Hlavní navigace

Znáte čísla účtů finančních úřadů? S naším přehledem zaplatíte daně bez problémů

26. 3. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Termín pro podání daňového přiznání a případné doplacení daně z příjmů se blíží. Připravili jsme přehled, jak mají podnikatelé daň uhradit.

Daň z příjmů se dá doplatit několika způsoby. OSVČ mohou využít daňovou složenku. Daň lze rovněž doplatit osobně na pokladně finančních úřadů či jednoduše přes internetové bankovnictví. Stačí znát čísla bankovních účtů všech finančních úřadů, které server Podnikatel.cz podnikatelům opět přináší.

Jak lze daň zaplatit

Způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:

 • bankovní převod
 • zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)
 • platba poštovní poukázkou typu „A“, fyzické osoby mohou u daně z příjmů využít také bezplatnou daňovou složenkou
 • hotově na pobočkách České národní banky
 • hotově na pokladně finančního úřadu

Čísla účtů finančních úřadů

Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Platba skrze internetové bankovnictví

Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. U bezhotovostních plateb se pak využívá i konstantní symbol 1148.

Platba složenkou

Kdo využije daňovou (na rozdíl od obyčejné je zdarma) nebo obyčejnou složenku, které jsou k dispozici na všech pobočkách České pošty, musí sám doplnit celou řadou údajů.

Levá část daňové složenky (Podací lístek):

 • - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 • Název finančního úřadu – uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
 • Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí bankovního účtu (PBÚ) odpovídající konkrétní dani (PBÚ 721 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou), a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice nevyplněny. Vyplňuje se zprava.
 • S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné.
 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště poplatníka.

Pravá část daňové složenky:

 • Název finančního úřadu – uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
 • Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem) – zde může poplatník uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro finanční úřad. Vyplnění této položky je nepovinné.
 • Částka Kč – uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 • Tr. kód (transakční kód) – položka je předtištěna kódem 113 (kód Poštovní poukázky A – doklad V/DS).
 • Ve prospěch účtu – položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky bankovního účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí bankovního účtu se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Vyplněná čísla musí být zarovnána vpravo, předčíslí uvést před zvýrazněnou svislou čáru. Předčíslí a matrika bankovního účtu se nedoplňují zleva nulami, tzn. přední pozice předčíslí a matriky zůstávají nevyplněny na rozdíl od běžné Poštovní poukázky A.
 • Kód banky – položka je předtištěna kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (variabilní symbol) – pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky.
 • K. symbol (konstantní symbol) – položka je předtištěna konstantním symbolem 0001.
 • S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné. 
 • Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem) – poplatník vyplňuje kolonky nadepsané: „jméno“, „příjmení“ a „ulice (obec), č. domu, PSČ, adresní pošta“.

Jak zaplatit ze zahraničí

Pokud podnikatel nemá přístup k českému účtu a rád by daně zaplatil ze zahraničí, musí použít kód IBAN, tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o Českou národní banku (ČNB). Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto: 

2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku),

2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),

4 znaky – kód banky,

6 znaků – předčíslí bankovního účtu,

10 znaků – číslo účtu (matrika finančního úřadu).

IBAN účtu pražského finančního úřadu pro platbu daně FO podávajících přiznání je například CZ52 0710 0007 2100 7762 8­031. V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

Brand24

Dokdy daň zaplatit

Termín pro doplatek daně je stejný jako u daňového přiznání, tedy do pondělí 1. dubna (případně o 1. červenec, jestliže jde o podnikatele s daňovým poradcem). Podnikatelé se však ihned nemusí obávat sankcí, pokud ve lhůtě daň nedoplatí. S doplatkem se totiž lze beztrestně o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Kdo nezaplatí daň ani do pěti dnů, začne mu nabíhat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Kdo musí platit zálohy

Jestliže má poplatník daňovou povinnost vyšší než 30 tisíc korun, musí ve stejném roce ještě zaplatit zálohy na daně. Poplatník musí platit zálohy na daň z příjmů v případě: 

 • že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 40 % z poslední daňové povinnosti ve dvou splátkách, do 15. 6. a do 15. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti).
 • že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15. 3., druhá záloha je splatná do 15. 6., třetí záloha je splatná do 15. 9. a čtvrtá záloha je splatná do 15. 12.).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).