Hlavní navigace

Vzor plné moci 2024

Máte se zúčastnit důležitého jednání nebo musíte do určitého termínu vyřídit nějaké záležitosti na úřadě, ale nezbývá vám na to čas? Pak budete pravděpodobně potřebovat, aby vás někdo zastoupil. Někdy to lez provést na základě ústní domluvy, avšak u formálnějších schůzí bude váš zástupce muset předložit plnou moc. Abychom vám usnadnili práci s jejím vytvářením, připravili jsme pro vás vzor plné moci ke stažení.

Plná moc: vzor ke stažení

Pokud si nevíte rady, jak napsat plnou moc, můžete využít pro inspiraci vzor, který jsme vám připravili. Jednoduše si jej stáhnete do svého zařízení a jediné, co budete potřebovat k tomu, abyste si jej mohli otevřít, je software, jenž umí přečíst PDF formát. Nemusíte se však striktně držet vzhledu naší šablony. Důležité je dodržet obsah, který musí plná moc zahrnovat. Formátování a celkový vzhled dokumentu už jsou pak zcela na vašem vkusu.

K čemu slouží plná moc

Plná moc představuje dokument, na základě kterého je určitá osoba oprávněna jednat za někoho jiného. Pravidla pro její uplatnění stanovuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zároveň definuje druhy plné moci a stanovuje práva a povinnosti zúčastněných osob. Touto listinou informuje oprávněný třetí stranu, že jej bude v určité záležitosti nebo záležitostech zastupovat osoba uvedená v daném dokumentu. Běžně se pak v praxi setkáte především s následujícím využitím:

 • plná moc pro jednání s pojišťovnou,
 • plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti,
 • plná moc pro finanční úřad,
 • plná moc k zastupování v dědickém řízení,
 • plná moc k vyzvednutí řidičského průkazu,
 • plná moc pro Českou poštu,
 • plná moc k zastupování nezletilého dítěte,
 • plná moc pro stavební úřad.

Smluvní strany plné moci se nazývají zmocnitel a zmocněnec. Zmocnitelem je myšlena fyzická nebo právnická osoba, která předává právo k jednání. Jedná se tedy o stranu zastoupenou. Zmocněnec je pak fyzická či právnická osoba, jež toto právo přebírá, čili strana zastupující. Pakliže je zmocněncem právnická osoba, zastupujícím je zpravidla její statutární orgán. Zároveň je možné zplnomocnit v rámci jednoho dokumentu více zástupců. Vždy je ale v takovém případě nezbytné uvést, zda musí při jednání být přítomni všichni uvedení, nebo pouze někdo z nich.

Druhy plné moci dle rozsahu

Každý, kdo tento dokument sepisuje, by si měl být vědom, k čemu zmocněnce opravňuje a jaká s tím mohou být spojena rizika. Právo jednat totiž má sice zvolený zástupce, avšak odpovědnost stále zůstává na zmocniteli. Proto je důležité dané osobě důvěřovat a mít s ní dobré vztahy. Z hlediska rozsahu pravomocí se pak rozlišují dva základní typy plné moci, jež druhé osobě umožňují za oprávněného jednat v určitých záležitostech.

 • Všeobecná plná moc neboli generální plná moc – tato listina opravňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele v plném rozsahu jeho pravomocí. Sjednává se nejčastěji v momentě, kdy oprávněná osoba ze zdravotních nebo osobních důvodů nemůže vykonávat určité činnosti, jako jsou schůzky na úřadech, vyzvedávání doporučené pošty a podobně.
 • Speciální plná moc – sepisuje se pouze za účelem zastupování zmocnitele v konkrétní věci, tedy například v jednání na určitém úřadu, na poště nebo třeba při dědickém řízení. Její rozsah je v takovém případě jasně a striktně vymezen.

Obsah plné moci

Vzor plné moci k zastupování buď můžete stáhnout u nás, nebo si celý dokument nechat zpracovat od právníka. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nijak složitou listinu, ji ale hravě zvládnete sepsat sami doma. Musíte si však dát pozor, aby byly zahrnuty všechny potřebné náležitosti plné moci. Pakliže byste vynechali některé důležité informace, mohlo by se stát, že by takový dokument nemusel být na jednání akceptován. Každá plná moc by tedy měla obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště zmocnitele,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce,
 • název, sídlo a IČO v případě právnických osob,
 • vymezení rozsahu pravomocí,
 • datum a místo udělení plné moci,
 • podpis zmocnitele a zmocněnce.

V některých případech budete potřebovat také ověření plné moci. Dnes už to vyžaduje většina úřadů ve chvíli, kdy za sebe k důležité schůzce potřebujete poslat zástupce. Není se ale čeho bát, nejedná se o nic složitého ani zdlouhavého. Ověření je možné provést buď u notáře, nebo na Czech Pointu na pobočce České pošty. Poplatek za provedení tohoto úkonu je navíc pouze 30 korun.

Plná moc je velmi užitečný nástroj, který se vám může hodit třeba při prodeji vozidla, vyzvedávání pošty, jednání s úřady či přepisování energií.

Jak dlouho platí plná moc k zastupování

Délka zplnomocnění závisí především na tom, o jaký druh plné moci se jedná. V případě generální plné moci, kdy je zmocněnec oprávněn provádět za zmocnitele veškeré úkony, může být uvedeno datum platnosti dokumentu. Pokud uvedeno není, má zástupce toto právo na dobu neurčitou, dokud není plná moc zrušena jedním ze zákonem stanovených způsobů.

Pokud se jedná o plnou moc speciální, její platnost je většinou ukončena vykonáním konkrétního úkonu, pro který byl dokument vytvořen. To znamená, že právo na zastupovaní zmocnitele zmocněnci zaniká například ve chvíli, kdy je ukončena schůzka, pro jejíž účely byla plná moc zpracována. Není tomu ale tak vždy. Speciální plná moc může být určena pro zastupování v konkrétní věci také na neurčito. Často se takový dokument sjednává například pro vyřizování záležitostí na poště, jako je třeba vyzvednutí doporučené zásilky.

Zrušení plné moci

Výše už jsme zmínili jeden způsob, jak je možné ukončit platnost plné moci, a tím je splnění úkonu, pro který byla určena. Pokud chce však zmocnitel zrušit zplnomocnění, jež bylo stanoveno na dobu neurčitou, nebo to chce udělat dříve, než vyprší platnost dokumentu sjednaného na dobu určitou, může podat výpověď plné moci. Ta musí být v každém případě předložena zmocněnci, jinak by se rozsah převedených pravomocí dále zachoval. Dokud tedy není odvolání plné moci zmocněnci doručeno, může za zmocnitele stále jednat v rozsahu uvedeném v původní listině.

Jak se píše plná moc?
Plná moc je písemný dokument, který obsahuje zákonem stanovené náležitosti. Zpracovává se standardně ve formátu A4 a v hlavičce má název „Plná moc“ a identifikaci smluvních stran. Tuto identifikaci představuje jméno, příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce a zmocnitele, nebo název, IČO a sídlo v případě, že jimi jsou právnické osoby. V samotném textu je pak vymezen rozsah pravomocí a musí tam být také datum a místo udělení plné moci, podpisy zúčastněných osob a případně stanovení platnosti dokumentu.
Musí být plná moc ověřená?
Pro zastupování na oficiálních jednáních a na úřadech by měla být plná moc ověřená, jinak hrozí, že nebude akceptována. Toto ověření je možné provést buď u notáře, nebo na pobočce České pošty u přepážky Czech Pointu za poplatek 30 korun. Pakliže se jedná o zástup na neformálním jednání, ověření písemné moci nemusí být nutné, avšak vždy je potřeba si tuto informaci zjistit předem.
Co je generální plná moc?
Generální plná moc je písemný dokument, který opravňuje jednat druhou osobu za zmocnitele v plném rozsahu jeho pravomocí. Nejedná se tedy pouze o konkrétní úkon, jako je tomu v případě speciální plné moci. Často se sjednává v rámci rodinného kruhu, kdy jeden z rodinných příslušníků už nemůže vykonávat některé úkony (například ze zdravotních důvodů). Díky této možnosti za něj tak může jednat třeba jeho potomek nebo jiný příbuzný uvedený v plné moci.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).