Hlavní navigace

Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

3. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kdy uplatnit 80 procent paušálních výdajů a kdy jen 60 procent? Nad tím si při vyplňování přiznání láme hlavu nejeden podnikatel. A co když má různé druhy příjmů? Víme, jak na to.

Osoby samostatně výdělečně činné, které se rozhodly pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, tzv. paušálním výdajem, musí výši tohoto paušálu nejprve stanovit. Připravili jsme jednoduchý návod, který poslouží ke zjištění správné procentní sazby.

Kdo může uplatnit výdaje paušálem?

Paušální výdaje samozřejmě může uplatnit pouze fyzická osoba. Použití paušálů nevyžaduje žádnou složitou evidenci výdajů a je v mnoha případech výhodnější, než uplatnění výdajů skutečných. Navíc se OSVČ nemusí obávat, že při případné daňové kontrole neprokáže oprávněnost předloženého dokladu.

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Problematický může být přechod na paušální výdaje. Ten je třeba předem připravit, případně „dodanit“ pohledávky, zásoby a závazky. Postup při přechodu na paušální výdaje popisuje článek: Uvažujete o přechodu na paušální výdaje? Poradíme vám

Je vhodné připomenout, že paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje poplatníka. Žádné další, a to včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění, odpisů nebo výdajů spojených s provozem vozidla, nelze uplatnit.

Jak stanovit výši paušálu?

Zákon o daních z příjmů uvádí výši jednotlivých paušálů v § 7 odst. 7. Jestliže neuplatní poplatník výdaje prokazatelně vynaložené, může uplatnit:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných,
  • 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných)
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Příjmy zemědělců, lesníků a řemeslníků

Nejvyšší 80% paušál mají s ohledem na spotřebované náklady zemědělci, lesníci a řemeslníci. Není třeba popisovat, kdo je zemědělcem nebo lesníkem. Častou chybou však je, že si tento „nejvýhodnější“ paušál uplatní například živnostník (dřevorubec) s oprávněním na těžbu dříví. Upozorňujeme, že v tomto případě se musí jednat o podnikání v zemědělství, hospodaření na vodních a lesních plochách podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

V případě řemeslníků se jedná o osoby, které mají oprávnění na některou z živností řemeslných. Ty vyjmenovává živnostenský zákon v samostatné příloze. Patří sem například hodinářství, malířství, zednictví, kosmetické služby a hostinská činnost.

Stahujte přílohu živnostenského zákona – řemeslné činnosti

Příjmy ze živnosti (s výjimkou řemeslných)

Ostatní neřemeslné živnosti mají stanoven paušální výdaj na 60 %. Patří sem živnosti vázané, koncesované a volné. Například se jedná o velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, reklamní činnost a marketing, fotografické služby i služby poskytované pro zemědělství a lesnictví (výše uvedený dřevorubec).

Přílohy živnostenského zákona:

Příjmy z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

Pakliže podnikáte na základě jiného než živnostenského zákona, bude paušální výdaj maximálně 40 %. Jedná se o příjmy podle zvláštních předpisů. Patří sem například lékaři, advokáti nebo daňoví poradci. Jinou samostatnou výdělečnou činností je činnost na základě autorského zákona, nezávislého povolání, tlumočníka, znalce, insolventního správce apod.

Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

Novelou zákona o daních z příjmů účinnou od roku 2011 byl do § 7 vložen 30% paušální výdaj pro majetek zařazený v obchodním majetku. V podstatě došlo jen k upřesnění správného postupu. Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Použití více paušálů jedním podnikatelem

Podnikatel může mít samozřejmě více druhů živností. Proto musí být pro každou činnost stanoveny paušály zvlášť. Například podnikatel, který má současně příjmy ze zednictví (řemeslná živnost) a poskytování oprav a údržby potřeb pro domácnost (živnost volná) rozdělí příjmy z obou živností a k řemeslné živnosti uplatní paušál 80 % a k živnosti volné jen 60 %.

Příklad:

Podnikatele podnikající v oblasti marketingu, současně provozuje e-shop s živností velkoobchod a maloobchod. Jednoduchým propočtem zjistil, že pro velkoobchod a maloobchod by bylo vhodnější použít výdaje skutečné a naopak pro marketing výdaje paušální ve výši 60 %. Je toto uplatnění možné?

Bohužel se uvedený podnikatel musí rozhodnout pro jeden způsob uplatnění výdajů, a to buď výdaje skutečné, nebo paušální pro všechny druhy příjmů. Výjimkou je současné použití skutečných výdajů s 30% výdajem podle § 9 zákona o daních z příjmů u příjmů z pronájmu majetku.

Paušální výdaje a spolupracující osoba

Zákon o daních z příjmů nevylučuje ani současné použití paušálních výdajů a přerozdělení příjmů na manželku nebo jinou osobu žijící s ním domácnosti podle § 13.

Příklad:

Příjmy podnikatele s oprávněním na reklamní činnost v roce 2010 činily 1 000 000 Kč. Uplatní výdaje procentem, tj. 600 000 Kč (60 %). Rozdíl příjmů a výdajů činí 400 000 Kč.

Daň činí (uplatnil pouze slevu na poplatníka) 35 160 Kč, tj. (400 000 × 15 %) – sleva 24 840 Kč

Mohl by ovšem přerozdělit část příjmů a výdajů na spolupracující osobu podle § 13 zákona o daních z příjmů, například na otce, starobního důchodce žijícího ve společné domácnosti.

Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu
Rozdělení příjmů a výdajů Poplatník 100 % Poplatník 70 % Otec 30 %
Příjmy 1000000 700000 300000
Výdaje 600000 420000 180000
Rozdíl 400000 280000 120000
Daň 60000 42000 18000
Sleva 24840 24840 24840
Daň po slevě 35160 17160 0

Úspora na dani ze společného zdanění je 18 000 Kč (35 160 – 17 160). Spolupracující osoba však musí být přihlášena na ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Z přerozdělených příjmů se odvádí pojistné. Proto je vhodné předem vše důkladně propočítat. Vyplácí se například přerozdělení do limitu pro OSVČ vedlejší z důvodu odvodu sociálního pojištění nebo na spolupracující osobu, samostatného podnikatele, ale s nízkými příjmy. V některých případech je skutečně možné využitím institutu spolupracujících osob ušetřit. Čtěte také: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).