Hlavní navigace

Udělali jste chybu v daňovém přiznání? S opravou je to nyní zamotanější

26. 4. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zjistili jste, že jste v přiznání udělali chybu? Způsob řešení se odvíjí od toho, kdy jste přiznání podali a zda máte povinnost podávat přiznání elektronicky.

V některých případech totiž musíte podat přiznání opravné, v jiných zase dodatečné. Každopádně platí, že pokud jste OSVČ s datovou schránkou, musíte podat přiznání elektronicky.

Co se dozvíte v článku
  1. Pokud se opravuje do vypršení lhůty, jde o opravné přiznání
  2. Po vypršení lhůty se podává přiznání dodatečné
  3. Pokud jste zaplatili více, dodatečné přiznání je dobrovolné
  4. Kdy dodatečné přiznání nejde podat
  5. Elektronicky lze přiznání podat až do května
  6. Kdy podat opravné a kdy dodatečné přiznání

Pokud se opravuje do vypršení lhůty, jde o opravné přiznání

Základní princip oprav chyb v přiznání zůstává stejný už řadu let. Pokud podáte přiznání a chybu zjistíte ještě do vypršení lhůty pro podání řádného daňového přiznání, stačí vyplnit opravné daňové přiznání. Opravných přiznání můžete podat několik a finanční úřady považují za platné to, které podáte jako poslední.

Po vypršení lhůty se podává přiznání dodatečné

Jakmile však už lhůta vyprší a vy zjistíte chybu, musíte podat přiznání dodatečné. Jestliže zjistíte, že daň má být vyšší než poslední známá daň (daň uvedená v daňovém přiznání), musíte dodatečné přiznání podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste to zjistili, a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Dokud běží lhůta pro stanovení daně, trvá i tato povinnost.

Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani. Daní se pro účely daňového řádu rozumí nejenom daň (čili peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek), ale i daňový odpočet u DPH, daňová ztráta u daně z příjmů nebo i jiný způsob zdanění a příslušenství daně (např. úroky, penále atd.). Dodatečné daňové přiznání tedy musíte podat nejen v případě zvýšení samotné daně, nýbrž i tehdy, pokud zjistíte, že daňová ztráta, popř. nadměrný odpočet, má být nižší oproti poslední známé dani.

Pokud jste zaplatili více, dodatečné přiznání je dobrovolné

Pokud jste zjistili pochybení, kvůli kterému jste naopak zaplatili na daních více, než jste museli, podat dodatečné daňové přiznání nemáte za povinnost, ale máte tu možnost. Opět platí, že máte na podání čas do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste tuto skutečnost zjistili. O přeplatek je ovšem nutné zažádat. Přeplatek FÚ vrátí do 30 dnů. Lhůta se počítá od posledního dne, kdy mělo být přiznání podáno.

Kdy dodatečné přiznání nejde podat

Existují ovšem také případy, kdy nelze dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování podat, a to na daň nižší, pokud tato daň byla stanovena podle pomůcek nebo byla stanovena na základě sjednání daně.

Do dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování se uvádí rozdíl oproti poslední známé daňové povinnosti, den jeho zjištění a důvody pro jeho podání. Dodatečně tvrzená daň je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která je shodná se lhůtou pro podání dodatečného přiznání.

Kdy podáváme řádné, opravné a dodatečné přiznání? Přečtěte si také:

Kdy podáváme řádné, opravné a dodatečné přiznání?

Elektronicky lze přiznání podat až do května

Ačkoli je už dlouho stejná i základní lhůta pro podání daňového přiznání (do začátku dubna), už několik let ale lze podat v některých případech přiznání až 2. května. Platí totiž, že poplatníci, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou o 1 měsíc. Přiznání tedy mohou podat do čtvrtka 2. května (lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 2. května).

Vzhledem ke konstrukci příslušného ustanovení mají poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, nejen měsíc navíc, ale v případě nestihnutí ani prodloužené lhůty se jim pokuta počítá od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihne podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

Pozor ovšem na to, že v minulém roce byly povinně zřízeny datové schránky skoro všem podnikajícím fyzickým osobám, což s sebou nese povinnost podávat přiznání online. Pro většinu OSVČ tedy platí povinnost podat přiznání elektronicky do 2. května 2024.

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2024 Přečtěte si také:

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2024

Kdy podat opravné a kdy dodatečné přiznání

Tím, jak existují de facto dvě lhůty pro podání přiznání, se zkomplikovalo i opravování chyb v přiznání. Může nastat několik variant a nemají vždy stejné řešení. Režim lhůty pro podání opravného/dodatečného přiznání totiž není určen pouze povinností či možností podat přiznání elektronicky, ale také tím, v jaké lhůtě bylo řádné daňové přiznání reálně podáno. Každopádně platí, že kdo podal přiznání už do dubnové lhůty, musí nyní (do 3. května) podat v případě chyby přiznání dodatečné. Kdo podal přiznání až po 2. dubnu, do 3. května podává přiznání opravné.

ebf 24 - tip duben

Příklad

Jste OSVČ s datovou schránkou, nevyužíváte daňového poradce (přiznání musíte podat elektronicky a nejzazší termín pro přiznání tak máte 2. května) a nyní (do 2. května) jste zjistili, že jste udělali v přiznání chybu.

  1. Pokud jste řádné přiznání podali až po 2. dubnu (základní lhůta), podáváte přiznání opravné, 
  2. Pokud jste však řádné přiznání podali ve lhůtě do 2. dubna, musíte podat dodatečné daňové přiznání (lhůty viz výše).

Pro úplnost doplňuji, že pokud osoba, která nemá povinnost podat řádné daňové přiznání elektronicky, ale učiní tak po uplynutí základní lhůty (po 2. dubnu 2024), může v prodloužené lhůtě do 2. května elektronicky podat opravné daňové přiznání (musí rovněž elektronicky, nikoliv listinnou formou), uzavřel Tomáš Weiss, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).