Hlavní navigace

Zmatky u daňového zvýhodnění na dítě. Které dítě počítat jako první?

21. 3. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě je vyšší než na jedno dítě, může hrát roli pořadí, ve kterém je v přiznání uvedete.

V daňové poradně odpověděl na dotaz daňový specialista Jan Molín.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Dotaz z poradny

Jsem OSVČ a potřebuji se zeptat jak mám správně vyplnit v daňovém přiznání tabulku s dětmi. Mám jedno dítě (EL) ve střídavé péči a podle dohody s bývalou ženou si uplatňuji si 7.-12. měsíc roku, dále mám se současnou přítelkyní další dvě děti (AG) a (BE), jedno má tři roky a druhé se narodilo v únoru 2016. Zjistil jsem, že pořadí dětí si mohu volit sám podle svého uvážení, ale nikde jsem se nedočetl, pokud bude jako první dítě uvedeno dítě (EL) na které uplatňuji 6 měsíců, jestli pak na místo prvního dítěte skočí některé z dalších dětí z místa pro dítě druhé.  Zajímá mě jestli je správná varianta:

  • 1. dítě  EL     6
  • 2. dítě  AG    12
  • 3. dítě  BE     11

Takto mi to sdělila paní na finančním úřadě, jelikož dítě (EL) vyživuji střídavě celoročně, jde jen o to, že bonus si uplatňuji po dobu 6-ti měsíců. Proto na místo prvního dítěte po dobu zbylých 6 měsíců dítě AG ze druhého dítěte neskočí. Je to takto správně, nebo by to mělo být jinak?

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, spolupracovník serveru Podnikatel.cz, daňový poradce a partner poradenské společnosti MIVO s.r.o.

 

Odpověď

Co říká zákon v § 35c zřejmě víte. Nejprve se vraťme ke znění § 35c odst. 10, kde je uvedeno, že "poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. 

Jak víme, podmínkou pro uplatnění je fakt, že dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Striktně řečeno, pokud si dítě „předáváte“ jindy než k 1. v měsíci, docházíme k závěru, že možná nemůžete uplatnit ani tu 1/2 z roční slevy na dani (bonusu).

Je zřejmé, že v praxi se data předávání dětí při střídavé péči neřeší, a pokud se rodiče na rozdělení slevy/bonusu dohodnou tak, že oběma uplatněná část nepřekročí těch 12/12, správce postup nijak nezpochybňují.

Musíme se zastavit u klíčového pojmu „společně hospodařící domácnost“. Ten je definován pro účely zákona o daních z příjmů v jeho § 21e odst. 4 takto: „Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ V novém občanském zákoníku tento pojem definován není.

Existují názory, že dítě by mohlo být považováno za člena společně hospodařících domácnosti obou svých rodičů po celý rok, neboť je možné, že v jednom dni se dítě zdržuje u obou rodičů, stejně tak je běžné, že druhý rodič, u kterého dítě zrovna nepobývá, hradí výdaje svého dítěte např. platbou obědů, mimoškolních aktivit, a to po všechny měsíce v roce (obdobně to dělá u jiných výdajů první rodič).

Tento náhled evidentně daňová správa přijmout nechce, neboť v pokynu D-22 komentuje ustanovení § 38l odst. 3 zákona o daních z příjmů takto: I v případě svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů na základě rozhodnutí soudu je z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Nerozhoduje tedy, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče o péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Přitom rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Příslušnost ke společně hospodařící domácnosti u nezletilých dětí stanoví dohoda rodičů, jinak by musel o této skutečnosti rozhodnout soud. Osoba (i dítě) může být ale PŘÍSLUŠNÍKEM POUZE JEDNÉ SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI. To znamená, že daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. po několik kalendářních měsíců. U dítěte, které je svěřeno soudem do střídavé výchovy obou rodičů, nelze ale vyloučit ani dohodu rodičů, že toto dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z nich, tzn. bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Za těchto okolností bude pak daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Rovněž v případě střídavého uplatňování daňového zvýhodnění na dítě musí mezi rodiči existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Jestliže se rodiče na způsobu uplatnění daňového zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy nedohodnou, nelze než doporučit, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně. Skutečnost, že dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, prokazuje zaměstnanec u zaměstnavatele svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani. Jedná-li se o dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů, nebo v případě nesezdaných rodičů při absenci podrobnější úpravy v zákoně lze doporučit, aby zaměstnanec doložil, že druhý z rodičů daňové zvýhodnění na dané dítě ve zdaňovacím období neuplatňuje, resp. že je uplatňuje, ale jen po určitou dobu (např. jeho čestným prohlášením), a je-li tento druhý z rodičů zaměstnán, také potvrzením jeho zaměstnavatele.

Takže zde můžeme shrnout:

  • dítě může být v jednom měsíci považováno za člena pouze jedné společně hospodařící domácnosti,
  • zákon podmiňuje uplatnění slevy/bonusu tím, že dítě je členem domácnosti k 1. v měsíci, ale v praxi to správci daně nezkoumají,
  • za rok lze uplatnit u obou rodičů max. 12/12 z roční slevy,
  • mezi rodiči se výše té 1/12 může lišit, protože každý z rodičů má dítě na jiném místě „pořadníku“ 1., 2., 3. dítě, neboť v domácnostech bývalých manželů může být různý počet vyživovaných dětí a mohou být v pořadí různě umístěny (zatím pro Vás je uplatňované dítě na prvním místě, u matky může být totéž dítě na třetím místě).

A teď konečně k meritu dotazu:

Když se vrátíme do § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů, kde je definováno daňové zvýhodnění na první, druhé a třetí dítě, říká se tam, že nárok na daňové zvýhodnění je na dítě „žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti“. Pokud se smíříme s výkladem GFŘ, že dítě nemůže žít zároveň ve společně hospodařící domácnosti matky i otce, potom je zřejmé, že v šesti měsících minulého roku s Vámi žily ve společně hospodařící domácnosti jen dvě děti. Tudíž v tomto půlroce byste si měl uplatňovat slevu/bonus jen na další dvě děti, které se tím posunou z místa 2. a 3. dítě na místo „1. dítě“ a „2. dítě“.

skoleni_20_9

ALE: otázkou jde, zda lze takto formulář vůbec vyplnit. Další otázkou je, proč Vás Vaše správkyně informovala tak, jak Vás informovala. Je možné, že ADIS (informační systém daňové správy) propustí uplatnění dětí tak, jak píšete. Ale je také možné, že to vyhodnotí jako chybu, a budete mít problémy.

Je možno postupovat takto:

  • vyplnit DP způsobem, jak navrhla správkyně a čekat, co se bude dít,
  • zavolat správkyni znovu a zeptat se jí: „co se stane, když to takto zadáte do ADISu?“,
  • kontaktovat paní Katarínu Dobešovou z Ministerstva financí, je to zřejmě jediný člověk, který bude přesně vědět, o čem mluvíte a dá Vám praktické doporučení
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).