Hlavní navigace

Daňová poradna: Vybrané otázky kolem výdajových paušálů v daňovém přiznání

8. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak na přechod v daňovém přiznání mezi výdajovým paušálem a skutečnými výdaji? A jak správně určit výši paušálu? Odpovídá v poradně daňový poradce Jan Molín.

Daňový poradce Jan Molín odpovídá na vaše otázky kolem daňového přiznání. Zde jsou vybrané odpovědi týkající se výdajových paušálů. 

Přechod z paušálu na skutečné výdaje

Prosím o radu při přechodu z paušálu zpět na skutečné výdaje. Skutečné výdaje bych ráda uplatnila již za rok 2011. K 31. 12­. 2010 mám pouze pohledávku ve výši 80 tisíc (částečně zaplacená v roce 2011). Závazky ani sklad nebyl.

Nevím, jestli mám pohledávku dodanit dodatečným daňovým přiznáním za rok 2010, nebo se to u opačného přechodu nedělá.

V tomto případě se na Vás vztahuje § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jste v situaci „zahájení vedení daňové evidence“, což je zmíněno v poslední třetině citovaného ustanovení coby jedna ze situací, kdy musíte speciálně upravit základ daně.

Stejně jako při přechodu z vedení daňové evidence na paušální výdaje, musíte i ve Vašem případě upravit základ daně za rok 2010 (tedy podat dodatečné daňové přiznání), konkrétně o tyto položky (pokud se u Vás vyskytovaly):

  • cena nespotřebovaných zásob;
  • výše pohledávek, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDPř, výše závazků (neuvažují se přijaté a zaplacené zálohy),
  • další položky (rezervy).

Pokud jste tedy na konci roku 2010 evidovala pouze pohledávku ve výši 80 000 Kč, podáte dodatečné DP na rok 2010, kde základ daně zvýšíte o tuto pohledávku. Jak ovšem poslední znění § 23 odst. 8 ZDPř uvádí, v tomto případě se nesankcionuje případné pozdní doplacení daně z příjmů vztahující se k roku 2010. 

Podmínkou je, že DDP podáte a daň doplatíte nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2011.

Paušální výdaje – burzovní makléř

Chtěla bych se zeptat, jakým procentem si můžou uplatňovat výdaje burzovní makléři, kteří nemají živnostenský list, ale jsou zapsáni u finančního úřadu.

Jde-li o podnikání podle jiného než živnostenského zákona, tedy „podnikání dle zvláštních předpisů“ ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, je možno uplatnit paušální výdaj ve výši 40 % z příjmů.

Přechod na paušální výdaje procentem

Chci se zeptat, jak je to s podáním dodatečného daňového přiznání při přechodu na paušální výdaje. Chci letos uplatnit výdaje 80 % u řemeslných živností. Z dostupných informací na internetu nelze jednoznačně zjistit, kdy je nutno nejpozději podat dodatečné daňové přiznání za rok 2010 včetně doplatku daně za zásoby, pohledávky a rezervy, aby nebyly správcem daně účtovány penále s prodlení. Popř. který zákon řeší tuto problematiku.

Tuto situaci řeší ustanovení § 23 odst. 8 poslední věta zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečné daňové přiznání je nutné podat (a daň zaplatit) do dne, kdy budete povinen podat daňové přiznání za rok 2011 (tj. za období, kdy budete měnit způsob uplatňování výdajů) – tj. budete-li přiznání podávat v základní lhůtě, pak do 2. 4. 2012.

Daňová evidence – změna na paušální výdaje a naopak

Jako OSVČ v pohostinství vedu daňovou evidenci. Za rok 2011 by ale bylo možná pro mě výhodnější výdaje uplatňovat paušálem 60 %. Mohu to takto pro jisté roky v časové řadě učinit a posléze v dalších následujících letech se vrátit? A potřebuji k tomu souhlas příslušného FÚ? Podotýkám, že můj hospodářský rok je shodný s rokem kalendářním.

Způsob uplatňování výdajů je čistě na Vás, tj. Vy se můžete podle výhodnosti rozhodnout, zda budete za dané zdaňovací období uplatňovat výdaje skutečné či paušální. Toto rozhodnutí nemusíte dopředu finančnímu úřadu oznamovat, ani nemusíte mít jeho souhlas. Rozhodnout se můžete kdykoliv (např. i po skončení zdaňovacího období – dle výhodnosti), jen nelze způsob uplatňování výdajů měnit v dodatečném daňovém přiznání.

Způsob uplatňování výdajů můžete i měnit mezi zdaňovacími obdobími, tj. např. jeden rok uplatňovat výdaje paušální a druhý rok skutečné (a naopak). Pozor jen na ustanovení § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Při změně uplatňování výdajů se totiž upravuje základ daně – například se zvyšuje o hodnotu pohledávek (např. neuhrazených faktur), které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.

Paušální výdaje – správné uplatnění %

Živnostenský list mám na volnou živnost 

a/ obor 47 – zprostředkování obchodu a služeb
b/ obor 60 – poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Jsem OSVČ, pracuji pro firmu, která má v názvu pojiš­ťovací a finanční poradenství.  Za svou činnost dostávám provize za produkci a péči. Kolik procent si mohu uplatnit v daňovém přiznání?

Sazba paušálního výdaje se bude řídit tím, jakou činnost přesně vykonáváte. U příjmů z Vámi popsaných živností platí, že sazba paušálního výdaje je 60 %. Podle mého názoru se však o příjem ze živnosti nejedná, neboť činnost mj. pojišťovacích zprostředkovatelů je upravena samostatným zákonem, a to zákonem č. 38/2004 Sb.

U příjmů z této činnosti je výdajový paušál 40 %.

Je tedy nutné přesně posoudit, podle jakého zákona vykonáváte Vaši činnost. Dále pozor na výkladové stanovisko (viz pokyn GFŘ D-6) spočívající v tom smyslu, že pokud poplatník má příjmy z podnikatelské činnosti, na kterou nemá příslušné oprávnění, nepovažují se takové příjmy za příjmy podle § 7, ale podle § 10 zákona o daních z příjmů. To by potom znamenalo, že by nebylo možné uplatnit žádný paušál.

Jaké procento u paušálních výdajů

Vyplňuji daňové přiznání a chci uplatnit procen­tuální sazbu výdajů z příjmů. Nerada bych udělala chybu, tak se chci zeptat, do jaké skupiny spadá moje podnikatel­ská činnost, když mám živnost na výuku hudebních oborů. Je to 60% nebo 40% sazba?

Oproti příjmům z tzv. neřemeslné živnosti (což je i Váš případ) můžete uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %.

Paušální výdaje – mandátní smlouva

V jakém poměru uplatnit paušální výdaje u advokáta, který podniká na základě mandátní smlouvy?

MM_socky3

Advokátní činnost je tzv. jiné podnikání podle zvláštních předpisů (§ 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů). Sazba paušálních výdajů je tedy 40 %.

Chcete také poradit?

Využijte Daňové poradny s Janem Molínem

Jan Molín je partner společnosti MIVO. Přednáší na Vysoké škole ekonomické na katedře finančního účetnictví a auditingu (FFU), připravuje též odborné kurzy pro školení serveru Podnikatel.cz. Odborné poradny naleznete na http://forum.pod­nikatel.cz/

Pozn. Texty byly redakčně upraveny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).