Hlavní navigace

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023?

15. 1. 2024
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
Daňové přiznání za rok 2023 nepodávají pouze podnikatelé, ale také další poplatníci. Přiznání musí podat i některé OSVČ s paušální daní.

Kromě těch, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, se navíc přiznání vyplatí vyplnit a odevzdat některým poplatníkům, co ze zákona nemusí. Konkrétně jde o ty, kteří v loňském roce nepracovali všech 12 měsíců, měli po část roku zdanitelné příjmy a nepožádali u svého zaměstnavatele o roční zúčtování.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo podává daňové přiznání za rok 2023?
  2. Které OSVČ s paušální daní musí přiznání také podat?
  3. Kdo nemusí podat přiznání za rok 2023?
  4. Komu se přiznání vyplatí podat, i když nemusí?
  5. Do kdy podat daňové přiznání za rok 2023
  6. Kdo musí podat přiznání elektronicky

Kdo podává daňové přiznání za rok 2023?

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023 podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Povinnost podat daňové přiznání má také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání se týká také poplatníka, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.

MM Email

Přiznání musí řešit i poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí.

V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo došlo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).