Hlavní navigace

Popcorn, hvězdy a powerpoint, trochu jiná firemní prezentace

5. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Doby, kdy se prezentace, semináře a konference konaly pouze za zdmi sídla firmy, dávno uplynuly. Kromě klasických sálů určených pro tyto účely se začíná využívat i atypických prostor s nabídkou přídavných komplexních služeb.

Při pořádání firemních akcí se klade důraz na mnoho detailů. Prvotním zájmem je, aby si účastníci z takových setkání odnesli co možná nejvíce poznatků. Cílem je ubrat na formálnosti takových akcí a přiblížit problematiku probíraného textu poutavým způsobem. Měla by být podána v takové formě, aby ji posluchači převážnou většinu času se zájmem vnímali. Ne vždy je to lehký úkol. Pro úspěšné zvládnutí je potřeba mít nejen dobře připravené prezentace a šikovné řečníky. Velkou roli také hraje prostředí a doplňky obohacující celý program. V současnosti existuje mnoho způsobů, jak oživit strnulé a zažité formáty takových typů setkání – jedním z nich je uspořádat firemní prezentaci v kinosále či hvězdárně.

Pokud se firma zajímá o nabídku jiných prostor, kde by mohla uspořádat setkání svých zaměstnanců, v prvé řadě pro ni mohou být zajímavé pronájmy kinosálů. Mnoho z nich dočasné poskytnutí vlastních prostor považuje za hlavní zdroj obživy, mluvíme – li o menších kinech, které postupně díky rozvoji multikin ztrácejí na atraktivitě a klesá jim návštěvnost. Důvodem využití právě takových veřejných prostor je dostačující počet míst uspořádaných divadelním způsobem, rozměrné promítací plátno, jeviště a kvalitní technické zázemí.

Pronajímatelé kinosálů častokrát nabízejí i doplňkové služby. Standardně umožňují na objednávku připravit pro hosty občerstvení nebo raut. Záleží na individuální dohodě a požadované ceně. Zároveň se snaží vytvořit balíček svých služeb a spolu s pronájem sálu nabízejí i možnost shlédnutí vybraného nebo nabízeného filmu. „Ano, tato možnost tady je. Film si mohou vybrat z aktuální programové nabídky nebo poptáme dostupnost jiného filmu, o který klient projeví zájem. Často se podaří získat film i v termínu před premiérou,” uvedla pro business server Podnikatel.cz Iva Chalupová, Project Coordinator Palace Cinemas Czech s.r.o.

Jiným způsobem, jak upravit podobu pravidelně se opakujících meetingů, je využít služeb planetária. Svojí strukturou se částečně podobá interiéru kina, především co se kapacity sedadel a pódia týče. Přesto se jedná o velice netradiční prostory, a to hlavně z technického hlediska. Pro naučné pořady, které jsou hlavním bodem každého všedního dne, se využívá nejmodernější audiovizuální technika. Dočasný nájemce prostor pro firemní účely ji pak může bohatě pro své potřeby využít a učinit celou prezentaci zajímavější.

Pánská móda

Firemní prezentace může být formálního i neformálního charakteru. Jak se obléci na tu formální? Čtěte články Magdalény Drsové.

Příplatek za exkluzivitu

Pokud se firma rozhoduje nad možností změnit způsob pořádání podobných akcí, určitě ji také zajímá, kolik jí nahrazení stávajícího využívaného prostoru novým bude stát. Zmíněné dvě varianty – kino a hvězdárna – se v částkách za pronájem liší. Velkou roli zde hraje nabízená technická podpora, pracovníci, kteří se o její obsluhu starají, ale také doprovodný program a možnost připojit k celodennímu programu také jídlo a obsluhu.

Kinosály

Jak uvádí Chalupová, cena pronájmu je velmi variabilní, což vychází z kapacitní různorodosti kinosálů a časových pásem, které jsou pro běžný provoz více či méně vytížené. Ceny se tak pohybují od pár tisíců korun v případě krátké prezentace konané v dopoledních hodinách, po několik desítek tisíc korun u celodenních akcí.

V případě jiných poskytovatelů stejných služeb odpovídá cena třem, šesti a více jak šesti hodinám pronájmu 800 Kč až 2000 Kč. Nezahrnuje ale hodinové poplatky za spotřebu elektrické energie, vodné, stočné, služby technika, dataprojektor apod. Celkové náklady se mohou lišit i na základě kvality daného prostředí, tedy jeho stáří, reprezentativnosti, či nabídky standardního nebo až nadstandardního pohodlí.

Hvězdárny

Podle stejného klíče je i cenově odlišený pronájem jednotlivých sálů hvězdáren. Čím větší sál, tím vyšší hodinová sazba. Navýšení ceny se pak opět odvíjí od zapojení pomocné pracovní síly, množství použité techniky, času, po který je sál uzavřen veřejnosti, atd. Orientačně se pronájem pohybuje okolo 5000 korun za hodinu, ceny za nadstandardní služby se kalkulují na základě dohody.

„Především v poslední době sledujeme zvýšený zájem o naše prostory. Je to způsobeno tím, že firmy hledají nové možnosti, odlišné prostory,” odpovídá Chalupová na otázku, jak často společnosti vyhledávají tato místa pro firemní akce. „Mají také zájem spojit obojí – práci i zábavu. A tak se často po několikahodinové konferenci či prezentaci osvěží třeba u pohodové komedie,” dodává. Jak pro business server Podnikatel.cz doplňuje Monika Šimková, vedoucí Sálu B. Bakaly v Brně, pro firmy jsou jejich prostory atraktivní už svou polohou v centru Brna a také tím, že nabízejí pod jednou střechou tři sály s variabilní kapacitou.

Navrhne–li firma změnu místa pravidelných pracovních setkání, musí mít na zřeteli, že vzhledem k běžnému celoročnímu programu zejména u hvězdáren je potřeba se značným předstihem potvrdit rezervaci. Obvykle je pro tento typ akcií vyhrazen konkrétní den v týdnu. Pokud není v nabídce možnost občerstvení, je potřeba stejným způsobem domluvit i cateringovou firmu, která by raut v pronajímaných prostorách zařídila.

Anketa

Využíváte často nabídky externího pronájmu prostor pro konference, semináře či prezentace?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).