Hlavní navigace

Podáváte daňové přiznání elektronicky? Některé přílohy lze podat jen v XML

22. 3. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zatímco některé přílohy přiznání můžete podat například ve formátu JPG, u dalších s jiným formátem než XML neuspějete.

Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2015 elektronicky, mějte na paměti, že přílohy nemůžete posílat v jakémkoli formátu, který se vám zlíbí. Pro některé přílohy navíc platí, že je nemůžete poslat v jiném formátu než XML.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Jaké přílohy podáte jen v XML

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Některé přílohy musíte podat ve formátu XML.

Kdo podává daňové přiznání elektronicky skrze Daňový portál a aplikaci EPO, ať už povinně či dobrovolně, musí dodržet předepsaný formát přiznání. Kromě samotného přiznání ale musí splňovat některé náležitosti i přílohy přiznání. Záleží ovšem na tom, o jaké přílohy se jedná. U některých příloh k daním z příjmů je na EPO zveřejněna struktura a nelze je tak zaslat v jiném formátu, než-li XML:

  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty (druhové/účelové členění) a z Rozvahy pro podnikatele (vyhláška č. 500/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy a z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné finanční instituce (vyhláška č. 501/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro pojišťovny (vyhláška č. 502/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy, z Přehledu o změnách vlastního kapitálu a z Přehledu o peněžních tocích pro zdravotní pojišťovny (vyhláška č. 503/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (vyhláška č. 504/2002 Sb.)

U ostatních příloh platí, že do formulářů aplikace EPO lze vkládat přílohy ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT, RTF. Přílohy lze do formuláře vložit mimo jiné i na stránce „Jiné přílohy“. Pokud však daný EPO formulář podání umožňuje vyplnění konkrétní přílohy (např. Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha, apod.), je třeba tuto přílohu do formuláře podání přímo vyplnit. V tomto případě pak není možné přílohu odeslat dodatečně, popřípadě ji vložit do podání například jako soubor ve formátu PDF, ale musí být odeslána výhradně ve formátu XML, bez ohledu na to, zda podání činí poplatník prostřednictvím aplikace EPO nebo prostřednictvím Datové schránky, upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Čtěte také: Účetní závěrku ve formátu JPG nepodáte. Přiznání nejde poslat ani po částech

Přílohy mohou mít maximálně 4 MB

Existují limity i pro velikost samotných souborů, která nesmí celkově přesáhnout 4000 kB. Pokud se jedná o přílohu ve formě obrázku, která byla vytvořena skenováním nebo pořízena digitálním fotoaparátem, pak GFŘ doporučuje pro snížení velikosti obrázku a současně zachování čitelnosti nastavit rozlišení 120 DPI, uložit obrázek do formátu JPG a při ukládání použít JPG kompresi stupně 9. Dále je možné velikost snížit komprimací přílohy do formátu ZIP, přičemž vždy musí daný archiv obsahovat pouze jeden soubor některého z podporovaných formátů příloh, doplnila Petlachová.

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Už druhým rokem platí, že někteří podnikatelé musí činit vybraná podání pouze elektronicky. Konkrétně se to týká těch, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Mezi vybraná podání patří i daňové přiznání k dani z příjmů.

Daňový řád sice stanovuje, že za elektronické podání (dle požadavků výše) nelze považovat podání tzv. e-tiskopisem, finanční správa stanovila pro loňský rok výjimku a akceptovala i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy tzv. e-tiskopisem. Přiznání jste tedy mohli poslat přes Daňový portál finanční správy, aniž byste jej nějak elektronicky podepisovali. Museli jste však vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 pracovních dní doručit na příslušný finanční úřad.

Letos však tato výjimka skončila a podání přiznání k dani z příjmů již majitelé zpřístupněných datových schránek nevyužijí. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Nepodat přiznání v předepsané formě? Připravte si 2000 korun

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, dostanou podnikatelé automatickou pokutu 2 000 korun. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do výše 50 000 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).