Hlavní navigace

Účastníci jazykových kurzů ztratí od září statut studenta. Naději ale mají

1. 7. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/MAFRA/Martin Stolař
Studium jazykových kurzů již není soustavnou přípravou na budoucí povolání. Jazykovky se situaci přizpůsobí, odnesou to studenti. Stihne se do září náprava?

Zákonodárci vloni schválili další legislativní předpis, aniž by si plně uvědomili jeho dopad do praxe. Postiženi nyní budou jak studenti, tak firmy podnikající v oblasti jazykového vzdělávání. V konečném efektu i stát, protože absolventi bez dostatečné znalosti jazyka budou méně uplatnitelní na trhu práce. A podle statistik je jazyková vybavenost maturantů stále žalostná.

Nová vyhláška o uznatelných druzích studia

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se z hlediska nezaopatřenosti dítěte a možnosti uplatnění daňového zvýhodnění a slev na studium považuje studium na střední a vysoké škole. Podrobnější úpravu obsahuje § 11 až 16 zákona o státní sociální podpoře. Dříve náležel statut studenta i při studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou uskutečňovanou osobami uvedenými v příloze k vyhlášce č. 322/2005 Sb. Podmínkou bylo zahájení studia nejpozději v kalendářním roce, kdy byla vykonána první maturita nebo absolutorium. Ovšem tato vyhláška byla vloni zrušena a nahrazena novou s číslem 28/2012 Sb., která stanovuje uznatelné druhy a formy studia pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.

Od 1. září 2012 již není soustavnou přípravou:

  • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou dle seznamu, který byl uveden v příloze zrušené vyhlášky, 
  • studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi. 

Přechodná opatření

Na základě přechodných opatření zůstal statut studenta, a tím i možnost uplatnění daňového zvýhodnění a daňové slevy z titulu soustavné přípravy zachován v případě jednoletých kurzů cizích jazyků ve školním roce 2012/2013 a u studia ve vysokoškolských programech zahraničních vysokých škol uskutečňovaného na našem území, u studia zahájeného naposled ve školním roce 2012/2013.

Novela zákona o státní sociální podpoře

Nová vyhláška sice oba výše uvedené typy studia ze soustavné přípravy vypustila, existuje však naděje, že studenti budou nadále považováni za nezaopatřené děti. Na třetí čtení momentálně čeká novela zákona o státní sociální podpoře (číslo sněmovního tisku 875), kterou by mohlo být do zákona doplněno, že soustavnou přípravou na budoucí povolání je:

  • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium,
  • studium uskutečňované vzdělávacími institucemi působícími v České republice podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů (novela popisuje podrobnější podmínky), 
  • příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let, 
  • vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.

Úroveň jazykového vzdělání je u nás stále špatná

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/MAFRA/Martin Stolař

Jazyková vybavenost maturantů je i přes délku výuky a výši nákladů na tuto výuku žalostně nízká.  

Vyřazení jednoletých jazykových kurzů z terciárního vzdělávání s sebou nese negativa s dopadem na jazykové vzdělání absolventů středních škol a středních škol s maturitou. To se může projevit ztížením jejich uplatnění na pracovním trhu. Jazyková vybavenost maturantů je dle důvodové zprávy k novele zákona i přes délku výuky cizích jazyků na základních a středních školách a výši nákladů na tuto výuku stále žalostně nízká. Jazykové znalosti se pohybují v rozmezí úrovně A0 až A2 společného evropského referenčního rámce, tj. prakticky na úrovni začátečníků. Jednoleté pomaturitní studium cizího jazyka přitom umožňuje tuto úroveň zvýšit minimálně na úroveň B1, tedy středně pokročilí.

Nedostatečné jazykové vzdělání absolventů jsou tedy jazykové kurzy schopné kompenzovat. Zachování statusu studenta je jak ve veřejném zájmu, tak v zájmu státu. A to v oblasti rozpočtové i z hlediska konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Nové podmínky pro vzdělávací instituce

Návrh zákona počítá se zavedením obecných kritérií pro zařazení takzvaných jazykovek na seznam vzdělávacích institucí (původně uvedených v příloze k vyhlášce). Nově povede seznam samo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To také bude zmocněno kontrolovat, zda jazykové školy, které byly na seznam zařazeny, splňují požadavky. Podmínky pro zařazení vzdělávací instituce budou stanoveny prováděcím předpisem. Nová úprava má zajistit flexibilní zařazování, případně vyškrtnutí vzdělávací instituce ze seznamu.

Legislativní úprava tvrdě dopadla na jazykovky

Na první pohled se může zdát, že vzhledem k přechodným opatřením, umožňujícím dostudování vloni přijatých studentů a očekávané úpravě zákona o státní sociální podpoře bude vše v pořádku. Studenti, kteří nastoupili v uplynulém školním roce, ale i ti, kteří nastoupí letos v září, neztratí v případě schválení novely statut studenta. Vzhledem k momentální politické situaci ale není jasné, kdy a zda vůbec bude novela schválena. Nejistota navíc vyvolala snížený zájem letošních maturantů o jednoleté jazykové kurzy. V případě, kdy připravovaná novela k 1. září účinnosti nenabude, to totiž znamená, že nebudou mít nárok na slevu na studium, jejich rodiče na daňové zvýhodnění a navíc si budou muset platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů.

Jak pro server Podnikatel.cz uvedl David Jung, ředitel Akademie Jana Ámose Komenského, jde o ukázkový příklad jak šetřit na nesprávném místě. Jazykové školy se dané změně nakonec přizpůsobí. Nejhorší dopad to ale bude mít na studenty. Jejich následné šance na trhu práce (z naší dlouhodobé zkušenosti v tomto případě určitě menší) jsou snadno vyčíslitelné a pro stát nevýhodné. Stát bude tyto mladé lidi podporovat přes úřady práce a vyjde to v důsledku dráž, míní David Jung.

Změna se zřejmě odrazí i na kvalitě výuky. Jazykovým školám se pravděpodobně nepřihlásí dostatek studentů, a tím budou mít méně peněz na zaplacení učitelů. Pak ale hrozí, že namísto deseti lidí v jedné skupině jich bude třeba patnáct a víc, popsala možný dopad legislativního opatření Kateřina Hronová z jazykové školy a překladatelské agentury MKM pro brnensky.deník.cz.  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).