Hlavní navigace

DPH - termíny a doklady pro uplatnění nadměrného odpočtu

Pěkný den,
mám dva dotazy, týkající se DPH.

1. Termíny

30.9.2018 jsem překročil obrat 1M Kč za předchozích 12 měsíců.
Prosím o potvrzení správnosti těchto termínů:
- Zaregistrovat se k DPH musím do 15.10.
- Všechny říjnové faktury, které vydám, (nebo až listopadové?) již musí obsahovat DPH.
- První kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH podávám k 25. listopadu.

2. Doklady pro uplatnění nadměrného odpočtu
Chci uplatnit nárok na nadměrný odpočet za služby, které používám pro podnikání (místo podnikání je zároveň bydlištěm, proto budu používat poměrný výpočet).
Na fakturách (telefon, internet, elektrická energie) je však uvedeno jen mé jméno - bez IČ a DIČ. Můžu tyto faktury použít jako doklad pro uplatnění nadměrného odpočtu nebo na nich musí být i mé IČ a DIČ? Stejně tak při koupi elektroniky v kamenném obchodě - lze použít jako doklad běžnou účtenku, nebo musím mít fakturu s IČ a DIČ?

Děkuji,
Bohuslav Koukal

Bohuslav
8. 10. 2018 21:59

Odpověď

Vážený pane Koukale,

ohledně otázky týkající se termínů potvrzuji, že pokud jste obrat překročil v měsíci září 2018, jste povinen v souladu s ustanovením § 94 odst. 1 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) podat přihlášku k registraci do 15. 10. 2018. Pozor jen, že přihlášku k registraci musíte podat elektronicky - blíže viz § 101a zákona o DPH. Stejně tak bude nutné podávat elektronickou formou daňová přiznání, kontrolní hlášení a případně souhrnná hlášení.

Plátcem DPH se nicméně nestáváte od měsíce října, ale až od 1. listopadu 2018. Z ustanovení § 6 odst. 2 zákona o DPH totiž vyplývá, že plátcem DPH se osoba povinná k dani (zjednodušeně podnikatel) stává až od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Znamená to tedy, že veškeré faktury (daňové doklady) s datem zdanitelného plnění (resp. s datem přijetí úplaty - zálohy) po 1. listopadu 2018 již musí obsahovat daň, kterou budete odvádět do státního rozpočtu. Vaším prvním zdaňovacím obdobím bude měsíc listopad 2018, přičemž první daňové přiznání a kontrolní hlášení budete podávat do 27. prosince 2018. Ve stejný den bude i případná vlastní daň splatná (v tento den musejí být finanční prostředky připsány na účet finančního úřadu). Pokud bude výsledkem prvního přiznání nadměrný odpočet (tedy odpočet daně z Vašich "nákupů" převýší daň na výstupu z Vašich "prodejů"), správce daně vrátí tento nadměrný odpočet bez žádosti do 30 dnů (pokud případně nezahájí postup pro odstranění pochybností).

V zásadě stejná pravidla se týkají uplatňování odpočtu z přijatých plnění. Znamená to tedy, že u dokladů s datem zdanitelného plnění po 1. listopadu 2018 si můžete uplatnit nárok na odpočet daně (splníte-li zákonné podmínky, tedy zejména použití pro ekonomickou činnost - podnikání). Uplatnit odpočet můžete jak z nakupovaných služeb, tak z pořizovaného zboží. Podmínkou pro uplatnění odpočtu je, abyste disponoval daňovým dokladem, který Vám vystaví dodavatel daného plnění. Mezi povinné náležitosti daňového dokladu patří mimo jiné i Vaše DIČ (blíže viz § 29 zákona o DPH), proto určitě doporučuji, aby daňový doklad tuto náležitost obsahoval. Současně doplňuji, že IČO povinnou náležitostí není.

Čistě teoreticky si můžete uplatnit odpočet i v případě, kdy doklad DIČ neobsahuje, neboť podle ustanovení § 73 odst. 5 zákona o DPH je možné v případě chybějící náležitosti daňového dokladu prokázat nárok na odpočet jiným způsobem (například Vaším osvědčením o registraci). Tento postup nicméně nedoporučuji, neboť pokud na daňovém dokladu nebude Vaše DIČ uvedeno, dodavatel tuto transakci s největší pravděpodobností nevykáže (jako samostatný řádek) v kontrolním hlášení a finanční úřad nebude moci Váš nárok na odpočet daně vykázaný ve Vašem kontrolním hlášení "spárovat" s dodavatelem. Výsledkem bude to, že budete finančním úřadem vyzván ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů v kontrolním hlášení.

Jedinou výjimkou jsou transakce v hodnotě do 10 tis. Kč včetně DPH. U nich platí, že k nim lze vystavit tzv. zjednodušený daňový doklad, který nemusí obsahovat některé náležitosti, mimo jiné označení odběratele (Vás) a Vaše DIČ. Tedy v případě těchto hotovostních (resp. karetních) transakcí Vám bude pro nárok na odpočet postačovat běžná účtenka/stvrzen­ka/příjmový doklad, v případě bezhotovostních transakcí do 10 000 Kč to bude faktura (popř. obdobný doklad) byť bez Vašeho DIČ.

Současně si dovoluji upozornit, že u pořízených služeb s datem zdanitelného plnění do 31. 10. (tj. před tím, než se stanete plátcem DPH) nelze nárok na odpočet daně uplatnit. U některého zboží pořízeného do 31. 10. nárok na odpočet daně uplatnit lze prostřednictvím tzv. odpočtu při změně režimu - viz § 79 zákona o DPH.

Nad rámec dotazu si dovoluji upozornit na to, že se můžete potýkat s problémy při registraci, i když jste plátcem DPH ze zákona z důvodu překročení obratu. Finanční úřad po Vás zřejmě bude požadovat prokázání skutečnosti, že jste obrat překročil (je možné prokázat například soupisem faktur), stejně tak je možné, že po Vás bude chtít prokázat, že provozujete ekonomickou činnost (podnikání). Finanční správa ve věci registrace vydala vzor (nepovinné) přílohy k přihlášce o registraci, kterou můžete vyplnit a poslat společně s přihláškou - viz níže. Celý registrační proces by tímto měl být urychlen.
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/registrace-platce-danova-priznani/Info-k-problematice-registrace-DPH-8935

Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí problémy s registrací obecně, pouze upozorňuji, že i kdyby Vám nepříšlo z finančního úřadu potvrzení o registraci, plátcem DPH se stáváte ze zákona (i když například nebudete reálně uveden v registru plátců DPH, neboť finanční úřad včas nedokončí registrační řízení) a musíte plnit výše zmíněné povinnosti (zejména podávat daňová přiznání a kontrolní hlášení). Pokud byste tyto dokumenty (zejména kontrolní hlášení) nepodával a finanční úřad by Vás zpětně zaregistroval, jejich pozdní podání by bylo spojeno se sankcemi, které zejména v případě kontrolních hlášení mohou nabývat i velmi vysokých hodnot.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (daňový a účetní poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).