Hlavní navigace

Jak na paušální výdaje v daňovém přiznání za rok 2011?

17. 2. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podnikatel může v daňovém přiznání paušální výdaje. Jak se uplatňují u různých druhů příjmů a jak lze na paušál přejít?

Zákon o daních z příjmů v § 7 umožňuje poplatníkovi využít paušálních výdajů v případě, že neuplatní výdaje prokazatelné na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V případě, že poplatník má příjmy uvedené v § 11 a 12 nemůže tuto možnost využít.

§ 7 odst.7 stanoví výši výdajů:

a)      80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm.b) z příjmů ze živností řemeslných, ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

b)      60 % z příjmů podle odstavce 1 písm.b) s výjimkou příjmů ze živností řemeslných,

c)      40 % z příjmů podle odstavce 1 písm.c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm.a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm.b) až d),

d)      30 % z příjmů podle odstavce 2 písm.e)

 

Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. Poplatník se rozhodne pro tento způsob uplatnění výdajů v roce 2011. Nemůže dodatečným daňovým přiznáním za období 2011 uplatnit výdaje ve skutečně prokázané výši. Čtěte Speciál: Daně z příjmů

Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Jinými slovy, paušální výdaje zahrnou veškeré výdaje, které poplatník vynaložil na činnost.

Poplatník, který uplatňuje výdaje paušální částkou, je povinen vždy vést záznamy:

a)      o příjmech (např. povede pokladní knihu, bude zakládat výpisy z běžného účtu),

b)      evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností (např. bude vystavené faktury evidovat v knize pohledávek).

Obchodní majetek

Obchodním majetkem je pro účely daně z příjmů majetek, o kterém poplatník s příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmu, účtuje nebo ho vede v daňové evidenci. Pokud poplatník neúčtuje ani nevede daňovou evidenci, obchodní majetek z hlediska daně z příjmů nemá. Pří přechodu z daňové evidence na paušální výdaje dochází tedy k vyřazení obchodního majetku. Dnem vyřazení obchodního majetku poplatníka je den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej uváděl v daňové evidenci.

Poradna Daňové přiznání: Radí Jan Molín, partner společnosti MIVO. Jan Molín zároveň přednáší na Vysoké škole ekonomické na katedře finančního účetnictví a auditingu (FFU), připravuje též odborné kurzy pro školení serveru Podnikatel.cz. Položit nový dotaz

Poplatník uplatňuje výdaje paušálem od roku 2009 a nevede účetnictví. Vlastní výrobní zařízení, které nepotřebuje a v roce 2012 ho prodá. Jelikož uplatňuje paušál a nevede účetnictví ani daňovou evidenci, nemá obchodní majetek. Obchodní majetek vyřadil z evidence 31. 12. 2008. Příjem z prodeje výrobního zařízení bude danit příjmem dle § 10 a jako daňový výdaj lze uplatnit zůstatkovou cenu výrobního zařízení. Čtěte také: Paušální daň není totéž co paušální výdaj

Poplatník uplatňující paušální výdaje si v roce 2012 koupí výrobní stroj. Odepisovat ho nebude, ani evidenčně, neboť poplatník nemá obchodní majetek a odpisování stroje nezahájil. Pokud uplatní v roce 2013 výdaje ve skutečné výši a povede daňovou evidenci, může stroj vložit do obchodního majetku a zahájit jeho odpisování sazbou nebo koeficientem pro první rok odpisování. Vstupní cenou bude cena podle § 29 odst. 1 písm.a) zákona.

V okamžiku, kdy se rozhodne poplatník přejít z daňové evidence na uplatňování paušálních výdajů, dochází současně k vyřazení obchodního majetku a poplatníkovi začíná běžet časový test vyřazeného obchodního majetku. Pokud prodá tento majetek před ukončením časového testu, je daněn dle § 10 a nikoliv dle § 7 zákona o daních z příjmu. Pokud prodá majetek po pěti letech od jeho vyřazení z obchodního majetku, je jeho prodej osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. b) a c). Čtěte také: Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Ukončení finančního leasingu a paušální výdaje

Pokud poplatník uplatní výdaje paušální částkou při finančním leasingu, obsahují výdaje veškeré výdaje dle § 7, odst. 8, tedy i nájemné. Problém nastane v okamžiku ukončení leasingu, kdy poplatník si najatou věc odkoupí. Aby bylo nájemné uznáno jako daňový výdaj, musí poplatník splnit podmínku § 24 odst.4 písm.c) a zahrnout předmět finančního leasingu do obchodního majetku. Pokud poplatník využije paušálních výdajů, nemá obchodní majetek a tedy nemůže splnit podmínku navedení odkoupeného majetku do obchodního majetku. Potom musí povýšit daňový základ o nájemné, které uplatnil v předcházejících období do výdajů a to v souladu s § 5 odst.6.

V případě, že poplatník vede účetnictví a ukončí finanční leasing, pro výpočet daní si uplatní paušální výdaje nebude mít problém. Neboť ukončený leasing navede do obchodního majetku, protože vede účetnictví. Paušální výdaje využije při stanovení své daňové povinnosti a současně povede účetnictví. Čtěte také: Na výdaje paušálem s interaktivním formulářem

Poplatník nevede daňovou evidenci ani účetnictví, uplatňuje paušální výdaje pro stanovení své daňové povinnosti.V roce 2009 uzavřel leasingovou smlouvu na osobní vozidlo, v roce 2011 postoupil finanční leasing vozidla poplatníkovi, který nepodniká. Po ukončení nebude splněna podmínka zahrnutí leasingového vozidla do obchodního majetku. Poplatník může uplatnit i v roce 2011 paušální výdaje. Základ daně nebude navyšovat o uhrazené nájemné, neboť po ukončení smlouvy předmět leasingu neodkoupí a nemůže ho vložit do obchodního majetku.

Různé druhy příjmů

Poplatník, který má příjmy z různých činností, a rozhodne-li se uplatňovat své výdaje paušální částkou, musí si vést evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl stanovit správnou výši jednotlivých paušálních výdajů. Nelze spočítat průměrem procento výdajů, musí být dodržena jednotlivá výše u jednotlivých příjmů. Čtěte také: Jak stanovit výši paušálních výdajů?

Poplatník dosáhl v roce 2011 příjmy z lesního hospodářství, z daňového poradenství, dále se věnoval znalectví a vydal odbornou knihu k daňové problematice. Celkem dosáhl následujících příjmů.

Příjmy v roce 2011
Druh příjmu Výše příjmu Paušální výdaj % Uplatněný výdaj Základ daně
Lesnictví 1 000 000 80 % 800 000 200 000
Daňové poradenství 250 000 60 % 150 000 100 000
Znalectví 250 000 40 % 100 000 150 000
Autorská práva 100 000 40 % 40 000 60 000
Celkem 1 600 000 1 090 000 510 000

Poplatník rozdělil své příjmy dle jednotlivých činností a u každé činnosti uplatnil příslušnou výši paušálních výdajů. Základ daně je součtem jednotlivých základů daně dle činnosti.

Přechod ze skutečných výdajů na paušál

Pokud se poplatník rozhodne pro změnu v uplatňování výdajů musí si uvědomit, že tato změna s sebou přináší i upravení základu daně předcházejícího zdaňovacího období v souladu s § 23 odst. 8. To znamená, že poplatník musí postupovat obdobně jako při ukončení činnosti.

Základ daně musí upravit o:

  • výši pohledávek,
  • výši závazků s výjimkou přijatých a zaplacených záloh,
  • cenu nespotřebovaných zásob,
  • zůstatky vytvořených rezerv.

Poplatník vedl v roce 2010 daňovou evidenci a rozhodl se, že v roce 2011 bude uplatňovat paušální výdaje. Při inventarizaci k 31. 12. 2010 zjistil skutečný stav pohledávek, závazků a zásob. V daňovém přiznání zvýšil základ daně o pohledávky a zásoby a současně závazky základ daně snížily.

MM_socky3

V roce 2011 obdržel uhrazené pohledávky z roku 2010. Jelikož o tyto pohledávky poplatník upravil základ daně v roce 2010, nebudou pohledávky zahrnuty do daňového základu v roce 2011.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).