Hlavní navigace

Prohlédněte si novou Mapu nájemného

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes spustilo první část Mapy nájemného, která má pomoci při vyjednávání o tržní ceně nájemného. V současnosti je funkčních asi 10 % údajů z celkového počtu 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, u kterých v roce 2011 deregulace nájemného proběhla. Další obce budou do systému zařazovány v průběhu letošního roku.

Do sběru dat se také snažíme zapojit i obce. V jejich případě však zohledníme určitá specifika sjednávání nájemních smluv daná rozdíly mezi komerčními pronajímateli a samosprávou, doplnil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Na vzniku databáze se podílely jak organizace nájemníků, tak sdružení majitelů domů. U všech domů a bytů bude zohledňována při výpočtu nájemného řada parametrů. Jedná se například o staří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro větší města se bere v potaz také poloha domu v rámci obce.