Hlavní navigace

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za duben už lze podat, nově se vyplácí 500 Kč denně

11. 5. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od dnešního dne mohou OSVČ žádat o ošetřovné za duben. Ministerstvo zveřejnilo aktualizovanou verzi formuláře.

Nově se bude vyplácet 500 korun denně místo březnových 424 korun. Oproti březnu ale už nepůjde žádost podat e-mailem s elektronickým podpisem. I nadále se vyplácí na děti do 13 let (nebo na nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I) a půjde čerpat po celou dobu, co děti nemohou navštěvovat školu. Podmínkou je, že na ošetřovné mají nárok jen OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu nebo nepobírají mateřskou či rodičovskou.

Jak lze žádost podat

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo formulář žádosti o ošetřovné pro OSVČ za duben. Kdo požádal za březen a chce i za duben, musí podat žádost znovu. Žádost je nutné vyplnit elektronicky. Následně ji lze podat:

  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpdub“

Oproti březnu tedy už nepůjde žádost podat e-mailem podepsanou elektronickým podpisem. Důvodem je podle ministerstva skutečnost, že řada OSVČ podávala žádost bez e-podpisu, jelikož si podmínky pro podání pletly s kompenzačním bonusem.

Čtěte více: Pozor, žádosti o kompenzační bonus 25 tisíc a ošetřovné OSVČ se podávají odlišně

Kdo má na ošetřovné pro OSVČ nárok

Žadatel o ošetřovné pro OSVČ musí podle MPO splňovat podmínky:

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
  • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad,Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku,Státní fond životního prostředí,Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě osoby, která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bylo-li povoleno jeho splácení ve splátkách a osoba není v prodlení se splácením splátek.

Další podmínkou je, že na ošetřovné mají nárok jen OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu. Nárok na ošetřovné nemá ani OSVČ, pokud ona nebo jiná osoba žijící ve společné domácnosti pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

V čestném prohlášení OSVČ podepisuje, že po celou dobu čerpání dotace nemohla vykonávat činnost. Na dotaz, zda OSVČ může v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy), MPO odpovídá: Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Nezapomeňte potvrzení o uzavření školy

OSVČ musí spolu s žádostí předložit i doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy), přičemž stačí kopie. Potvrzení nemá standardizovanou formu, musí na něm být jen uvedeno jméno a příjmení dítěte/osoby, jakou školu/zařízení navštěvuje a datum, od kdy je uzavřena/uzavřeno.

Pro potvrzení o uzavření školy lze použít také formulář Žádost o ošetřovné ČSSZ vyplněnou část A k zaměstnaneckému ošetřovnému.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje, že jako doklad nebudou uznány fotografie dveří s informací, že škola je uzavřená, potvrzení bez uvedení data, od kdy je škola uzavřená, printscreen z webu, obecné nařízení města/obce/zřizovatele, mimořádná opatření vlády a ministerstva zdravotnictví.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).