Hlavní navigace

Výše úroků není pro věřitele tím nejdůležitějším problémem

21. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Výše úroků z prodlení u závazků, které se řídí občanským zákoníkem, možná dozná změny. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby se určovala pouze na začátku prodlení. Podnikatelé nejsou proti, ale trápí je jiné problémy.

Občanský zákoník dává věřiteli právo, pokud jde o plnění peněžitého dluhu a dlužník je v prodlení, požadovat od dlužníka vedle úhrady dluhu také úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení (a poplatku z prodlení) se aktuálně řídí prováděcím předpisem, a to Nařízením vlády číslo 142/1994 Sb.:

Aktuální výpočet úroku z prodlení u závazkových vztahů, které se řídí občanským zákoníkem, podle výše uvedeného nařízení vlády

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Ministerstvo spravedlnosti nyní navrhuje změnu výpočtu úroků z prodlení v případě závazkových vztahů, které se řídí občanským zákoníkem.

Věřitel je poškozený, fixní úrok už jeho situaci nezhorší

Podle návrhu Ministerstva spravedlnosti by měl zůstat úrok jednotný po celou dobu trvání závazku, bez nutnosti ho v pravidelných půlročních intervalech přepočítávat podle změněné repo sazby. Podle informací Jitky Zinke, vedoucí tiskového odboru ministerstva, je od 23. července návrh v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády by se jím mohla začít zabývat v polovině září. Z tohoto důvodu je předčasné jak odhadovat platnost/účinnost návrhu, tak zveřejňovat v tomto stádiu jeho znění (návrh zřejmě dozná podstatných změn), upozorňuje Jitka Zinke pro business server Podnikatel.cz. Čtěte více: Směnka nepatří do kamen, pomůže vám při vymáhání dluhů

Nepoškodí však takové řešení věřitele v případě nízké repo sazby na počátku prodlení a vyšší v jeho průběhu? Pokud jde o námitku, že navrhované změny mohou přinést znevýhodnění dlužníka nebo věřitele oproti stávajícímu stavu, k tomu lze uvést, že věřitel je přece poškozen již v okamžiku, kdy je dlužník v prodlení, tvrdí Jitka Zinke.

Banner - Zákony 2009

Ministerstvo se podle ní navíc nedomnívá, že by výše úroku z prodlení měla bezbřeze sledovat půlroční vývoj finančních trhů. V obchodně-právních vztazích je výše úroku z prodlení dispozitivní a v obchodních smlouvách je výše úroku z prodlení stanovená odlišně od zákonné úpravy (zpravidla jednoduchým systémem), standardním ustanovením. Zákonná výše úroku z prodlení připadá v úvahu zpravidla v občansko-právních vztazích, které jsou po věcné stránce v zásadě jednodušší, vysvětluje. V případě dlouhodobějšího prodlení pak vzhledem k náročnosti výpočtu a nejasnostem v otázkách formulace žalobní žádosti (petitu) pak věřitelé podle Jitky Zinke úrok z prodlení někdy raději ani nepožadují. V některých případech může být výpočet mnohaletého prodlení složitější než podstata věci.V roce 2006 nebylo jasné ani to, jak vůbec formulovat žalobní petit. Sjednocující stanovisko k tomu zaujal až Nejvyšší soud. Toto stanovisko však dodnes vyvolává různé pochybnosti (především povinnost ve výroku a v petitu vyčíslovat úroky v již ukončených pololetních prodleních). Navrhované zjednodušení zcela jistě povede k nápravě daného stavu, vysvětluje. A uzavírá: K výše uvedenému ještě dodávám klíčový bod návrhu, totiž že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den předcházející kalendářnímu pololetí, ve kterém prodlení začalo, zvýšené o sedm procentních bodů.

Ministerstvem spravedlnosti nově navrhovaný výpočet úroku z prodlení u závazkových vztahů, které se řídí občanským zákoníkem

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den předcházející kalendářnímu pololetí, ve kterém prodlení začalo, zvýšené o sedm procentních bodů.

Podnikatelé: Existují důležitější věci k řešení

Podnikatelé se shodují, že v otázce vymáhání pohledávek jsou ve vzduchu důležitější otázky, než úroky z prodlení, jejichž řešení by určitě bylo na místě. Například aby dlužník vůbec zaplatil jistinu, natož úroky z prodlení, nebo aby bylo možné vymáhat také náklady na inkaso dluhu. Dalšího poškození věřitele fixním úrokem se tedy neobávají. Čtěte více: Odběratel nezaplatil? Máte několik možností, jak na něj

školení červen 22 - tip do článku

Tady jde hlavně o to, aby dlužník vůbec zaplatil. Řešit výši úroků je zanedbatelná věc, když vám nakonec nic nikdo nedá a vy jste ho sponzorovali, myslí si Bedřich Danda, předseda Sdružení živnostníků a podnikatelů ČR. Každý se může dostat do problému, zejména nyní, ale je třeba věci řešit s věřitelem v době, dokud je ještě z čeho brát. Naše zkušenosti ukazují, že se obvykle věci táhnou, aby nakonec věřitel zjistil, že jeho dlužníkem je jakýsi bezdomovec, na kterého byla firma za láhev rumu převedena, popisuje Bedřich Danda pro business server Podnikatel.cz.

Anketa

Jak řešíte svoje pohledávky po splatnosti?

Se změnou a fixním úrokem po celou dobu trvání závazku souhlasí Asociace inkasních agentur (AIA). Asociace inkasních agentur ČR se přiklání k názoru, že zavedení jednotné sazby úroku z prodlení po celou dobu trvání závazku bude jednodušší jak pro dlužníka, tak pro věřitele, říká pro business server Podnikatel.cz prezident AIA Vladimír Gazárek. Nynější způsob výpočtu úroku z prodlení na základě repo sazby České národní banky a její změny v půlročním intervalu je podle něj komplikovaný, zvyšuje administrativní náročnost vymáhacího a soudního procesu a snižuje přehlednost pro dlužníka i věřitele. Nicméně se AIA domnívá, že toto téma není z pohledu věřitelů nejdůležitějším problémem. Za závažnější téma, kterým by se mělo zabývat Ministerstvo financí ČR, považuje AIA vymožitelnost nákladů na vymáhání a povinnost dlužníka tyto náklady hradit, tak, jak je to běžné v jiných krajinách Evropské unie, dodává Vladimír Gazárek. Čtěte více: Při exekuci hrozí věřiteli role žalovaného

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).