Hlavní navigace

ProCoP poradí podnikatelům zdarma

Nové informační místo ProCoP (Product Contact Point) na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR má podnikatelům pomoci při orientaci v problematice volného pohybu zboží v rámci Evropské unie. Zájemci se mohou na ProCoP obracet především mailem. Jedná se o bezplatnou službu.

Zřízení informačního místa vyplývá z Nařízení ES o vzájemném uznávání. Domácím i zahraničním podnikatelským subjektům budou podávány informace například o technických pravidlech pro určité zboží, o pravidlech vzájemného uznávání, kontaktní údaje orgánů zabývajících se dodržováním technických pravidel nebo o možnostech mimosoudního řešení sporů.

Odpovědi se tazatel dočká do patnácti pracovních dní. Informační místo ProCoP kromě informačního servisu bude zajišťovat také pořádání odborných seminářů, publikování článků či distribuci propagačního materiálu.