Hlavní navigace

Zvýšení slevy na dani na 34 125 Kč znevýhodní paušální daň, vyplatí se méně OSVČ

23. 11. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zvýšení slevy na dani, které minulý týden schválili poslanci, posouvá hranici, odkdy se OSVČ vyplatí paušální daň.

Nicméně pro OSVČ s 80 % i nadále platí, že je pro ně přechod na paušální daň nevýhodný a nezávisle na dalších slevách by na něm prodělaly. U ostatních OSVČ pak závisí na výši příjmů a ostatních slevách. Vyplývá to z výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Sleva na dani by se měla zvýšit o 9285 Kč

Čtvrteční noční jednání Sněmovny, které se protáhlo až přes půlnoc, přineslo řadu možných novinek. Přestože předmětem jednání byl daňový balíček, který měl především zavést stravovací paušál, kvůli pozměňovacím návrhům prošla prakticky daňová reforma, která vyjde veřejné rozpočty na 130 miliard korun. Kromě zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% sazby daně z hrubé mzdy prošlo i zvýšení základní slevy na poplatníka, která aktuálně činí 24 840 korun. Nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok, příští rok by tak byla ve výši 34 125 korun. 

Jedním z důsledků zvýšení základní slevy je i dopad na výhodnost nově plánované paušální daně pro OSVČ, kterou by měl v příštích dnech projednat Senát. Díky vyšší slevě na dani se totiž paušální daň vyplatí nižšímu počtu OSVČ. 

Komu se paušální daň vyplatí

Jak už před časem spočítal server Podnikatel.cz, paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Naopak OSVČ s 80% vždy na paušálním odvodu přímo prodělají (samozřejmě ale mohou ušetřit díky úspoře administrativních nákladů). U 60% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel.

Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ by o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přišla, jelikož by zvýhodnění mohl uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.

Zvýšení slevy na dani každopádně posouvá hranici, od které se OSVČ paušální daň vyplatí. Například u OSVČ s 60% paušálem, které nemají děti, nyní nestačí ani příjem 500 tisíc korun, aby na paušální dani vydělaly. U OSVČ s 40 % bez dětí jsou zase potřeba příjmy aspoň ve výši 400 tisíc korun.

(Ve výpočtech byla použita teoretická výše paušálu pro letošní rok, která se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, 1,15násobku minimální zálohy na sociální pojistné a 100 Kč. Letos by šlo o částku 64 536 Kč za rok. Zároveň byla započítána teoretická nová výše slevy na dani 34 125 Kč, tedy o 9285 Kč více než v současnosti. Všechna data jsou počítána pro tento rok (tedy i vyšší sleva a dani))

OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů 0 0 0 0
Sociální pojištění 30 528 30 528 30 528 30 528
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 28 224 28 224
Celkové odvody 58 752 58 752 58 752 58 752
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -5784 -5784 -5784 -5784
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů 0 0 10 875 25 875
Sociální pojištění 30 528 30 528 43 800 58 400
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 28 224 28 224
Celkové odvody 58 752 58 752 82 899 112 499
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -5784 -5784 18 363 47 963
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů 0 10 875 33 375 55 875
Sociální pojištění 30 528 43 800 65 700 87 600
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 30 375 40 500
Celkové odvody 58 752 82 899 129 450 183 975
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -5784 18 363 64 914 119 439

OSVČ s jedním dítětem

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus)
Sociální pojištění 30 528 30 528 30 528 30 528
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 28 224 28 224
Celkové odvody 43 548 43 548 43 548 43 548
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -20 988 -20 988 -20 988 -20 988
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –4293 (daňový bonus) 10 671
Sociální pojištění 30 528 30 528 43 800 58 400
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 28 224 28 224
Celkové odvody 43 548 48 708 67 731 97 295
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -20 988 -20 988 3195 32 759
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –4329 (daňový bonus) 18 171 40 671
Sociální pojištění 30 528 43 800 65 700 87 600
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 30 375 40 500
Celkové odvody 55 152 67 695 114 246 168 771
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -20 988 3159 49 710 104 235

OSVČ s dvěma dětmi

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů –34 608 (daňový bonus) –34 608 (daňový bonus) –34 608 (daňový bonus) –34 608 (daňový bonus)
Sociální pojištění 30 528 30 528 30 528 30 528
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 28 224 28 224
Celkové odvody 24 144 24 144 24 144 24 144
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -40 392 -40 392 -40 392 -40 392
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů –34 608 (daňový bonus) –34 608 (daňový bonus) –23 733 (daňový bonus) –8733 (daňový bonus)
Sociální pojištění 30 528 30 528 43 800 58 400
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 28 224 28 224
Celkové odvody 24 144 24 144 48 291 77 891
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -40 392 -40 392 -16 245 13 355
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Daň z příjmů –34 608 (daňový bonus) –23 733 (daňový bonus) –1233 (daňový bonus) 21 267
Sociální pojištění 30 528 43 800 65 700 87 600
Zdravotní pojištění 28 224 28 224 30 375 40 500
Celkové odvody 24 144 48 291 94 842 149 367
Teoretický jednotný paušál 64 536 64 536 64 536 64 536
Rozdíl pro OSVČ -40 392 -16 245 30 306 84 831

Paušální daň by letos činila 5378 Kč

Novela, která paušální daň zavádí, počítá s tím, že OSVČ, které nepřekročí určitý roční příjem, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu OSVČ paušálním odvodem ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky.

školení-leden22-molín

Paušální odvod se má skládat z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro letošní rok by to znamenalo částku 5378 Kč (2926 Kč sociální pojištění, 2352 Kč zdravotní a 100 Kč daň z příjmů) měsíčně. Pro příští rok ministerstvo odhaduje, že paušální odvod bude činit 5740 Kč měsíčně.

Kdo bude moct paušál využít

Institut paušální daně bude dobrovolný, nebudou jej však moct využít všechny OSVČ. Kromě již zmíněného limitu příjmů nebudou moct paušální daň využít ani plátci DPH a nemají ani registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby. Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Jak paušál získat

Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení. Oznámení o vstupu do paušálního režimu ovšem bude nutné podat do 10. ledna roku, od kterého chcete paušální daň uplatňovat.

Samotná záloha se bude platit do 20. dne příslušného zálohového období. Zároveň je stanovena výjimka pro zálohové období, ve kterém poplatník zahájil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti; taková záloha je splatná až 20. den bezprostředně následujícího zálohového období, což znamená, že první dvě zálohy jsou splatné ve stejný den.

Paušál budou moct využít i začínající OSVČ

Poplatník, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

S paušálem nebudete muset podávat přiznání a přehledy

OSVČ, která bude podmínky pro vstup do paušálního režimu splňovat celý rok, nebude muset podávat daňové přiznání a pojistné přehledy. Jestliže OSVČ během roku naopak přestane splňovat podmínky paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných, může sice i ve zbytku roku platit paušální zálohu, po skončení zdaňovacího období však musí podat daňové přiznání a přehledy a pro určení daně a pojistného vycházet ze skutečných příjmů (standardní režim).

To, že OSVČ v rámci paušální daně nebude podávat daňové přiznání, má však i negativní dopady. OSVČ se tím může zkomplikovat, či dokonce omezit přístup k úvěrům. Jak uvedla serveru Podnikatel.cz Česká bankovní asociace (ČBA), jinými doklady nebo prohlášeními OSVČ lze daňové přiznání nahradit jen stěží. Samotné banky se zatím k podmínkám nechtějí příliš vyjadřovat a shodují se, že počkají, v jaké přesné podobě návrh parlamentem projde.

Anketa

Využili byste paušální daň, pokud byste kvůli ní nemohli dosáhnout na úvěr?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz ➡️ Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek a odebírejte jeho nejnovější osobní postřehy. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).