Hlavní navigace

Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2013

30. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V roce 2013 vzrostou OSVČ minimální zálohy na důchodové pojištění. Jestliže se OSVČ rozhodne vstoupit do druhého pilíře, zvýší se jí navíc odvody.

V roce 2013 opět dochází ke změnám v oblasti sociálního pojištění OSVČ. Kromě tradičního zvyšování minimálních záloh se mění i odvody pro OSVČ, které se rozhodnout využít důchodové reformy a vstoupit do druhého pilíře.

Čtěte také: Víme první, jak se mění zálohy pro zdravotní a sociální pojištění v roce 2013

Sociální pojištění v roce 2013

V příštím roce se OSVČ, jako každý rok, zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění.
Na konci září totiž vstoupila v platnost vyhláška č. 324/2012 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013, která zálohy mění. Všeobecný vyměřovací základ byl pro rok 2013 stanoven na částku 25 093 korun a přepočítávací koeficient na 1,0315. Průměrná mzda, která se používá pro výpočet minimálních záloh na sociální pojištění, tak činí 25 884 Kč.

Důchodové pojištění

Jak se uvádí v § 14 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Výše minimálních záloh na důchodové pojištění pro OSVČ hlavní tak bude činit od příštího roku 1890 korun. Oproti loňsku, kdy podnikatelé platili minimálně 1836 korun, se tak zálohy zvýší o 54 korun.

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek

Měsíční minimální vyměřovací základ OSVČ vedlejší činí 10 % průměrné mzdy. OSVČ vedlejší tak budou v příštím roce platit zálohy v minimální výši 756 korun. Letos podnikatelé s vedlejší činností platili o 21 korun méně, tedy 735 korun. Stanovená roční rozhodná částka pro vedlejší činnost se zvyšuje na 62 121 korun. Pokud dosáhne OSVČ této částky, musí hradit zálohy na důchodové pojištění.

Novou výši minimální zálohy platí od ledna ale pouze ti, kteří začnou podnikat v roce 2013. Ostatní změní výši záloh až za měsíc, ve kterém sociálce podají přehled o příjmech a výdajích za rok 2012, a to na částku, která jim v přehledu vyjde. Podáte-li tedy přehled v dubnu 2013 a vyjde vám nižší než minimální záloha, budete platit novou minimální zálohu poprvé právě za duben (se splatností do 20. května 2013).

Zatímco v oblasti zdravotního pojištění se nejspíše zruší stropy, u důchodového pojištění stále zůstávají, a to na 48násobku měsíční průměrné mzdy Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. 48násobek průměrné mzdy, činí 1 242 432 korun.

Čtěte také: Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2013

U termínů placení záloh a doplatků se u důchodového pojištění v roce 2013 nic nemění. Pořád platí, že záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Případný doplatek na pojistném pak musí OSVČ uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán, přehled o příjmech a výdajích.

Stejná pravidla rovněž zůstávají u předplácení záloh. Už dva roky platí, že OSVČ může platby do budoucna uhradit pouze na základě předchozí domluvy s příslušnou správou sociálního zabezpečení. Tímto způsobem lze navíc dopředu uhradit platby nejdéle pouze do konce kalendářního roku. Platbou ze dne 11. ledna 2013 můžete uhradit zálohy na pojistné maximálně do prosince 2012. Výši zaplacených záloh si OSVČ může určit, nesmí je však poté měnit.

Důchodová reforma

Změna pro OSVČ ale od roku 2013 nastává, pokud se rozhodnout vstoupit do druhého pilíře důchodové reformy. Jestliže tak podnikatel učiní, bude povinně platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 procent z měsíčního vyměřovacího základu a dalších 5 procent bude součástí záloh na důchodové spoření.

Odvody OSVČ v roce 2013

OSVČ Odvod z vyměřovacího základu  Z toho: 
Účastník penzijního pojištění – I. pilíř 29,2 % ČSSZ – 28 % na důchodové pojištění
- 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti 
V případě účasti na nemocenském pojištění 2,3 ČSSZ
OSVČ Odvod z vyměřovacího základu Z toho: 
Účastník důchodového spoření – II. druhý pilíř 26,2 % ČSSZ – 25 % na důchodové pojištění
- 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
Důchodové spoření 5 % (3 + 2 % navíc) zvolené penzijní společnosti prostřednictvím finančního úřadu
V případě účasti na nemocenském pojištění 2,3 % ČSSZ

Zálohy na pojistné se budou platit za jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy se stanoví uvedenou procentní sazbou z měsíčního vyměřovacího základu a zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Od měsíce, kdy se OSVČ stane účastníkem důchodového spoření, platí zálohy na důchodové pojištění jak České správě sociálního zabezpečení, tak na důchodové spoření prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

školení účto leden 23 Kučerová

Čtěte také: Důchodová reforma a OSVČ. Co se pro ně mění při vstupu do druhého pilíře?

Nemocenské pojištění

Zvýšení minimálních plateb se naopak netýká nemocenského pojištění OSVČ. Stejně jako letos budou OSVČ platit minimálně 115 korun. Výši měsíčního základu si OSVČ určuje sama, musí být však nižší nebo stejný s vyměřovacím základem pro důchodové pojištění. Zároveň základ nesmí být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pro rok 2013 zůstává minimální vyměřovací základ nemocenského pojištění na úrovni 5000 korun. Nemocenské pojištění mají OSVČ dobrovolné, jakmile se k němu ale přihlásí, automaticky jsou považovány za OSVČ hlavní a musí platit i zálohy na důchodové pojištění. Splatnost nemocenského pojištění se také nemění a přetrvává lhůta od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Rok 2012 2013
Maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč 1 242 432 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 75 420 Kč 77 652 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 30 168 Kč 31 068 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6 285 Kč 6 471 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 514 Kč 2 589 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 1 836 Kč 1 890 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 735 Kč 756 Kč
Rozhodná částka pro VČ  60 329 Kč 62 121 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské 5 000 Kč 5 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).