Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

EET (elektronická evidence tržeb)

EET je zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb, označovanou také jako e-tržby. 

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů vznikla 1. prosince 2016 a týkala se stravovacích a ubytovacích služeb. V druhé vlně od března 2017 se zapojili i obchodníci. Náběh dalších vln zrušil Ústavní soud a není zřejmé, kdy a zda vůbec se další podnikatelé do EET zapojí.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3