Hlavní navigace

Společenská odpovědnost se musí dostat firmám pod kůži

18. 5. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Podnikatelský svět doznal během svého vývoje mnoha změn. První velké obraty nastaly během průmyslových revolucí. Řízení podniků se zdokonalovalo a pak, na přelomu 20. a 21. století, si začaly firmy uvědomovat svoji společenskou odpovědnost.

Není to tak dávno, kdy se ve světě objevila první průmyslová revoluce. V 18. století se začaly objevovat výrobní závody. Poté přišel elektrický proud, fordismus a informační technologie. A nyní se dere na svět nový fenomén – Společenská odpovědnost firem, též známá pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility).

Společenská odpovědnost firem, projekt, do kterého jsou zapojené i státy Evropské unie, je u nás realizován Hospodářskou komorou ČR. Hlavní myšlenkou projektu je odpovědné podnikání a tím získání dlouhodobé konkurenční výhody.

Evropská komise má svou definici již od roku 2001: CSR dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku (tzv. stakeholdery, mezi které se řadí jak zákazníci, tak i zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé, obchodní partneři apod.).

Na první pohled samozřejmost

Jak už to tak bývá, tento pojem znají vesměs jen velké podniky. Ty menší, které dokáží pružněji reagovat na změny a na kterých ekonomické prostředí přece stojí, mají co dělat, aby držely krok. Pokud se však budou držet základních pravidel společenské odpovědnosti firem, jistě jim to přinese užitek. A jaká jsou vlastně pravidla? Včas platit faktury, potírání korupce, vytváření inovací, etického kodexu, kvalitních produktů, rovných příležitostí, recyklace… no prostě naprosto nejideálnější stav, jaký si dovedete představit, trochu tak jako v pohádce.

Společenská odpovědnost se tedy může jevit jako samozřejmost, kterou firmy dodržují, aniž by si toho byly vědomy, ale možná je dobře, že se Evropská unie snaží princip společenské odpovědnosti zviditelňovat. Díky jejím projektům se alespoň potenciální zákazníci mohou více dozvědět o tom, jak daná firma spolupracuje s okolím, jak ovlivňuje životní prostředí a zda jí mohou důvěřovat. Jinak by tyto činnosti mohly lehce uniknout pozornosti.

Dostat ji pod kůži

Nicméně realita se od pohádky moc neliší. Velké firmy již zjistily, že společenská odpovědnost má něco do sebe a začaly na sobě pracovat. Sice chvilku potrvá, než se tato problematika dostane pod kůži všech subjektů nacházejících se v podnikatelském prostředí, ale určitě to bude stát za to. A malé a střední podniky nezůstanou určitě pozadu. Vždyť pomocí CSR si mohou vybudovat dobré jméno na trhu a to jim zajistí dostatek kvalitních pracovníků, dodavatelů i odběratelů a nevyhnutelně i tolik potřebnou reklamu.

CIF - osobnosti

Místo zákona dobrovolnost

Společenská odpovědnost firem není ukotvena v žádném zákoně, její naplňování je čistě dobrovolnou činností. Jde o vytvoření harmonického vztahu mezi veřejnou a soukromou sférou a i mezi jednotlivými subjekty soukromé sféry (mezi zákazníky, investory, zaměstnanci apod.). Jedná se i o vytvoření pozitivního vlivu na životní prostředí, kdy mohou ekologické postupy často přinést snížení nákladů.

Není důležité jen zajistit zisk, ale zároveň také implementovat sociální a ekologické aspekty podnikání. Takže milí podnikatelé, plaťte včas faktury, třiďte odpad do barevných kontejnerů, podporujte sportovní a kulturní akce v místě podnikání. Hlavně ale při tom nezapomeňte na předmět svého podnikání, aby se mezi všemi těmi povinnostmi, které jsou nezbytné k uplatňování společenské odpovědnosti, neztratil.

Již jste se někdy setkal/a s pojmem Společenská odpovědnost firem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).