Hlavní navigace

Plátci DPH, na daňové doklady nelze psát, co chcete, musí mít jisté náležitosti

28. 7. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jestliže plátce DPH vystavuje daňový doklad, musí přitom dodržet některé náležitosti, které stanovuje zákon o DPH. Připomeňte si, o které se jedná.

Pokud jste plátci DPH a vystavujete daňový doklad, musíte dodržet některé náležitosti. A je přitom jedno, zda vystavujete běžný nebo zjednodušený daňový doklad. Jen v případě zjednodušeného daňového dokladu můžete některé položky vynechat.

Čtěte také: S online fakturou musí odběratel souhlasit, jinak pro něj nemusí existovat

Co musí obsahovat běžný daňový doklad?

Náležitosti daňového dokladu upravuje paragraf 29 zákona o DPH. Konkrétně musí daňový doklad obsahovat:

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

e) evidenční číslo daňového dokladu,

f) rozsah a předmět plnění,

g) den vystavení daňového dokladu,

h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

j) základ daně,

k) sazbu daně,

l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,

b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,

c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Pokud jde o plnění osvobozené od daně nebo pokud je osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, nemusí daňový doklad obsahovat:

a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,

b) rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,

c) sazbu daně a výši daně,

Co musí obsahovat zjednodušený daňový doklad

V některých případech můžete vystavit tzv. zjednodušený daňový doklad. Aby jej šlo vystavit, nesmí celková částka za plnění na daňovém dokladu překročit částku 10 000 Kč.
Daňový doklad ovšem nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě

a) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,

b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,

c) uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo

d) prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu určuje § 30a zákona o DPH, respektive říká, co všechno zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat. Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat:

a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

d) základ daně,

školení-leden22-molín

e) výši daně.

Jestliže zjednodušený daňový doklad neobsahuje výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).