Hlavní navigace

Přehledně: Co se mění od pondělí 31. 5. v opatřeních a kdo může nově otevřít?

28. 5. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Ministr zdravotnictví nakonec v pátek oznámil mnohem větší rozvolnění. (28. 5. 2021 10:22)
V pondělí dojde k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření. Nakonec bude výraznější, než vláda původně plánovala.

Jak v pátek ráno oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kvůli rozhodnutím Nejvyššího správního soudu je vláda donucena rozvolnit mnohem výrazněji. K poslednímu rozvolnění došlo na začátku tohoto týdne, kdy se například uvolnila pravidla pro ubytovací služby. Právě omezení hotelů a spol. navíc doznalo hned dalších změn.

Co se dozvíte v článku
 1. Pro hotely nakonec platí stejné podmínky jako pro kadeřnice
 2. Otevřou hospody, welness a sportoviště
 3. Uvolňují se pravidla pro sportoviště
 4. Otevírají welness a sauny
 5. Otevírají i diskotéky
 6. Obchody mohou otevřít bez omezení
 7. Na kongresy bude moct více lidí
 8. ZOO už bez omezení celkové kapacity
 9. Skupinové prohlídky i na hradech a zámcích
 10. Zvyšuje se počet účastníků akcí
 11. Mohou začít fungovat pěvecké sbory
 12. 2 PCR testy měsíčně

Pro hotely nakonec platí stejné podmínky jako pro kadeřnice

K poslednímu rozvolňování sice došlo v pondělí 24. května, během týdne ale došlo ještě k úpravě pravidel pro ubytovací služby. Původně totiž měly po hostech vyžadovat maximálně dva dny starý negativní test na koronavirus a nemělo stačit potvrzení od zaměstnavatele, nakonec platí stejné podmínky jako u kadeřnic či zahrádek restaurací.

Host se musí prokázat buď

 • negativním PCR testem, maximálně 7 dnů starým, nebo
 • negativním antigenním testem, maximálně 72 hodin starým, nebo
 • dokladem, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • musí doložit, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

I nadále platí, tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Dále je možné ubytovat osoby za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, a osoby v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Otevřou hospody, welness a sportoviště

Od pondělí otevřou vnitřní prostory restaurací, sauny, bazény či welness. Zákazníci i nadále budou muset splňovat podmínku otn (očkování, testování, nemoc – tedy prodělání covidu v posledních 180 dnech).

Restauratéři nicméně budou muset dodržovat řadu pravidel:

 • neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb osobám bez respirátoru,
 • zákazníci jsou vždy usazeni, a totak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,
 • provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovia pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
 • umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,
 • produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
 • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
 • provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně

Další pravidla pak musí plnit zákazníci, respektive, aby mohli vstoupit, musí splňovat podmínku otn, případně mít potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení o otestování v práci či ve škole. Dále, kromě samotné konzumace u stolu, musí mít při pohybu po provozovně respirátor.

Uvolňují se pravidla pro sportoviště

Na vnitřních sportovištích a v bazénech bude omezení 1 člověk na 15 metrů čtverečních a opět nutnost podmínky otn. V tomto případě si ale návštěvníci nevystačí s potvrzením od zaměstnavatele či ze školy. Respirátory pak jsou povinné ve vstupních halách, komunikačních chodbách, šatnách, převlékárnách a klidových zónách odpočíváren ve vnitřních prostorech.

Otevírají welness a sauny

Welness a sauny mohou otevřít, musí nicméně splnit, že neumožní přítomnost více než 30% maximálního počtu návštěvníků. Sauny pak nesmí mít nizší teplotu než 80 stupňů.

Respirátory pak jsou povinné, stejně jako u sportovišť, ve vstupních halách, komunikačních chodbách, šatnách, převlékárnách a klidových zónách odpočíváren ve vnitřních prostorech.

Otevírají i diskotéky

Otevírají se rovněž kasína, diskotéky či kluby. Bude v nich nicméně zakázáno tancovat. Jinak pro ně platí stejné podmínky jako pro restaurace.

Obchody mohou otevřít bez omezení

Aktuálně platí, že prodej v obchodech je povolen pouze mezi 6. a 22. hodinou. Zároveň platí omezení počtu zákazníků, a to jedna osoba na 15 m2. Omezení otevírací doby se nicméně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven vybraných stravovacích služeb (např. zaměstnanecké jídelny),
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob.

Od pondělí 31. května už žádné omezení prodejní doby platit nebude. V platnosti nicméně zůstává omezení počtu zákazníků v provozovně.

Na kongresy bude moct více lidí

Aktuálně platí, že maximální přípustný počet přítomných účastníků kongresů, vzdělávacích akcí nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, pokud se akce koná vevnitř, a 100 osob, pokud venku. Zároveň opět platí podmínka negativního testu, očkování  nebo 180 dnů od prodělání covidu a také povinný respirátor.

Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, tak, že, s výjimkou osob ze společné domácnosti, bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Od pondělí se počet možných účastníků zvyšuje na 250 osob a je jedno, zda venku, či uvnitř. Ostatní pravidla jako otn nebo povinný respirátor zůstávají v platnosti.

ZOO už bez omezení celkové kapacity

U zoologických a botanických zahrad už nově nebude omezení kapacity na 50 %, pouze budou muset provozovatelé ve vnitřních prostorech hlídat, aby dodrželi podmínku jedné osoby na 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy mezi lidmi.

Nově je možné provádět skupinové prohlídky, a to do 10 osob bez podmínek, nebo do 30 osob s podmínkou otn, s tím, že stačí stejně jako u kadeřnic i potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení o testování ve škole.

Skupinové prohlídky i na hradech a zámcích

V pondělí mohou rovněž začít skupinové prohlídky v muzeích, galeriích, výstavních prostorech, hradech, zámcích a obdobných historických nebo kulturních objektech, hvězdárnách a planetáriích. Podmínky jsou stejné jako u zoologických zahrad, tedy do 10 osob bez podmínek, nebo do 30 osob s podmínkou otn, s tím, že stačí stejně jako u kadeřnic i potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení o testování ve škole.

Zvyšuje se počet účastníků akcí

V pondělí se dále uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde může být aktuálně až 100 osob venku nebo 50 uvnitř, pokud splňují podmínku otn a mají respirátor, nebo je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob zároveň.

Od pondělí se tyto počty zvyšují na 75 osob uvnitř a 150 venku.

Mohou začít fungovat pěvecké sbory

Od pondělí bude nově umožnění rovněž činnost pěveckých sborů při dodržení podmínek, že ve skupině bude nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a s výjimkou samotného zpěvu budou mít všechny přítomné osoby respirátor.

Subjekty organizující činnost pěveckých sborů budou muset podobně jako kadeřnice vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti.

daně24_I

Stejně tak bude platit pro účastníky podmínky otn, přičemž bude uznáno potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení o testování ve škole.

2 PCR testy měsíčně

Od úterý 1. června pak budou mít lidé místo antigenního testu každé tři dny zdarma možnost 2 PCR testů zdarma a 4 antigenních testů měsíčně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).