Hlavní navigace

Fakturace do ČR a USA - DPH, daňové přiznání

Dobrý den,
rád bych se zeptal jak se (ne)řeší DPH v případě, že

• jsem OSVČ, neplátce DPH a mám klienty v ČR a USA (poskytování služeb v oblasti IT)
• vyfakturuji svým klientům v ČR 900.000 za rok
• vyfakturuji svým klientům v USA (v přepočtu) 500.000 za rok

Jsem osvobozen od DPH i v tomto případě (příjmy pouze z ČR pod 1M, po připočtení příjmu z třetích zemí přes 1M)?

S tím souvisí druhý dotaz:
V případě že se tímto plátcem DPH nestanu a do daňového přiznání uvedu příjmy ve výši 1,4 milionu — je má povinnost dodat zároveň vysvětlení, proč můj příjem přesáhl 1 milion a zároveň nejsem plátcem DPH? Existuje na toto “vysvětlení” nějaký speciální formulář nebo příloha?

Děkuji,
DK

Dan
16. 6. 2020 10:31

Odpověď

Dobrý den,

v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o DPH"), platí, že do obratu (který je mimo jiné důležitý pro povinnou registraci za plátce DPH) se zahrnují pouze uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku (v České republice). Je tedy zapotřebí zkoumat, kde (ve které zemi) mají Vámi poskytnuté služby takové místo plnění.

Místo plnění při poskytování služeb se vymezuje podle § 9 a násl. zákona o DPH. Služby v oblasti IT se obecně zahrnují do skupiny služeb, u nichž se místo plnění stanoví podle tzv. základního pravidla (§ 9 zákona o DPH). Pravidlo je takové, že pokud jsou služby poskytnuty osobě povinné k dani ("podnikateli"), pak se místo plnění (až na drobné výjimky) stanoví jako místo, kde má odběratel své sídlo. Pokud jsou naopak služby poskytnuty osobě nepovinné k dani ("běžnému občanovi"), za místo plnění se považuje místo, kde má poskytovatel služeb (tedy Vy) své sídlo, popř. místo pobytu.

Z toho vyplývá, že u služeb poskytovaných odběratelům v České republice bude místem plnění vždy tuzemsko a hodnota takových služeb (souhrn úplat bez DPH) se bude zahrnovat do Vašeho obratu. Pokud by Váš obrat za období 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročil částku 1 mil. Kč, stal byste se plátcem DPH ze zákona a musel byste splnit registrační povinnost.

U služeb poskytovaných klientům v USA bude zapotřebí vyhodnotit, kdo je Vaším zákazníkem. Pokud budou Vašimi odběrateli osoby povinné k dani (zjednodušeně podnikatelé), místem plnění budou Spojené státy americké a hodnota těchto služeb se nebude zahrnovat do Vašeho obratu rozhodného pro povinnou registraci.

Při odpovědi předpokládám, že Vaši zákazníci z USA nemají v České republice umístěnou provozovnu a zároveň předpokládám, že se ve Vašem případě nejedná o služby vymezené v § 10h a § 10i zákona o DPH.

Současně platí, že pokud ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvedete (jako neplátce DPH) příjmy ze samostatné činnosti vyšší než 1 mil. Kč, nevzniká Vám automaticky povinnost podávat k tomu jakékoliv vysvětlení. Nicméně za takové situace je třeba očekávat formální či neformální výzvu z finančního úřadu, abyste uvedenou skutečnost vysvětlil. Pokud byste chtěl výzvě předejít, doporučuji Vám jako přílohu daňového přiznání podat stručné oznámení, že část Vámi poskytovaných služeb má z hlediska pravidel daně z přidané hodnoty místo plnění mimo tuzemsko a že z tohoto důvodu jste pro účely DPH nepřekročil obrat ve výši 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že k takovému podání neexistuje žádný předepsaný formulář, může být pojato jako běžná textová příloha daňového přiznání, popř. jako samostatné podání ("dopis").

Přeji Vám hezký den a přeji hodně úspěchů při Vašem podnikání.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (daňový a účetní poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).