) do 23:59 lze podat žádost o ošetřovné pro OSVČ za únor. Žádost lze podat

  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpuno21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
  • jako originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Obálka musí být označena „fpuno21“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpuno21“.

Kdo může žádat

Na ošetřovné mají nárok pouze OSVČ hlavní. Za OSVČ se pro účely podpory považuje i spolupracující osoba. Nárok mají ty OSVČ, které nemohou plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
  2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
  3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
  4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za měsíc únor 2021 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti (předškolní zařízení a 1. a 2. třídy nebyly uzavřeny vládním opatřením).

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/ošetřované osoby v domácí péči.

Ošetřovné nelze kombinovat s novým bonusem

Ošetřovné pro OSVČ činí stejně jako v předchozích měsících 400 Kč za den. O ošetřovné za měsíc únor 2021 není možné žádat za období jarních prázdnin (žadatel vybere období podle okresu, kde je umístěno školské či jiné zařízení).

Přestože v předešlých výzvách byl umožněn souběh ošetřovného s kompenzačním bonusem, pro únor a nový kompenzační bonus již tato kombinace neplatí. OSVČ může čerpat jen jednu z těchto podpor, buď kompenzační bonus, nebo ošetřovné.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).