Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Yettiho potkáte ve vedení firem skoro častěji než ženy

Redakce

Většina tuzemských společností nemá ve svých statutárních orgánech žádné ženy. Naopak čistě ženské staturární orgány má pouze 14 % firem.

Doba čtení: 2 minuty

Dvě třetiny ze 370 tísic českých firem nemají ve svých statutárních orgánech žádné ženy. Jenom u 27 % společností se pak nachází ve statutárních ogránech alespoň dvě pětiny žen. Čistě ženské statutární orgány má 14 % firem. Vyplynulo to z analýzy dat dostupných v aplikaci cribis.cz, která reaguje na současnou iniciativu Evropské komise na stanovení kvót pro zastoupení žen ve statutárních orgánech velkých firem.

Z pohledu počtu mužů a žen ve staturárních je nejvyrovnější pozice u društev, kde více než třetina z nich má nejméně 40 % žen ve vedení. Relativně vyvážený poměr vykazují i akciové společnosti, z nichž více než tři čtvrtiny mají ve statutárních orgánech zastoupena obě pohlaví a téměř třetina dosahuje minimálně 40% zastoupení žen. Nejméně žen ve statutárnách orgánech se nachází u společností s ručením omezeným, které jsou z více než 70 % čiště mužské a pouze 27 % z nich má ve statutárních orgánech alespoň 40 % žen.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Čtěte speciál Start podnikatele

Největší obraty mají smíšené firmy


Foto: www.isifa.com

Žen ve vedení firem moc nenajdete,

Firmy, které mají ve statutárních orgánech pouze ženy, jsou spíše menší společnosti. Jenom 7 % společností vedených čistě ženami přesahuje roční obrat ve výši 10 milionů korun. Naopak počet pouze mužských firem, které ročně utrží přes deset milionů, činí 14 %. Nejlépe si v tomto ohledu však vedou firmy se smíšeným vedením, z kterých roční obrat nad 10 milionů korun generuje pětina.

Ze statistik vyplývá, že nejvyšších obratů dosahují společnosti se smíšeným vedením, kde se zřejmě optimálně doplňují mužský a ženský pohled na řízení firmy, uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková. Ženy v České republice mají adekvátní vzdělání pro vrcholné manažerské funkce, vždyť polovina absolventů vysokých škol jsou ženy. Dostanou-li se ale do vedení společností pouze kvůli kvótám, mohou právem pociťovat nedocenění svých profesních kvalit, doplnila Kameníčková.

Firmy s výhradně ženskými statutárními orgány fungují nejčastěji v odvětví ubytování a stravování (16 % společností v daném odvětví), u podnikatelských aktivit spojených s nemovitostmi (také 16 %) a v obchodu (15 %). Nejméně žen působí naopak ve stavebnictví, kde existuje skoro 80 % společností s výlučně mužským obsazením statutárních orgánů.

dan_z_prijmu

Čtěte také: Ženy povinně do vedení firem? Navržené kvóty budí radost i odpor

Situace se obrací

Že se situace začíná pomalu a jistě obracet ve prospěch žen, ukazují statistiky dle doby působení firmy na trhu. Mezi firmami vedenými výlučně ženami je nadprůměrný podíl společností mladších 5 let, naopak u společností s mužskými statutárními orgány se nachází nadprůměrné množství nejstarších firem (založených před více než 15 lety). U společností se smíšeným složením statutárních orgánů zůstávají věkové skupiny zastoupeny vcelku rovnoměrně.