Hlavní navigace

Záludnosti doby určité na přelomu roku 2011/2012

20. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pracovní poměry na dobu určitou přecházející do roku 2012 zamotaly hlavu nejedné účetní. Čtěte návod na vypořádání se s přechodnými ustanoveními zákoníku práce.

Novela zákoníku práce upravuje s účinností od 1. 1. 2012 pracovní poměr na dobu určitou. Nově je v paragrafu 39 stanoveno, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky s tím, že ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být tato doba nejvýše dvakrát opakována (tj. maximálně 3r + 3r + 3r). Výslovně je zde uvedeno: opakováním pracovního poměru na dobu určitou se rozumí také jeho prodloužení.

Třikrát a dost 

Smluvní strany tedy mohou učinit celkem tři právní úkony týkající se uzavření nebo prodloužení pracovního poměru na dobu určitou, z nichž první právní úkon je samotné uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Další uzavření (opakování) pracovního poměru na dobu určitou bez zákonné přestávky 3 let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami není možné. Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn 

Jak upřesnil Petr Sulek, z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí, pokud smluvní strany vyčerpají možnost trvání pracovního poměru na dobu určitou, může další pracovněprávní vztah mezi těmito smluvními stranami pokračovat pracovním poměrem na dobu neurčitou. Dále také uzavřením nového pracovního poměru na dobu neurčitou nebo uzavřením některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Upozornil, že právní úprava pracovního poměru na dobu určitou se netýká dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výjimkou z doby trvání pracovního poměru na dobu určitou je zaměstnávání cizinců, kdy se podle § 92 odst. 2 zákona o zaměstnanosti vydává povolení k zaměstnání na dobu 2 let. A stejně tak i agenturní zaměstnávání.

Co se stávajícím pracovním poměrem?

Řadu otázek vyvolává postup při přechodu již uzavřených pracovních poměrů dle stávájící právní úpravy do roku 2012. Je třeba se řídit přechodnými ustanoveními novely zákoníku práce, které se týkají možnosti prodloužení stávajícího pracovního poměru na dobu určitou ještě v roce 2011. MPSV sdělilo, že pokud délka trvání již uzavřeného pracovního poměru na dobu určitou přesahuje do roku 2012 nebo bude prodloužen již uzavřený pracovní poměr na dobu určitou ještě v roce 2011 s přesahem doby jeho trvání do roku 2012, tj. do doby účinnosti nové právní úpravy, je možné podle novely zákoníku práce tento pracovní poměr na dobu určitou opakovat pouze celkem dvakrát. Bude se jednat o dva právní úkony, vždy maximálně na 3 roky – 3r + 3r. Čtěte také: Co s pracovními poměry na dobu určitou před 1.1.2012 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

K prodloužení pracovního poměru na dobu určitou ještě v roce 2011 (tj. za účinnosti stávající právní úpravy) s přesahem jeho trvání do roku 2012, se tedy přihlíží v tom smyslu, že se sníží možnost počtu provedených právních úkonů o jeden (to platí i pro přesah doby trvání již uzavřeného pracovního poměru na dobu určitou do roku 2012), vysvětlil Petr Sulek.

Současně tiskový mluvčí upozornil na situaci, kdy při prodloužení pracovního poměru na dobu určitou za stávající právní úpravy, tj. v roce 2011, je nutné respektovat platnou dikci zákona týkající se maximální dvouleté doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Znamená to, že pokud dvouletá maximální doba trvání pracovního poměru na dobu určitou skončí 31. 12. 2011, nelze již za stávající právní úpravy tento pracovní poměr na dobu určitou prodlužovat. Je ale možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou nově podle výše citované novely zákoníku práce (max. 3r + 3 r + 3r).

Jestliže smluvní strany zamýšlí u­zavřít pracovní poměr na dobu určitou podle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2012, musí být termín jeho uzavření nejdříve 1. 1. 2012. V případě, že však došlo k uzavření pracovní smlouvy za účinnosti stávající právní úpravy, tj. v ještě s datem v roce 2011 a nebyla by dodržena zákonná dvouletá doba trvání pracovního poměru na dobu určitou, mohl by zaměstnanec podle § 39 odst. 5 zákoníku práce před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Platilo by, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

účto únor klímová

Příklad: 

Pracovní poměr na dobu určitou uzavřený od 1.5. 2010 do 30.9.2010, prodloužený od 1.10.2011 do 30.4.2012 (dle dosavadní právní úpravy na maximálně dva roky). Kdy a na jak dlouho je možné uzavřít nový pracovní poměr?

Pracovní poměr přechází do roku 2012, jedná se o první ze tří možných pracovních úkonů. Nový pracovní poměr je možné uzavřít již 1.5. 2012 na maximální možnou dobu 3 let. Dále je možné tento pracovní poměr prodloužit nebo uzavřít pracovní poměr nový, opět v tříleté maximální délce. Další pracovní poměr je možné uzavřít po tříleté přestávce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).