Hlavní navigace

Stovky firem byly vloni daňově vystěhovány. Kdy k tomu může berňák přistoupit?

18. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ačkoli se počet daňově vystěhovaných firem vloni snížil, institut delegace se i tak dotknul několika stovek společností.

Vyplývá to z dat, která serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství. Firmy, které mají formálně sídlo například v Praze, reálně však působí v jiném kraji, může finanční správa už několik let pro účely daní “vystěhovat”. Sídlo „vystěhovaným“ firmám sice zůstává v Praze, správa daní však přejde na finanční úřad, kde firma skutečně působí.

Jak probíhá delegace

Od roku 2015 se změnila pravidla pro delegaci a proti rozhodnutí o „daňovém vystěhování“ již nejsou přípustné opravné prostředky. Díky institutu delegace může správce daně delegovat místní příslušnost k výkonu správy daní na jiného věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti.

Proces delegace místní příslušnosti probíhá tak, že správce daně provede u subjektu, který například sídlí na virtuální adrese v Praze, šetření, kde si ověří, zda zde probíhá jeho skutečná ekonomická činnost. Pokud zjistí, že zde ekonomická činnost neprobíhá, ale subjekt deklaruje, že má provozovnu, zaměstnance, vedoucí pracovníky, účetnictví apod. například v Ostravě, spojí se pražský správce daně s ostravským správcem daně. Ostravský správce daně fyzicky ověří, že veškerá ekonomická činnost tohoto subjektu se skutečně odehrává v Ostravě. Oba dotčené finanční úřady (pražský i ostravský) podají návrh na delegaci místní příslušnosti z pražského správce daně na ostravského správce daně. Tyto návrhy oba správci daně zašlou na Odvolací finanční ředitelství, které posoudí odůvodněnost delegace a vydá rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.

Při změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností rozhodných pro určení místní příslušnosti rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o zrušení, změně nebo potvrzení delegace; jestliže by mohlo dojít ke změně místní příslušnosti mimo obvod územní působnosti tohoto správce daně, rozhodne místo něj nejblíže společně nadřízený správce daně. Ani proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.

Úřady „vystěhovaly“ tisíce firem

Finanční správa v souvislosti se změnou u institutu delegace uvedla, že nechá prověřit 53 tisíc firem, které sídlí na virtuálních adresách nebo v office-housech. Za tři roky pak úřady vystěhovaly několik tisíc firem. V roce 2015 šlo o 1008 společností, v roce 2016 o 1701 firem a v loňském roce jich přibylo 419. V roce 2017 jsme vydali 419 rozhodnutí o delegaci (uvádíme tedy i z návrhů podaných v roce 2016). Celkově jsme v roce 2017 obdrželi 358 návrhů (tj. podnětů a žádostí) o rozhodnutí o delegaci (uvádíme tedy i dosud nevyřízené), doplnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Místní působnost u kontrol už byla zrušena

Ačkoli se delegace dotkla za poslední tři roky tisíců firem, v roce 2017 došlo k výraznému poklesu jejího využití. Může za to zavedení celostátní územní působnosti finančních úřadů k provádění daňové kontroly a dalších kontrolních postupů. Kterýkoliv finanční úřad tak může provádět daňovou kontrolu u kteréhokoliv daňového subjektu v rámci České republiky. Od poloviny roku 2016 totiž platí novela zákona o Finanční správě ČR, která odstranila místní působnosti finančních a celních úřadů jako správců daně.

Nově se zavedla celostátní územní působnost finančních a celních úřadů pro účely provádění vyhledávací činnosti a kontrolních postupů (zejména postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly). Pro výkon vybrané působnosti tak jsou v konkrétním případě příslušné všechny finanční, resp. celní úřady. Nicméně platí, že ve vztahu k ostatním činnostem zůstal rozsah územní působnosti finančních a celních úřadů nezměněn. To se týká zejména kompetencí k vedení daňového řízení včetně stanovení daně.

WT100 tip temata

Novinky se tak dotkly následujících institutů daňového práva procesního:

Server Podnikatel.cz se pokusil zjistit, ke kolika změnám místní působnosti došlo, finanční správa však tato data dle svých slov neeviduje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).