Hlavní navigace

Živnostníci a malí podnikatelé, zažádejte si o bezúročný úvěr. Jde to snadno

16. 6. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Malí a střední podnikatelé mají šanci získat zajímavou finanční podporu. Nová podpora je víc než přívětivá po finanční i administrativní stránce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nabízí bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků.

Nově vypsaný program EXPANZE je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je na něj vyčleněno 8,8 miliardy korun. Tyto peníze mohou pro své investiční projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy využít všichni malí a střední podnikatelé. To znamená ti, kteří zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Upřesněme si, že v rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé definováni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Za drobné podnikatele jsou pak považováni ti, kteří zaměstnávají méně než 10 lidí a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.

Dále čtěte: Kde a jak získat dotace pro začínajícího podnikatele?

Expanze je vůbec prvním programem podpory v aktuálním programovacím období, který nebude realizován dotacemi, ale formou finančních nástrojů. Cílem projektu je podporovat malé a střední podnikatele, což má být jasné při každém kroku. Připraveny jsou co možná nejjednodušší formuláře, které budou žadatelé o podporu na rozdíl od klasických dotačních dokumentů schopni vyplnit sami. Nespornou předností oproti klasické formě podpory je například jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, tj. zisku finančních prostředků na realizovaný projekt, dlouhodobost a stabilita programu. Podnikatel se tak může spolehnout, že až zvýhodněné financování bude potřebovat, bude ho mít k dispozici, říká Jiří Jirásek, generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Parametry úvěrů

Program EXPANZE nabízí od 1. 6. 2017 do 31. 3. 2019 bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich investiční projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 až 45 milionů korun. Úvěry mají až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku a lze je čerpat po dobu až dvou let. Jejich další výhodou je možnost předčasného splacení úvěru nebo jeho části bez sankce.

Podporu je možné využít na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nových strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými, a to v devíti oborech činnosti. Žádosti o zvýhodněné úvěry mohou podávat lidé působící ve zpracovatelském průmyslu (potravinářská, textilní, papírenská výroba, výroba nábytku, strojů a zařízení atd.), stavebnictví, ale také IT a telekomunikacích, nebo ti provozující právní a účetnickou činnost. Podrobný výpis podporovaných činností je k dispozici na webu či na pobočkách ČMZRB.

Aby bylo možné zvýhodněný bezúročný úvěr vůbec získat, musí se projekt týkat převážně této podporované ekonomické činnosti. Zároveň je nutné, aby díky čerpání úvěru došlo ke zvýšení tržeb, respektive příjmů ze samostatné činnosti klienta alespoň o 5 % oproti období před podáním žádosti o podporu, upozorňuje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba s tím, že posouzení žádosti o podporu i poskytnutí podpory je zdarma.

Psali jsme: Banky začínají slyšet na začínající podnikatele. Nabízí milionové úvěry

Řekněte si o příspěvek na komerční úrok

Podmínkou získání úvěru je doplnění financování projektu bankovním úvěrem od některé z komerčních bank nebo leasingových společností. To znamená, že k datu podání žádosti o zvýhodněný úvěr už musí mít žadatel přislíbený komerční úvěr na spolufinancování projektu ve výši minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu. Financování zbylé části z vlastních prostředků není možné. Zapojením komerčních bank je dosahováno takzvaně vyššího pákového efektu. Je tu vyšší přínos do národní ekonomiky ve vztahu k prostředkům investovaným veřejným subjektem. Díky takto nastaveným principům nedochází k vytlačování zdrojů soukromých bank a k narušení tržního prostředí, vysvětluje František Kotrba.

Způsobilými jsou výdaje, které bezprostředně souvisí s realizací projektu, jsou uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o podpořeném úvěru, z něhož byly hrazeny, dále jsou doloženy účetními či daňovými doklady a vynaloženy na pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory. Za způsobilý výdaj jsou považovány i daň z nabytí nemovitých věcí nebo DPH. Ta ale jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH ani si nemůže nárokovat vrácení DPH.

Čerpání může být výhodné i za podmínky zapojení komerčních bank. Podnikatelé působící v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti totiž mohou získat finanční příspěvek k úhradě úroků z komerčního úvěru. Jeho výše je 7 % komerčního úvěru, maximálně pak 700 000 korun. Příspěvek se poskytuje k úrokům, které příjemce podpory zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře. Podmínky programu umožňují vyplatit příspěvek za celé období najednou nebo v ročních splátkách. Tato možnost se týká podnikatelů z celkem 36 okresů postižených vyšší nezaměstnaností. Kromě jiných jde o Brno-město, Český Krumlov, Děčín, Kladno, Litoměřice, Přerov, Semily nebo Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Mohlo by vás zajímat: Za jak dlouho vám z banky a záložny odpoví na e-mail? (TEST)

Získat úvěr se zárukou nebude problém

Komerční banky už hlásí první zájemce o úvěry a rády je podnikatelům nabídnou. Třeba v Raiffeisenbank poskytli za roky 2015 a 2016 v segmentu drobných podnikatelů a malých firem přes 10 000 úvěrů a potvrzují, že zájem o financování roste každým rokem díky stabilnějšímu podnikatelskému prostředí.

Jako první z velkých bank podepsala s ČMZRB smlouvu o účasti v programu Česká spořitelna. Podpora malých a středních firem a podnikatelských startupů je pro Českou spořitelnu i Erste Corporate Banking strategickým záměrem. Jsme připraveni kombinovat financování ČMZRB s našimi ostatními programy. U stávajících garančních programů ČMZRB využívá ČS přibližně 25 % jejich celkového objemu. Očekáváme, že i v případě EXPANZE to bude podobné, říká Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů v České spořitelně. Půjčkám pro podnikatele jsou nakloněni i v ČSOB, kde lze pro spolufinancování projektů využít všechny typy účelových úvěrů. Konkrétní parametry jsou vždy stanoveny na míru pro konkrétní projekt a v případě spolufinancování tak, aby byly v souladu s podmínkami programu, upozorňuje mluvčí ČSOB Pavla Hávová.

Jasnější představu o základních parametrech investičních úvěrů si uděláme na příkladu MONETA Money Bank: 

Content First

  • minimální výše 300 000 korun (pro splnění podmínek programu EXPANZE, to je minimální výše projektu 2 miliony korun a výše komerčního bankovního spolufinancování 20 %, činí minimální výše poskytovaného úvěru 400 000 korun)
  • maximální limit není pro standardní investiční úvěry stanoven (maximální výše poskytnutého úvěru v programu EXPANZE se bude odvíjet od maximálního limitu pro projekt stanovený pravidly programu ve výši 45 milionů korun)
  • doba poskytnutí úvěru je maximálně 10 let, maximální délka úvěru 7 let poskytnutého ČMZRB délku komerčního úvěru neovlivňuje.

Přínosným parametrem programu je možnost odkladu splácení úvěru od ČMZRB až na dobu 3,5 roku, což umožní realizovat projekty, které by za běžných podmínek nebylo reálné financovat, dodává mluvčí MONETA Money Bank Lucie Leixnerová.

Na závěr stojí za zmínku, že některé banky jsou připraveny podporovat i startupy. Typickým příkladem je firemní úvěr Startup České spořitelny s garancí Evropského investičního fondu. Začínající podnikatelé mohou získat úvěr až do výše 650 000 korun. Tento produkt je unikátní tím, že pro jeho čerpání není potřeba předkládat podnikatelský plán ani podnikatelskou historii. Úvěr je bez poplatku za zřízení, vedení a předčasné splacení. Je dostupný podnikatelům od okamžiku založení živnosti až do tří let provozování firmy. Otázka nutnosti financování startupů je diskutabilní. Evidujeme řadu klientů, kteří rozjeli svůj byznys s minimálními náklady, na druhou stranu se občas setkáváme s poptávkou po financování subjektů, které své podnikání založily před několika dny a požadují financování v řádech milionů korun. Snažíme se najít mezi podporou začínajících podnikatelů a vyvážením rizika spojeným s jejich financováním zlatou střední cestu, komentuje mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká s dodatkem, že klientům teoreticky stačí aktivní využívání svého podnikatelského účtu hned zpočátku svého podnikání a po třech až čtyřech měsících se mohou dočkat první nabídky úvěru.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).