Hlavní navigace

Sleva na manželku: Jak na výpočet vlastních příjmů pro účely uplatnění slevy

20. 3. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jedna z častých chyb při uplatnění slevy na manželku (manžela) v daňovém přiznání se objevuje při výpočtu vlastních příjmů.

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit mimo jiné slevu na manžela/manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka).

Sleva činí 24 840 korun za rok. Pokud má manžel/manželka status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek.

Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Co se do příjmů počítá:

  • K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
  • Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období.
  • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Na základě častých chyb při výpočtu vlastních příjmů při uplatnění slevy na manželku/manžela Finanční správa ČR upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu, který nesmí za zdaňovací období (rok) přesáhnout částku 68 000 Kč.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Období zahrnutí příjmů upřesňuje pokyn GFŘ D-22, kde se uvádí, že:

  • u příjmů ze zaměstnání dle § 6 zákona o daních z příjmů platí pravidlo, že příjmy vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení roku, za který byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto roce (viz § 5 odst. 4 zákon o daních z příjmů). V praxi to znamená, že příjmy ze zaměstnání vyplacené za prosinec 2018 až v lednu 2019 se zahrnují do vlastního příjmu manžela roku 2018;
  • u vyplácených dávek, jako je např. mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti, však platí pravidlo, že dávky vyplacené v lednu 2019 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2019.

O uplatnění slevy na manžela/manželku včetně příkladů z praxe v článku: Uplatnění slevy na manželku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).