Hlavní navigace

daně 2017 - uplatnění výdajů % z příjmů

Dobrý den, v roce 2016 jsem podal jako OSVČ daňové přiznání z podnikání (zámečnictví) dle § 7 a dle § 10 prodej hmotného majetku (lisy) - podle kupní smlouvy, kde jsou termíny dle kterých kupující měsíčně hradí kupní cenu, až do úplného zaplacení (cca po dobu 3 let). Živnost nemám pozastavenou, a v roce 2017 jsem měl pouze příjem z těchto čásečných úhrad ceny na kupní smlouvu. Jiný přijem jsem neměl. Mohu za rok 2017 podat daňové přiznání, ve kterém budu uplatňovat výdaje % z těchto příjmů, a v jaké výši 80% jako u řemeslné nebo 60% jako u ostatních živnosti? Děkuji

ingrid
7. 3. 2018 15:01

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste příjmy z prodeje hmotného majetku deklaroval v daňovém přiznání za rok 2016 jako "ostatní příjmy" dle § 10 zákona o daních z příjmů (ZDPř), tak nemohlo jít o příjmy z podnikání.

V případě ostatních příjmů lze uplatnit výdaje vynaložené na jejich dosažení (viz § 10 odst. 4 ZDPř). K příjmům z prodeje majetku, který nebyl v obchodním majetku, nelze uplatňovat paušální výdaje. § 10 žádnou takovou možnost nenabízí (kromě příjmy ze zemědělské výroby, což není Váš případ).

Pokud šlo o prodej majetku z obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 ZDPř, tak už v daňovém přiznání za rok 2016 měly být příjmy z prodeje (skutečně obdržené splátky) zahrnuty do dílčího daňového základu dle § 7 ZDPř (což by samozřejmě ovlivnilo i vyměřovací základy na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění).

Vzhledem k tomu, že neznám všechny okolnosti případu, tak ještě doplňuji, že příjem z prodeje movitých věcí, které NEJSOU a NEBYLY součástí obchodního majetku, je od daně z příjmů osvobozen (až na výjimky, kterými jsou cenné papíry, auta, letadla a lodě). Osvobození je definováno v § 4 odst. 1 písm. c) bod 3. ZDPř.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)