Hlavní navigace

Při bouračce volejte policii při škodě nad 100 tisíc korun

18. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Řidiči budou mít od ledna 2009 povinnost volat k dopravní nehodě policii, pokud škoda přesáhne 100 tisíc Kč. Odhadnout škodu na místě není lehké, řidiči by si už měli odhad trénovat. A své auto vybavit potřebným formulářem.

Do konce roku 2008 nemusí řidiči volat Policii ČR v případě nehody, při níž vznikla škoda do 50 tisíc korun včetně. Při škodě vyšší než padesát tisíc korun pak mají účastnici dopravní nehody povinnost policii zavolat. Od ledna 2009 se tento limit posouvá na 100 tisíc korun, tedy na dvojnásobek. V případě, že při nehodě došlo ke zranění, úmrtí, škodě na majetku třetích osob (nejedná se však o případy, kdy řidič boural s autem na leasing nebo služebním autem), které nejsou účastníky nehody nebo na životním prostředí, případně se účastníkům nehody nedaří obnovit provoz či poškodili například značku nebo svodidla, mají samozřejmě stále povinnost volat policii i v případě, že je škoda menší než oněch 100 tisíc korun. Čtěte více: Leden 2009: Co podnikatele čeká a nemine?

Limit pro povinné volání policie k dopravní nehodě postupně rostl od roku 2000, kdy byl pouhých 1000 korun. Od začátku roku 2001 se částka zvýšila až na 50 tisíc korun a tento limit zůstává platný do konce roku 2008.

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Ve Sbírce zákonů je novinka zveřejněná pod číslem 274/2008 a Parlamentem prošla v souvislosti s novým zákonem o Policii ČR. Policie prošla od roku 1990 řadou změn. Nicméně stále v ní přežívá řada principů a metod, které zůstávají téměř 50 let stále stejné a neměnné. Policii trápí zejména přílišné do sebe zahledění se, přílišná orientace na represi, těžkopádná organizace a neefektivní řízení. A to jsme se rozhodli změnit. Rozhodli jsme se udělat nezbytné kroky, které by českou policii přiblížily a v mnoha věcech také posunuly před srovnatelné policejní sbory v evropských zemích, komentoval schválení zákona, který je součástí reformy policie, ministr vnitra Ivan Langer.

Nehody očima statistiky

Podle poslední Ročenky dopravy, která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy a jež shrnuje statistická data za rok 2007, se na českých silnicích stalo za rok celkem 23 060 dopravních nehod při nichž došlo ke zranění nebo usmrcení osob. Nejvíce řidičů bouralo v pátek (3800 nehod), v pondělí (3434 nehod) a sobotu (3428 nehod), nejméně pak v neděli (2888 nehod). Nejvíce v červnu (2374 nehod) a nejméně v únoru (1248 nehod). Mezi kraji vedl v roce 2007 v počtu nehod, při nichž došlo k usmrcení nebo zranění osob, Středočeský kraj (3370 nehod).

Podle statistik například Policie ČR šetřila v prvních letošních devíti listopadových dnech více jak tři a půl tisíce dopravních nehod.

Nehoda do 100 tisíc korun krok za krokem

Účastníci dopravní nehody, při níž došlo ke škodě na vozidle a přepravovaných věcech do 100 tisíc korun, nemusí volat policii, pokud nedošlo k úmrtí, zranění, poškození majetku třetích osob, poškození komunikace, životního prostředí a podobně. Musí však sepsat o nehodě protokol. Je tedy třeba, aby v této věci spolupracovali. Pokud to jeden z účastníků nehody odmítne (a dopustí se tak přestupku), je na místě zavolat policii také v případě i výrazně nižší škody. Účastníci nehody se nevystavují riziku žádné sankce nebo pokuty od policie (i to tom se totiž pro novelu uvažovalo, ale sankce se do zákona nakonec nedostala).

Zápis o nehodě lze zanést buď do formuláře Záznam o dopravní nehodě, který je k dispozici v pojišťovnách či na internetu, ale není to povinné. Může mít v zásadě libovolnou podobu, jen je nutné, aby obsahoval následující údaje:

  • datum nehody
  • hodinu nehody
  • místo nehody
  • popis nehody a jejího průběhu
  • popis škody na vozidlech
  • identifikaci vozidel, které se účastnily dopravní nehody (tovární značka, typ, rok výroby, státní poznávací značka)
  • identifikaci účastníků nehody (jméno, příjmení a adresa pojištěného, jeho telefon a adresa pojišťovny, číslo řidičského průkazu)
  • podpisy řidičů

Součástí zápisu (tak, jak je tomu ve formuláři) mohou být také údaje o případných svědcích dopravní nehody nebo schematický nákres nehody, včetně označení míst vzájemného střetu automobilů. Zápis nebo vyplněný formulář pak odnese viník nehody své pojišťovně, která bude odškodňovat poškozeného. Asi nejjednodušší bude pro řidiče vozit od ledna vytištěný formulář ve svém autě a mít ho při ruce. Čtěte více: Od ledna hrozí sankce každému devátému vozidlu v Česku

BRAND

Jako nejproblematičtější krok, který by řidiči neměli podcenit, se jeví právě onen základní odhad škody. Podhodnocení škody by totiž mohlo pro účastníky nehody znamenat problémy. V případě pochybností je tedy lepší volat policii vždy. A nezapomínat také na provázanost nehodovosti s bodovým systémem. Čtěte více: O bodech snad bude řidiče informovat CzechPoint

Počítat je nutné také s faktem, že často bourající řidiči znamenají pro pojišťovny riziko. Čtěte více: „Nejlepší“ řidiči již byli schopni nabourat 13krát během platnosti bodového systému

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).