Hlavní navigace

Chcete prodávat ovoce a zeleninu v bedýnkách? Zjistili jsme, jaké to má výhody a úskalí

10. 8. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Jste farmář či obchodník a zvažujete, zda jít do bedýnkové distribuce? Podnikatel.cz za vás od zkušených farmářů, obchodníků a odborníků zjistil, co taková distribuce obnáší a jaké má (ne)výhody.

Jak dostat zboží z farmy k zákazníkovi? Bedýnkový systém prodeje se rozšířil jako specifický způsob distribuce od prvovýrobce (zemědělce, farmáře), případně přes jednoho prostředníka přímo k zákazníkovi. Zboží tak má svůj jasně deklarovaný původ a vyhne se na cestě k zákazníkovi spletitému distribučnímu řetězci. Zboží prodávané v bedýnkách (od toho zjednodušeně bedýnkový systém) je také zpravidla v biokvalitě. Nejčastěji se tímto způsobem prodává zelenina a ovoce, mléčné výrobky, vejce, ale také např. maso.

Dalším letošním fenoménem jsou farmářské trhy. Tedy v určité periodicitě pořádané trhy, na kterých mohou farmáři přímo prodávat své výpěstky a výrobky zákazníkovi. Čtěte více na serveru Vitalia.cz: Farmářské trhy

Business server Podnikatel.cz se zeptal farmářů, obchodníků a odborníků na tuto problematiku mimo jiné na to, jaké výhody a nevýhody pro ně bedýnkový systém má, co jeho prostřednictvím prodávají, na co si dát pozor a jak v souvislosti s bedýnkami vnímají farmářské trhy.

Farmáři mohou být nezávislí na maloobchodních řetězcích

Bedýnkový systém  přináší nižší náklady na organizaci prodeje, nezávislost na maloobchodních řetězcích, možnost prodávat i v menším množství právě to, co vyroste, shrnuje Zuzana Kolářová za biofarmu Zelený dvůr hlavní plusy, které bedýnkový systém farmě přináší. Naopak minusem podle ní může být to, že zemědělec nemůže zákazníkovi nabídnout širší nabídku výběru druhů sortimentu, což může některé spotřebitele odradit. Zelený dvůr přitom prostřednictvím bedýnek prodává převážně zeleninu a ovoce, uvažuje však i o prodeji masa. Farma se přitom zatím neúčastní farmářských trhů, ale spíše se snaží o prodej přímo z farmy. Systém biobedýnek považujeme za pozitivní a za jednu z perspektivních cest distribuce lokálních produktů, dodává Dana Hradecká, spolumajitelka firmy Botanicus, která prostřednictvím bedýnek prodává sezonní zeleninu.

Plus a minus bedýnek z pohledu farmáře:

 • + nižší náklady na organizaci prodeje; nezávislost na maloobchodních řetězcích; možnost prodávat to, co právě vyroste, i v menším množství
 • – omezená nabídka sortimentu od jednoho zemědělce

Obchodníci si musí dát pozor na logistiku

Bio Zahrada, pražská biokavárna a obchod s biopotravinami, provozuje také bedýnkové družstvo. Podle Martina Švihly, spolumajitele kavárny, se prvotně jednalo hlavně o osobní zájem kavárníků. Ještě před otevřením kavárny Bio Zahrada jsme se zajímali o bio potraviny a dobré jídlo a byli jsme členy jednoho bedýnkového družstva. Po otevření kavárny jsme navázali bližší spolupráci s několika farmáři a otevřeli vlastní družstvo. Motivuje nás hlavně skutečnost, že tento způsob prodeje velmi podporuje poctivé tuzemské zemědělce. Také zájem zákazníků a jejich kladná odezva na kvalitu bedýnkových potravin je příjemný faktor, říká Martin Švihla. Prostřednictvím bedýnek nabízí bio zeleninu, maso, mléčné výrobky od českých a moravských farmářů a na doplnění vajíčka, víno, med, ovocné šťávy a podobně. Čtěte více: Bio Zahrada je kavárna s nápadem, která si na nic nehraje

Plusem bedýnkového systému jsou podle něj čerstvost, lokálnost a kvalita i jasný původ prodávaného zboží. Na druhé straně se u bedýnek nedá vyhnout občasným problémům s logistikou – někdy slíbenou zeleninu zničí krupobití, jindy se pokazí malá výrobní linka a v bedýnce nebudou jogurty. Zákazníci si na tyto věci však zvykají a berou to jako součást systému, ne jeho nevýhodu, dodává Švihla.

Také další obchodník, který vstoupil do bedýnkového systému, vycházel z osobního zájmu a přesvědčení. Filip Říha, který provozuje bedýnkový systém Freshbedýnky, začínal s lifestyle coachingem a zdravým cateringem ve firmě Ráj chutí. Z českých farmářů se nejprve stali dodavatelé pro naše cateringové služby. A jak jsme se skamarádili, dozvěděl jsem se, že nevědí, co se svojí produkcí. Kdy, co, komu a za jakou cenu vypěstovat a prodat. Takže jsme se s přítelkyní rozhodli začít s bedýnkovým systémem s rozvozem až do domu – freshbedýnky, popisuje Filip Říha svou podnikatelskou motivaci. Nyní tento systém funguje rok a spolupracuje s více jak desítkou farem. Soustředí se přitom na ovoce a zeleninu v biokvalitě i na fair trade exotické ovoce.

Jak Filip Říha předesílá, bedýnkový systém je pro obchodníka velmi logisticky náročný. Na druhou stranu je podle něj odměnou, že může dělat, co ho baví a vidí výsledek – spokojenost zákazníků. Satisfakcí jsou pro něj navíc i dobré vztahy s farmáři.

Co je důležité pro obchodníka a co může být komplikované?

 • Pro obchodníka je v případě organizace bedýnkového systému nutná osobní angažovanost a zájem.
 • Komplikovaná může být logistika – zeleninu může zničit krupobití nebo se něco pokazí, je nutné koordinovat komunikaci s mnoha zemědělci.

Podle odborníků je jednou z hlavních výhod úzké napojení na zákazníky

Podle Jana ValeškyPRO – BIO ligy je zatím předčasné uvádět v oblasti bedýnkového prodeje nějaké trendy. Jde totiž, podobně jako v případě farmářských trhů, v Česku o hodně mladý fenomén. Širší uplatnění totiž našel v podstatě až v letošní sezoně. Nicméně alespoň podle četnosti dotazů na možnost získat bedýnky se zájem spotřebitelů obecně podstatně zvýšil (zejména ve srovnání např. s loňským, neřkuli předloňským rokem), uvádí Jan Valeška.

Také Tom Václavík, vydavatel Bio-info.cz, upozorňuje, že ještě před dvěma roky bedýnkový prodej v Česku prakticky neexistoval. V letošní sezóně evidujeme již 35 bedýnkových klubů. Do těchto bedýnkových klubů je zapojeno odhadem asi 2000 členů, kteří si každý týden vyzvedávají svoji bedýnku čerstvé zeleniny, uvádí.

Jan Valeška se domnívá, že pro obchodníka není velký rozdíl v tom, zda prodává potraviny běžným systémem nebo prostřednictvím bedýnek. Pro farmáře se výhody a nevýhody odvíjejí od toho, o jaký způsob bedýnek se jedná. Pokud prodává svou produkci zprostředkovateli (obchodníkovi), pak se bedýnky pro farmáře vlastně nijak neliší od prodeje do obchodní sítě, tvrdí. Výhody přinášejí bedýnky farmářům hlavně tehdy, pokud zajišťují co nejužší napojení na spotřebitele (jako příklad uvádí vzor zahraničních systémů Community supported agriculture). Pro farmáře pak bedýnkový systém může znamenat pevnější budování vztahu se zákazníky, relativní jistotu odbytu a prodeje toho, co má aktuálně k dispozici. Důležité je také usnadnění práce s vyřizováním objednávek, farmář nemusí řešit objednávky individuálně, připraví zkrátka daný počet identických bedýnek pro všechny své zákazníky, což mu spoří mnoho času, dodává. Čtěte více: Reportáž: Starosti zemědělců na ekofarmě

Některé výhody a nevýhody bedýnkového systému pro zemědělce podle Toma Václavíka

Výhody

 • Kontrola a kvalita: Zemědělec si udržuje přímou kontrolu nad celým podnikem i nad kvalitou produktů, má přímý kontakt se zákazníky.
 • Rozmanitost pěstování: Systém bedýnek vyžaduje pěstování široké škály druhů zeleniny pokud možno co nejdéle během roku. Díky tomu je potenciální finanční ztráta z neúrody jednoho druhu minimalizovaná.
 • Využití veškeré produkce: Prostřednictvím bedýnek je možné prodat i menší množství nepravidelné úrody, nebo některé produkty hospodářských zvířat.
 • Finanční jistota a stabilita: S velkým počtem zákazníků nakupujících jednu bedýnku týdně nebude mít zpoždění platby od jednoho zákazníka žádný katastrofální dopad na tok hotovosti a dluhovou zatíženost podniku.
 • Jednoduchý marketing: Jakmile se jednou systém bedýnek zaběhne, nutnost dalšího marketingu není nutná. Noví zákazníci se o systému většinou dozvědí od známých.
 • Uspokojení: Díky přímému kontaktu se svými zákazníky dostává pěstitel pravidelnou zpětnou vazbu.
 • Stabilní růst: Systém bedýnek má možnost růst nebo být omezován dle potřeb pěstitele.

Nevýhody

 • Pěstitelská komplexnost: Aby byli zákazníci spokojení, musí bedýnky obsahovat poměrně široké spektrum produktů (což dokresluje uvedenou zkušenost farmy Zelený dvůr).
 • Osobní angažovanost: Osoba odpovědná za dennodenní řízení musí být velmi angažovaná, vynalézavá při řešení problémů a mít smysl pro detail.
 • Potřeba skladovacích a balících prostor: Základní druhy zeleniny, jako brambory a cibule, vyžadují posklizňové skladovací prostory, aby mohly být nabízeny co nejdéle. Plnění bedýnek vyžaduje zastřešený prostor.
 • Nárazové přebytky: U řady druhů zeleniny či ovoce mohou při velké úrodě nastat přebytky. V těchto obdobích je nutné využít další odbytiště.
 • Služby zákazníkům: Množství zákazníků vyžaduje dobře organizovaný systém sledování plateb a dodávek.

Obrat jde do milionů

Podle Jana Valešky neexistují žádné kvalifikované odhady, jaký obrat prostřednictvím bedýnek zemědělci a obchodníci generují. Navíc podle něj často není ani jasné, co vše se za bedýnky označuje a kdo všechno vlastně tento systém prodeje provozuje.

Tom Václavík však odhaduje: Podle počtu abonentů, uváděných provozovateli bedýnkových systému v adresáři Kam pro bedýnky na našem portále, a počtu týdnů v roce, po které kluby fungují, lze objem tímto způsobem prodané čerstvé produkce odhadnout na přibližně 5 milionů Kč v tomto roce.

Konkurují bedýnkám farmářské trhy?

Farmářské trhy jsou podle Toma Václavíka jen další možností, jak vytvářet přímý vztah mezi farmářem a spotřebitelem. Bedýnkovým systémům nekonkurují, některé naopak mají svoje vlastní bedýnkové systémy.

Farmářská tržiště jsou také podle Jana Valešky dalším prodejním kanálem téhož druhu výrobku (domácích faremních produktů). Proto však podle něj velmi pravděpodobně (a i podle informací od provozovatelů systémů) část zákazníků přešla od bedýnek k farmářským trhům. Ale vzhledem k tomu, že se oba dva kanály začaly více rozvíjet až se zahájením letošní sezóny, nemůžeme dělat žádné závěry, upozorňuje.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Martin Švihla poukazuje na to, že počet bedýnkových družstev v Česku letos stoupá a hovoří i o velkém zájmu zákazníků o tento prodej. Ve farmářských trzích také konkurenci nevidí: Vznikající farmářské trhy jsou výborná věc, nicméně je to trochu odlišný obchodní model a nemusí se hodit všem producentům ani zákazníkům. Myslím, že trhy a bedýnky se časem budou výborně doplňovat.

Filip Říha tvrdí, že farmářské trhy skutečně způsobily jednorázový pokles v zájmu o bedýnky. Nicméně po čase se zase zákazníci vrátili zpět. Čtěte více: Prodávejte potraviny přes internet. Cestou k zákazníkovi se ale nesmí zkazit

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).