Hlavní navigace

Jak psát pro Podnikatel.cz

  • Tato příručka je určena především příležitostným přispěvatelům, kteří by chtěli psát pro server Podnikatel.cz. Prostudování tohoto textu by mělo zvýšit šance článku na otištění, samozřejmě však nemůže být jeho zárukou. K dispozici jsou zde informace o typu a obsahu publikovatelných materiálů, o správném stylu a formátování příspěvků.

Sdílet

Začínajícím autorům může dobře posloužit článek Martina Kopty Píšeme pro Web, vydaný na sesterském serveru Lupa.

Komunikace s redakcí

Než začnete psát článek, který chcete nabídnout k vydání na business serveru Podnikatel.cz, je vhodné zkonzultovat jeho téma s redakcí (e-mail: redakce@podni­katel.cz). Vhodné je to hned ze dvou důvodů:

  1. aby nedošlo k současnému zpracování jednoho tématu dvěma autory a
  2. aby bylo možno předejít zpracování nevhodného tématu před vynaložením úsilí na vytvoření článku.

Články na business serveru Podnikatel.cz vycházejí o půlnoci. S tím je nutno počítat, chcete-li, aby článek vyšel následující den. V takovém případě je žádoucí konzultace s redakcí ohledně času dodání článku. Na redakci business serveru Podnikatel.cz se můžete samozřejmě obracet s dotazy při jakýchkoli nejasnostech, nápadech a připomínkách.

O čem psát?

Business server Podnikatel.cz je zaměřen na drobné, malé a střední podnikatele, manažery a administrativní pracovníky. Tímto směrem by se proto měla ubírat i volená témata, pro Podnikatele určená. Kladně jsou přijímána praktické články tipu „Jak na to“, kompletní srovnání produktů, popis novinek a jejich porovnání s blízkými substituty, vývoj a chystané změny ve státním sektoru (daně, problematika úřady, příspěvky a podpory) aj.

Stylistika a text

Každý článek musí obsahovat nadpis a perex (úvodní upoutávku), které editor může libovolně změnit. Délka vlastního článku by měla být kolem 4000 – 7000 znaků a není rozhodující pro stanovení výše honoráře. Příliš krátké texty nejsou vydávány, u příliš dlouhých textů je vhodné článek rozdělit na více nezávislých částí. Nadpis by měl vyjadřovat obsah článku a neměl by začínat spojkou nebo předložkou. Perex článku by měl vyjádřit v několika větách hlavní myšlenku článku tak, aby dostatečně upoutal. Vyvarujte se používání otázek ve stylu: „Máte pocit, že Vaše firma neprosperuje a chcete to změnit? Čtěte dál!“. Takový perex je nepoužitelný.
Text čleňte do odstavců, mezi nimiž nechávejte volný řádek. Na monitoru se více členěný text lépe čte. Vhodné je užívání mezititulků, které rozčlení text do více celků.

Tabulky zasílejte v samostatné příloze ve formátu xls. Grafy, obrázky a jiné přílohy posílejte též samostatně, je-li možno u grafů včetně zdrojových dat. Do textu pak vyznačte umístění přiložených materiálů.

Slovo či slovní spojení, které je odkazem, musí vyjadřovat obsah odkazu. V žádném případě nesmí být odkazem slova typu „zde“, „více“, „další informace“ apod.

Pokud píšete %, pište před nimi mezeru. Jen v případě, že se jedná o přídavné jméno či příslovce, vyžadují pravidla českého pravopisu psaní znaku % bezprostředně za číslici. (Např.: 12 % (dvanáct procent) znamená něco jiného než 12% (dvanáctiprocentní či dvanáctiprocentně). Snažte se dodržovat pravidla českého pravopisu, usnadníte tím práci editorovi a korektorce.

Autoři

S prvním příspěvkem pro Podnikatele nezapomeňte zaslat rodné číslo a číslo běžného účtu. Rodné číslo je nezbytné pro vypořádání s finančním úřadem (který si nárokuje 15 % z autorských honorářů, pokud měsíční výdělek od jednoho vydavatele nepřesáhne 7000 Kč. Jestliže si autor vydělá více, musí podat daňové přiznání). Číslo účtu slouží k zaslání odměn. Ty jsou rozesílány vždy nejpozději 15. v měsíci následujícím po měsíci, v němž byl článek publikován.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).