Hlavní navigace

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

12. 12. 2022
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
U paušální daně OSVČ dojde v roce 2023 k řadě změn. Nově ji budou moct využít OSVČ s příjmy do 2 milionů korun. Zároveň vzniknou další dvě pásma daně, ve kterých se bude platit více.

V prvním pásmu se bude platit 6208 Kč, v druhém 16 000 Kč a ve třetím 26 000 Kč. Do jakého pásma OSVČ spadá, závisí na jejích příjmech v roce 2022 a výdajovém paušálu. 

Co se dozvíte v článku
 1. Kdo může paušální daň využít
 2. Paušální daň bude ve třech pásmech
 3. Pro koho jsou jednotlivá pásma
 4. Pásmo si nelze vybrat
 5. Přeplatek se bude vracet
 6. Jak (ne)půjde přecházet mezi pásmy
 7. Jak se přihlásit k paušální dani
 8. Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?
 9. Jak oznámení podat
 10. Dokdy platit paušální daň
 11. Jak na přechod ze záloh
 12. Jaké jsou povinnosti u paušální daně
 13. Co dělat, když podmínky přestanete plnit?
 14. Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?

Kdo může paušální daň využít

Institut paušální daně nemohou využít všechny OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 týká OSVČ, které mají příjmy do 2 milionu korun (doposud byl limit 1 milion korun). Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti, nesmí být ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti. S výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. To znamená, že OSVČ, které zároveň pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč (od roku 2023 jde o 4000 Kč) a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Od roku 2023 se zvýší limit pro odvod pojistného Přečtěte si také:

Od roku 2023 se zvýší limit pro odvod pojistného

Paušální daň bude ve třech pásmech

Paušální daň se v roce 2023 bude platit ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se bude platit 6208 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu budou OSVČ platit 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.

Pro koho jsou jednotlivá pásma

Pro koho je 1. pásmo 6208 Kč

První pásmo se týká OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů je jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

První pásmo je také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. V tomto pásmu je paušální daň stanovená stejně jako v současnosti, tedy z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2023 tedy jde o částku 6208 Kč. 

Pro koho je 2. pásmo 16 000 Kč

Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Paušální odvod činí v druhém pásmu 16 000 Kč měsíčně. Jde o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Pro koho je 3. pásmo 26 000 Kč

Do třetího pásma potom mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak musí platit 26 000 Kč měsíčně. Opět se jedná o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč? Přečtěte si také:

Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč?

Ačkoli se měsíční odvod od roku 2023 zvýší až na 26 tisíc Kč, některé OSVČ na novém nastavení vydělají přes 100 tisíc Kč. Závisí na oboru podnikání a také výši příjmů. Paušální daň se například nově vyplatí i některým OSVČ s 80% paušálem. Nejvíce na novém nastavení vydělají bezdětné OSVČ s 60% paušálem s příjmy těsně pod úrovní 1,5 milionu Kč. Vyplývá to z výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Paušální daň bude až 26 tisíc, přesto na ní určité OSVČ vydělají 100 tisíc ročně Přečtěte si také:

Paušální daň bude až 26 tisíc, přesto na ní určité OSVČ vydělají 100 tisíc ročně

Pásmo si nelze vybrat

Kdo už nějakou dobu podniká a chce nově do paušálního režimu vstoupit, nemůže si pásmo vybrat libovolně, nýbrž jej musí zvolit na základě svých letošních příjmů. Vzhledem k tomu, že za rok 2022 musí ještě podat přiznání, má v tomto finanční úřad jednoduchou kontrolu.

Podmínky vstupu do určitého pásma paušálního režimu určují příjmy dosažené za předchozí zdaňovací období, nikoli předpoklady týkající se budoucnosti. Pokud například letos budete mít příjmy 1,3 milionu Kč (OSVČ s 40% paušálem) a víte, že v roce 2023 budete mít příjmy pod 1 milion Kč, musíte i tak vstoupit do druhého pásma a platit 16 000 Kč.

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ Přečtěte si také:

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ

Přeplatek se bude vracet

Pokud se po skončení zdaňovacího období ukáže, že poplatník, který byl v druhém pásmu (a platil 16 000 Kč) měl příjmy, které odpovídaly prvnímu pásmu, může podat tzv. oznámení o jiné výši paušální daně a bude mu stanovena daň i pojistné na sociální a zdravotní pojištění podle prvního pásma, tedy bude mít nárok na vrácení přeplatků.

Jak (ne)půjde přecházet mezi pásmy

Zatímco do nižšího pásma OSVČ nemůže vstoupit, do vyššího to možné je. V případě, že OSVČ očekává, že v nastávajícím zdaňovacím období překročí limity pro pásmo, které dosud splňovala, ale naplní limity pro vyšší pásmo, může rovnou vstoupit do vyššího pásma.

Kdo po skončení zdaňovacího období zjistí, že jeho příjmy přesáhly rozhodné příjmy pro pásmo, ve kterém byl, ale nepřesáhly rozhodné příjmy pro vyšší pásmo, může mít stále stanovenu daň v paušální výši, ale odpovídající uvedenému vyššímu pásmu. OSVČ v takovém případě musí podat oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém uvede vyšší pásmo paušálního režimu, jehož podmínky jeho příjmy splnily, a vypočítá daň i veřejná pojistná podle vyššího pásma paušálního režimu. Rozdíl je pak nutné zaplatit do lhůty pro podání daňového přiznání.

Zároveň platí, že kdo se kvůli vyšším příjmům posunul se do vyššího pásma, musí v něm zůstat i pro aktuální zdaňovací období (přestože by třeba splňoval podmínky pro nižší pásmo). Nepůjde tedy například být v roce 2023 v nejnižším pásmu, zpětně jej překročit, vše dodanit a v nejnižším pásmu zůstat i v roce 2024.

Paušální daň OSVČ až do 2 milionů Kč není jedinou novinkou. Co vše se u paušálu mění? Přečtěte si také:

Paušální daň OSVČ až do 2 milionů Kč není jedinou novinkou. Co vše se u paušálu mění?

Jak se přihlásit k paušální dani

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2023, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2023 je tedy nutné podat oznámení do 10. ledna 2023. 

V oznámení se uvádí, v jakém pásmu se OSVČ bude nacházet. OSVČ musí zůstat po celé zdaňovací období v jednom pásmu. Změna zvoleného pásma bude možná pouze od začátku dalšího zdaňovacího období (podmínky viz výše). Kromě splnění podmínek pro dané pásmo musí OSVČ podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu, a to do desátého dne zdaňovacího období, od kterého má ke změně dojít (jedná se tedy o stejnou lhůtu jako pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu).

Vzhledem k tomu, že se od roku 2023 zvyšuje i hranice pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony, mohou se k paušální dani přihlásit i ti, kteří letos byli plátci DPH. Bylo však nutné podat do 8. prosince žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. Pokud poplatník žádost podal a nebylo mu oznámeno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 31. prosince 2022, se pro účely paušálního režimu od 1. ledna 2023 nepovažuje za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je poplatníkovi oznámeno rozhodnutí, kterým mu je zrušena registrace, do 16. ledna 2023.

Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?

Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letos a bude splňovat podmínky pro první pásmo i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. V případě, že následující rok již nebude spadat do prvního pásma, ale do vyššího, musí podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu.

Pozor ovšem na to, že toto neplatí pro přechod roku 2022 a 2023. Pokud OSVČ byla letos v paušálním režimu, ale zároveň přesáhla hranici příjmů 1 milionu korun, může být sice i pro rok 2023 v paušálním režimu, musí však nejprve podat oznámení o ukončení paušálního režimu (dle stávajícího § 38lg zákona o daních z příjmů) a následně podat za rok 2022 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Dále musí takový poplatník pro pokračování v paušálním režimu i v roce 2023 podat správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu odpovídající minimálně výši pásma dle dosažených příjmů v roce 2022.

Jak oznámení podat

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

 • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést své identifikační a kontaktní údaje, údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka a také pásmo paušální daně. Finanční správa v pondělí 12. prosince zveřejnila nový formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu pro rok 2023 a OSVČ se tak již mohou do paušálního režimu hlásit.

Pro podání oznámení lze využít i interaktivní elektronický formulář na MOJE daně.

Dokdy platit paušální daň

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866.

Jak na přechod ze záloh

Pokud budete na paušální daň přecházet, nezapomeňte na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2022. Kdy naposledy zaplatíte zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak zálohy platíte. Tedy zda zálohy platíte přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím.

Pozor také na to, že v některých případech musíte při přechodu na paušální režim ještě provést úpravu základu daně a podat dodatečné daňové přiznání.  Od roku 2023 nicméně nebude nutné upravovat základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y), a o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh a o cenu nespotřebovaných zásob.

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně? Přečtěte si také:

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně?

Jaké jsou povinnosti u paušální daně

Poplatník, který se nachází v režimu paušální daně, nemusí podávat daňové přiznání a ani přehledy pojistného, určitou evidenci příjmů však OSVČ vést musí. Může totiž dojít například k situaci, že poplatník bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. proto, že daň poplatníka nebude rovna paušální dani, neboť jeho příjmy ze samostatné činnosti převýšily 2 000 000 Kč nebo poplatník obdržel příjmy ze závislé činnosti, stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.). 

Je proto třeba vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání (lze navázat na evidence, které byly poplatníkem doposud vedeny). Poplatník je rovněž povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak.

Finanční správa proto doporučuje vést i nadále evidenci v takovém rozsahu, aby byl poplatník případně schopen (při nesplnění podmínek a navazující povinnosti stanovení daně z příjmů a pojistných) tyto povinnosti splnit. Minimálním rozsahem bude evidence příjmů, o kterých by měl mít poplatník přehled i z hlediska registrace k DPH.

Od roku 2023 navíc bude v zákoně výslovně stanoveno, že některé OSVČ musí vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu. Konkrétně se tato povinnost bude týkat poplatníků v paušálním režimu, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši. 

U paušální daně přibyde administrativa, ne však pro všechny OSVČ Přečtěte si také:

U paušální daně přibyde administrativa, ne však pro všechny OSVČ

Co dělat, když podmínky přestanete plnit?

Zjistíte-li, že už nesplňujete podmínky pro paušální režim (například překročíte příjmy ve výši 2 milionů korun), musíte to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období budete muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistná.

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně? Přečtěte si také:

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně?

Pokud po skončení období zjistíte, že sice nesplňujete podmínky pro dané pásmo, avšak pro vyšší stále ano, nemusíte z paušálního režimu vystupovat a stačí podat již zmíněné oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém uvedete vyšší pásmo paušálního režimu, jehož podmínky vaše příjmy splňují, a vypočítáte daň i veřejná pojistná podle vyššího pásma paušálního režimu. 

Content First

Zvažujete vstup do paušálního režimu od roku 2023?

Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?

Vystoupit z paušálního režimu je možné dobrovolně vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení, a to nejpozději do desátého dne následujícího roku, pro rok 2023 tedy do 10. ledna 2023.

Ukončení paušálního režimu netřeba hlásit zvlášť. Nově je možné, pokud OSVČ paušální režim opustí, podat oznámení správci daně, který tuto informaci předá zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

Co je paušální daň?
Paušální daň nahrazuje pro OSVČ daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. OSVČ se tak prostřednictvím jedné paušální platby mohou zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. 
Kolik je paušální daň v roce 2023?
Paušální daň se v roce 2023 platí ve třech pásmech na základě loňských příjmů a výdajového paušálu OSVČ. V prvním pásmu OSVČ platí 6208 Kč, v druhém 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.
Dokdy se přihlásit k paušální dani?
K paušální dani se lze přihlásit do 10. ledna 2023. Kdo je v paušálním režimu už v současnosti, oznámení řešit nemusí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).