Hlavní navigace

Známe sazby zahraničního stravného pro rok 2013

Autor: 397604
Redakce

Sazby stravného se stanovují každoročně vyhláškou ministerstva financí. Podívejte se, pro které země jsou na příští rok stanoveny menší či větší diety.

Doba čtení: 2 minuty

Ministerstvo financí vydává každoročně vyhlášku o stanovení výše sazeb stravného. Ta stávající je platná pouze pro rok 2012. Na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí již má v této chvíli připraven návrh vyhlášky základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.

Čtěte také: Víme první, jak se mění zálohy pro zdravotní a sociální pojištění v roce 2013

Stanovení sazeb stravného

Dle komentáře k uvedené vyhlášce mají stanovené částky za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Zaměstnavatelé mohou podle § 170 odst. 2 zákoníku práce vyhláškou stanovené sazby snížit až o 25 procent. Na druhou stranu mohou poskytovat i částky vyšší. Náklady na odpovídající finanční vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty jsou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově účinné. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Čtěte také: 5 novinek, které vás brzy čekají v oblasti DPH 

Změny sazeb

Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo změnit měnu základní sazby zahraničního stravného (z EUR na USD) v případě Argentiny, Kambodži, Laosu (z 35 EUR na 43 USD) a Paraguaye (z 30 EUR na 37 USD), aniž by se zásadně změnila celková hodnota sazeb. V důsledku krize v eurozóně se euro v Argentině a Paraguay stává nežádanou měnou. Obdobně ministerstvo zdůvodnilo návrh na změnu v případě Kambodži a Laosu. Údajně zde není soukromý sektor ochoten euro přijímat. Ministerstvo financí nakonec sazbu pro Argentinu a Paraguay upravilo, a to na 40 USD, tj. ve stejné výši a měně jako v případě Bolívie. V těchto sousedících zemích jsou náklady na veřejné stravování podle mezinárodních statistik srovnatelné.

K dalším úpravám přistoupilo ministerstvo financí porovnáním navržených sazeb se statistikami mezinárodních organizací. Sjednotilo snížením sazby u Estonska ze 45 na 40 EUR sazby zahraničního stravného v případě pobaltských republik a  dále sjednotilo sazby v případě některých republik bývalé Jugoslávie, a to snížením sazby u Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny ze 40 na 35 EUR. Z obdobného důvodu zvýšilo základní sazbu zahraničního stravného pro Slovensko na 35 EUR, tj. na úroveň navržených, resp. stávajících sazeb stanovených pro země střední Evropy (Maďarsko, Polsko, Slovinsko).

PR Summit 18 tip v článku Provident

Čtěte také: Zahraniční stravné v roce 2012 v příkladech

Zahraniční stravné platné pro příští rok bude stanoveno vydáním příslušné vyhlášky, respektive datem její účinnosti, a to až do vydání nové vyhlášky pro rok 2014. V navrhované vyhlášce jsou stanoveny sazby stravného v eurech u 110 zemí.