Hlavní navigace

Seznamte se s aplikací EET na Daňovém portálu. Podívejte se, jak vypadá

11. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Podnikatelé se již mohou seznamovat s aplikací EET, kterou finanční správa zprovoznila na Daňovém portálu. Podívejte se, jak aplikace vypadá a co v ní udělat.

OSVČ a firmy, kterých se týká EET již v první vlně, by měly co nejdříve požádat o autentizační údaje a vyzkoušet si aplikaci EET. V ní musí podnikatelé zaevidovat své provozovny, ve kterých přijímají evidované tržby, a prostřednictvím aplikace lze rovněž požádat o certifikát pro evidenci tržeb. V aplikaci bude mít podnikatel též k dispozici agregované údaje, a to za určité časové období (denní, měsíční, čtvrtletní a roční).

O autentizační údaje požádejte co nejdříve

Agregované údaje budou členěny dle provozoven nebo DIČ. Dále bude rozlišováno, zda se jedná o tržby, které za sebe zaevidoval sám poplatník, nebo tržby evidované na základě pověření dle § 9 odst. 1 zákona o evidenci tržeb. Na základě žádosti bude moci poplatník získat i detailní údaje o evidovaných tržbách. Soubor obsahující požadované údaje bude na portále připraven na základě žádosti poplatníka do několika dnů. Detailní údaje si bude moci poplatník stáhnout a dál s nimi pracovat dle svého uvážení, upřesňuje se v metodice k EET.

O autentizační údaje lze požádat dvěma způsoby. Jde to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Jakýkoli jiný způsob není možný a vaše žádost nebude úspěšná. Úřad vás v takovém případě vyzve k odstranění vady podání. Autentizační údaje primárně tvoří název uživatele a heslo, podnikatelé však mohou požádat o zasílání autorizačních SMS na jimi uvedené telefonní číslo.

Kdo požádá o údaje skrze Daňový portál, měl by je dostat bez zbytečného odkladu do své datové schránky. Jak upřesňuje finanční správa ve své metodice, podnikatelé by měli údaje dostat v řádu jednotek dní (cca 3 dny). Kdo podá žádost ústně do protokolu přímo na úřadě, dostane autentizační údaje ihned v rámci jednání v zapečetěné obálce. Do aplikace EET se pak lze přihlásit pomocí přidělených autentizačních údajů následující den po jejich převzetí.

Jak vypadá aplikace k EET

Jakmile získáte autentizační údaje, můžete se přihlásit do aplikace EET, kterou naleznete na Daňovém portále. V aplikaci musíte ještě před startem evidence splnit dvě věci. Tou první je zaslání údajů o provozovnách, prostřednictvím kterých provádíte činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímáte evidované tržby.

Pozor však na to, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

  • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
  • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny. Na podstránku týkající se provozoven se dostane ihned po přihlášení z úvodní stránky. Na ní kromě linku na provozovny uvidíte ještě výpis historie vašeho přihlášení do aplikace, informace o vás a také informace o certifikátech.

A právě certifikáty (jeden či více), které jsou nutné k evidenci tržeb, musí podnikatelé získat v aplikaci EET. Certifikáty slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele. Platnost certifikátu sice činí 3 roky, ale v případě potřeby se dá v aplikaci zneplatnit a finanční správa navíc plánuje, že by je šlo v budoucnu automaticky prodlužovat. Sami podnikatelé si mohou zvolit, zda využijí jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo zda vyberou více certifikátů a budou mít například pro každou provozovnu nebo pro každou elektronickou pokladnu jeden certifikát. Certifikát se každopádně musí nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby.

Poslední podstránkou, která je aktuálně funkční, jsou již zmíněné informace o poplatníkovi. Najdete na ní své kontaktní údaje, DIČ a agregované údaje o provozovnách.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).