Hlavní navigace

Vládo, na zákony si zvykneme, ale nezahrávej si tolik s naším časem

19. 12. 2014
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nejde o to, jaký zákon bude přijmut. Podnikatelům vadí hlavně to, že se tak zpravidla děje na poslední chvíli. Potvrdil to i letošní rok.

Letošní rok přinesl celou řadu zásadních zákonů, které více či méně ovlivnily podnikatelské prostředí. Jak se ale ukazuje, podnikatelé se s nimi dokážou – respektive musí – vyrovnat. Mnoho zákonů si dokonce pochvalují. Přinášíme zajímavé komentáře z praxe.

Dalibor Dědek, majitel společnosti Jablotron 

Po pravdě řečeno, pro podnikání není vůbec příznivé, pokud se mění klíčová legislativa. Navíc v situaci, kdy v řadě případů chybí jednoznačné vysvětlení k zaváděným změnám. Možná, že by Evropská unie měla na místo vydávání nesystematických vyhlášek pracovat na sjednocené evropské legislativě. Případně by pro státečky velikosti Česká republika mohla existovat vyhláška, že si mohou zavést osvědčenou a léty odladěnou legislativu jiné země. Dalo by se tak zabránit amatérské tvorbě zákonů a tím pádem i zmatkům a zbytečnému maření energie na všech stranách.

Marek Sacha, výkonný ředitel online supermarketu Rohlik.cz

Rohlik.cz prodává především potraviny, a proto nás v poslední době ovlivnila vyhláška o označování potravin a tabákových výrobků. Ta nám ukládá u potravin označovat nejběžněší alergeny, které obsahují. My se na Rohliku už od začátku snažíme ke všem potravinám nabízet maximum informací a dáváme si práci s přesnými fotografiemi, složením i zemí původu, aby zákazníkům nechyběla žádná informace, podle které by se rozhodoval v kamenném obchodě. Vypisování alergenů v potravinách jsme měli v plánu ve druhé fázi, změna vyhlášky nás tak spíše popohnala než zaskočila a rádi budeme uvádět i ty. Věřím, že cokoliv, co zákazníkovi pomůže v orientaci, má svůj smysl.

Negativně vnímám hlavně ty obecné, táhnoucí se potíže, jako je třeba naprosto zbytečné papírování, kdy dvěma institucím posíláme měsíčně prakticky totožné údaje, akorát na různých formulářích a na různé adresy. Každý rok každá vláda slibuje zjednodušení, jednotná inkasní místa, odstranění byrokracie a podobně. Takže mě spíše štve, že v této oblasti změna nenastala, než nastala.

Zbyněk Hyrák, majitel společnosti Optimalizovaný-Web.cz

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Každá legislativní změna znamená pro řadu podnikatelů nemalé finanční náklady. Nový občanský zákoník pro mne znamenal zrevidovat a upravit smlouvy tak, aby nové smlouvy s klienty odpovídaly současnému znění občanského zákona. Nicméně byl jsem na tuto změnu připraven již v předstihu, takže to pro mne takové překvapení nebylo. Osobně jsem se stal dobrovolným plátcem DPH již při zahájení mého podnikání, jelikož mí klienti jsou v drtivé většině právě plátci DPH. Dokonce, pokud chcete inzerovat ve vyhledávači Google prostřednictvím PPC kampaní Google AdWords, je vhodné se plátcem DPH stát. Tyto změny v legislativě o DPH se mě proto primárně nedotýkaly, avšak sekundárně bych to pocítil například na službách, které využívám pro osobní účely. Snížení hranice pro povinnou registraci k DPH bych proto rozhodně vnímal negativně i já, ač jsem se stal dobrovolným plátcem DPH.

Existuje však celá řada firem a živností, pro které je vhodnější zůstat jako neplátci DPH, zejména pokud fakturují koncovým zákazníkům, kteří si nemohou uplatnit odpočet DPH. V takových případech se pak jedná o citelné zdražení služeb a produktů pro koncové zákazníky. Ve výjimečných případech může mít tato změna na byznys fatální dopad a může pro danou firmu či živnostníka znamenat i ztrátu klientely, která si již tyto služby či produkty nemůže z finančních důvodů dovolit.

Čtěte: Nový občanský zákoník 2014

Tomáš Hejda, jednatel společnosti PR MOLLO

Z hlediska fungování firmy mě neustálé legislativní a daňové změny nechávají chladným. Protože jsme malá firma, dokážeme se pružně přizpůsobit. Účetnictví je vedeno externě, na případné změny jsme upozorněni a nezbývá, než se podřídit. Jako podnikatel však nevycházím z údivu, když se zásadní vyhláška upravující jakýkoli zákon, vydává pár dní před její platností. A rozhořčen, když se musím zabývat z mého pohledu absolutně zbytečnou administrativou. Největší údiv ve mně vyvolal zákon o obchodních korporacích, kvůli kterému jsem musel zajistit revizi rok staré zakladatelské listiny. Na čtyřech stranách se změnila tři slova a dva paragrafy. Šlo tedy o zcela zásadní a neodkladnou změnu. Samozřejmě náklady a můj čas na řešení mi stát neproplatí.

Michal Jirek, společnost ČERSTVÁ KÁVA | delicado 

Nový občanský zákoník i nová legislativa týkající se potravin nám přinesly jen samé obtíže. Zlepšení podmínek pro podnikání žádné, zjednodušení právních předpisů žádné, místo vyjasnění některých situací, které mohou nastat mezi prodejcem a zákazníkem, naopak jejich zkomplikování. Vše nám to přineslo jen desetitisíce utracených korun za odborné poradenství a vypracovávání potřebných materiálů, které nemají prakticky žádný smysl. Například formulář pro odstoupení od smlouvy, které musíme jako e-shop přikládat pro zákazníky k potvrzení objednávky, letos využily dvě procenta zákazníků, kteří od smlouvy odstupovali. Novou legislativu o potravinách a s ní spojené nutné změny řešíme ještě dnes.

Bude vás zajímat: Elektronicky poskytované služby se budou danit na jednom místě

Marek Demčák, provozovatel služby Vyplňto.cz

V roce 2014 nedošlo ze strany státu k žádným podstatným změnám, které by nějak ovlivnily moje podnikání. Pouze jsem se nyní kvůli svým slovenským klientům musel registrovat ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa. Obecně vítám snahu státu převést co nejvíce komunikace do elektronické podoby. Potěšila mě například drobnost, kdy lze přímo v daňovém portálu podepsat podání přihlášením k datové schránce místo využití elektronického podpisu nebo uložení písemnosti do XML a odeslání datovou schránkou.

Na druhou stranu se mi nelíbí, že stát využívá informační technologie spíše předpotopním způsobem, tedy pouze převádí tištěné formuláře do elektronické podoby a nevyužívá všech možných výhod současných technologií. Rok od roku musím vyplňovat čím dál tím více různých formulářů (DPFO, DPH, souhrnné hlášení DPH, přehled pro ČSSZ, přehled pro VZP, od příštího roku přehled pro MOSS, výhledově měsíční kontrolní hlášení o tržbách…), radši bych automatizovaně přes webové služby posílal jednotlivé daňové příjmy a výdaje, ze kterých by si stát mohl přímo vypočítat, co by aktuálně potřeboval. Nevím, proč bych to za něj měl pokaždé dělat já. Jsem ještě docela mladý, snad se jednou dožiji doby, kdy budu platit daně inkasem.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

David Kukla, zakladatel sítě prodejen lokálních potravin Sklizeno

Aktuálně bojujeme v prodejnách s novými povinnostmi v oblasti označování potravin. Nevíme, co je a není uznatelné značení, protože to neví zcela přesně nikdo. Ani sami inspektoři v tom nemají jasno. Snažíme se na cenovky nacpat ještě víc informací a za chvíli z nich budou plakáty. A můžeme jen doufat, že budeme mít štěstí na kontrolu a ona označení uzná. Každá totiž mívá jiná měřítka a standardy a co projde u jedné, už jiné vyhovovat nemusí. Ale to je jen špička ledovce, který vůbec nemusí být. Štve mě (ano, tady bych tak rád použil jiné slovo), že česká legislativa chce být papežštější než papež. Máme snad nejpřísnější nařízení v potravinářství z celé Evropy, velmi často je vyžadováno více než říká nadřazená evropská legislativa a v okolních zemích jsou požadavky mnohem volnější. Ono to totiž nekomplikuje život tolik těm velkým hráčům, ti mají prostředky na změny, ale právě těm malým, se kterými obchodujeme my a vlastně jsme jimi i my samotní. Třeba změna balení nebo značení je pro malého producenta, který má vytištěné obaly na rok dopředu, náklad, jež se musí projevit v ceně.

Pozitivní je snad jedině to, že stát různými způsoby začíná podporovat české potraviny a producenty. Bohužel si ale vybral takový způsob, který je podle mě naprosto bez efektu – zákazníkovi v orientaci nepomáhá, českému producentovi také ne a komplikuje vlastně jen život velkoprodejcům. Ale je to začátek, tak snad bude tuhle myšlenku dál rozvíjet lepším směrem.

Vlastimil Sojka, jednatel společnosti KODAP

Z pohledu daňového poradce i poplatníka je zlé, že se nezlepšuje legislativní praxe na přelomu roku. Zásadní změny, které ovlivňují fungování podnikatelů a firem, jsou přijímány na poslední chvíli. Prodražuje to podnikání a komplikuje administrativu. Je v pořádku, že se legislativní prostředí neustále vyvíjí, z dlouhodobého pohledu ale chybí širší koncepce a základní stabilita, která je hodnotou sama o sobě. České ekonomice by pomohly kroky, které nevytloukají klín klínem, ale naopak poskytují ucelená řešení a stabilitu. Pro změny daní by měla platit dostatečně dlouhá legisvakanční lhůta, tedy doba od přijetí zákona do jeho účinnosti. Potvrzením stavu, kdy se často zásadní změny uvádějí v život na poslední chvíli, je i současná nepřehledná situace kolem DPH. Nemáme čas na přípravu, ledva stíháme informovat a proškolit klienty a připravit jim nové pracovní postupy. Změny je navíc nutné implementovat i do účetních programů a systémů, což je v tak krátkém časovém úseku zdrojem nevyhnutelných chyb, které stát nikomu nepromine.

Dále čtěte: Nové zákony 2015

Zuzana Bartůšková, majitelka společnosti BKP FINANCE 

Přímo naší firmy se dotkly hlavně změny v oblasti občanského zákoníku a zákona o korporacích. Bylo třeba předělat celou řadu smluv. A pak také změny ve zdanění dohod o provedení práce srážkovou daní. Tuto změnu vnímám však spíše pozitivně, protože pro limit srážkové daně platí hranice 10 000 korun stejně jako pro sociální a zdravotní. Je to tedy přehlednější. Pozitivní pro některé naše klienty je obnovení slevy na poplatníka u starobních důchodců. Větší dopad však čekáme u změn od 1. 1. 2015 a to jak pro nás, tak pro naše klienty hlavně v oblasti DPH – místo plnění u elektronických služeb, rozšíření přenesení daňové povinnosti, zavedení třetí sazby DPH, dosud nevyřešený limit DPH a také plánované omezení výdajových paušálů. To vše bude znamenat větší administrativu spojenou se zpracováním přiznání k DPH.

Zdeněk Jurák, daňový poradce společnosti Rádce & patrneři – EVEREST CZ

Jako daňový poradce bohužel musím konstatovat, že tento rok je jedním z nejnáročnějších v oblasti změn. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinesly řadu změn, které vedou správným směrem, ale kvůli nedomyšlenému systému aktualizací zakladatelských listin, kdy podnikatelé zaplatili zcela zbytečně několik miliard korun, jsou moje zkušenosti s těmito zákony velice negativní.

Bohužel musím konstatovat, že současný vládní kabinet pokračuje v likvidaci středních a drobných podnikatelů. Aktuální návrhy v podobě kontrolních hlášení, vysokých pokut při nepodání hlášení a dalších změn povede ke zvýšení administrativní zátěže. Proti daňovým únikům je třeba bojovat, ale efektivními a ústavními kroky. Nově navrhované zákony, například zákon o dokazovaní majetku, povedou pod záminkou zvýšeného výběru daní ke zvýšení administrativy a k likvidaci slušných podnikatelů. Pozitivním světlem v tomto roce jsou rozhodnutí soudů, zejména pak přiznání slevy pro důchodce.

daně24_I

Tomáš Gřešek, senior konzultant společnosti EDUWAY

Ve svém podnikání jsem se naučil, že pokud chcete být úspěšní v tom, co děláte, musíte se naučit vypořádat s turbulentním prostředím. Je úplně jedno, jestli turbulenci vyvolává trh, zákazníci, konkurence nebo neschopná vláda. Každodenní změny jsou jedinou konstantou v našem životě. U změn je důležité si uvědomit, že jsou dva základní typy situací v našem životě. Situace, které mohu ovlivnit, a situace, které nemohu ovlivnit. Je důležité rozeznat tyto typy změn a podle toho na ně reagovat.

První možností je se změnou bojovat. Mohu nadávat na zákony, mohu hledat, jak je obejít. Má to však smysl? Ne! Druhá možnost je změny přijmout. Nejlépe je řešení těchto situací delegovat na zaměstnance nebo outsorcovat na partnery, aby našli nejvhodnější řešení, a sám se věnovat rozvoji podnikání. Nejlepší je podle mě ale třetí cesta – vytvářet změny, vytvářet nové příležitosti, mít jasnou a silnou vizi a veškerou energii věnovat naplňování vize. Pak nemám čas dívat se na maličkosti, jako jsou změny zákonů. Mnohem efektivnější je věnovat svou energií situacím, které mohu ovlivnit. Překážky, v tomto případě zákony, jsou ty obávané věci, které vidíte, když přestanete sledovat svůj cíl a nadšeně naplňovat svoji vizi.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).