Hlavní navigace

Agrovýkup, a.s.

Firma Agrovýkup, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2069, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 50 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25305107

Sídlo:

Bezručova 1125, Moravské Budějovice, 676 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 7. 1996

DIČ:

CZ25305107

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01470 Chov drůbeže
109 Výroba průmyslových krmiv
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2069, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Agrovýkup, a.s. od 12. 7. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 12. 7. 1996

adresa

Bezručova 1125
Moravské Budějovice 67602 od 27. 10. 2015

adresa

Bezručova 1125
Moravské Budějovice 67602 do 28. 12. 2011 od 12. 7. 1996

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 2. 11. 2009

klempířství a oprava karoserií od 2. 11. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 11. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 2. 11. 2009

opravy silničních vozidel od 22. 4. 2002

opravy pracovních strojů do 2. 11. 2009 od 22. 4. 2002

výroba zemědělských strojů do 2. 11. 2009 od 22. 4. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 2. 11. 2009 od 22. 4. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 2. 11. 2009 od 24. 11. 1998

výroba a opravy zemědělských strojů do 22. 4. 2002 od 12. 7. 1996

opravy motorových vozidel do 22. 4. 2002 od 12. 7. 1996

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků ze účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

zprostředkovatelská činnost do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

výroba krmiv a krmných směsí do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

opravy karoserií do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

opravy ostatních dopravních prostředků do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 2. 11. 2009 od 12. 7. 1996

Předmět činnosti

distribuce pohonných hmot od 8. 7. 2014

výroba elektřiny od 8. 7. 2014

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 2. 11. 2009

Ostatní skutečnosti

Akcie jsou neveřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. od 8. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 11 do 27. 12. 2017 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 12. 2017 od 8. 7. 2014

Akcionáři mají se souhlasem valné hromady právo na výměnu akcií na jméno za akcie na majitele a naopak. Akcie jsou v listinné podobě a jsou neveřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. do 8. 7. 2014 od 17. 12. 1998

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady z 11.11.1998 o záměru zvýšení základního jmění: do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o: 44,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyřimiliony korun českých) s tím, že nad částku navrženého zvýšení se upisování akcií nepřipouští. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

2. Upisované akcie jsou na jméno, listinné, neveřejně obchodovatelné a bude upsáno nově 80 kusů akcií a to: počet kusů o nominální hodnotě 40 1,000.000,- Kč 40 100.000,- Kč do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

3. Z důvodu důležitého zájmu společnosti se vylučuje přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií dle § 204a Obch.z. pro všechny akcionáře. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

4. Všechny nově upsané akcie na zvýšení základní jmění - při vyloučení přednostního práva dle bude 3 usnesení - jsou upsány akcionáři a to: do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

a) obchodní společností: ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o., Dešná 19, okr. J. Hradec, IČO: 49017802 do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

b) obchodní společností: Hospodářské družstvo Moravské Budějovice, družstvo, Moravské Budějovice, Bezručova 1125, IČO: 60751231 a to dohodou obou akcionářů dle § 205 Obch.z. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

5. Upisování dohodou upisovateli určenými v bodě 4 usnesení proběhne v sídle společnosti, a to nejdříve 5. dne po zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, konče lhůtu k upisování 40. dne po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

6. Emisní kurs upisovaných akcií, upisovaných dle usnesení valné hromady, se rovná jmenovité hodnotě akcií. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

7. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů, kterými pouze jest navyšováno základní jmění, stanoví se takto: v sídle společnosti počínaje dnem zahájení úpisu a konče posledním dnem lhůty k úpisu tak, jak tato jest obsažena v bodě 5. usnesení. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

8. Valná hromada schvaluje dohodu dle § 205 Obch.z. o upisování akcií ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. nepeněžitými vklady a to dle předmětu vkladu ve výši jeho ocenění dle posudku znalců takto: do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

Nemovitost upisovatele ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o.: areálu na ulici Pražská a ul. Bezručově v Mor. Budějovicích (tedy původního areálu bývalého Zemědělského zásobování a nákupu k.p. Brno - provoz M. Budějovice a nového areálu na ul. Bezručově) 1) budovy a haly 2) stavby inženýrské a speciální podzemní 3) vedlejší stavby 4) venkovní úpravy 5) stavební pozemky, pozemky v areálu, jiné pozemky a to tak, jak stavební a pozemkové nemovitosti (se všemi vedlejšími stavbami, příslušenstvím a součástmi) jsou zapsány na LV č. 1011 pro obec a k.ú. Moravské Budějovice, kód: 698903 pro: ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění je předloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky: - znalce Ing. Jiřího Musila, Mor. Budějovice, Heřmanická 1554, ZP č. 216-103/98, který stanovil hodnotu vkladu: 72,409.270,-Kč, - znalce Ivana Křivánka, Jemnice, Komenského 71, ZP č. 2418-248/1998, který stanovil hodnotu vkladu: 72,537.389,- Kč, přičemž valné hromadě je předložen k stanovení výše navýšení znaleckým posudkem Ing. Jiřího Musila: 72,409.270,- Kč. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

Valná hromada poté jednomyslně schválila navýšení základního jmění nepeněžitými vklady, a to v hodnotě upisovatele ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. 44,000.000,- Kč upisovatele Hospodářské družstvo Moravské Budějovice, družstvo 0,- Kč dohodou akcionářů. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. tak bude upisovat: 40 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč 40 kusů akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

Hospodářské družstvo Moravské Budějovice, družstvo nebude upisovat akcie. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

Následně schválila, že: rozdíl mezi hodnotou nepeněžitího vkladu upisovatele ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. dle předložených znaleckých posudků a ocenění hodnoty vkladu k úpisu jmenovité hodnoty akcií, které mají být upisovateli vydány dle rozhodnutí valné hromady, tj. 28,409.270,- Kč je převeden do rezervního fondu Agrovýkup, a.s. do 17. 12. 1998 od 24. 11. 1998

Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 7.5.1997 změnu stanov společnosti. do 8. 7. 2014 od 4. 9. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

od 17. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 17. 12. 1998 od 12. 7. 1996
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 od 14. 5. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 od 14. 5. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 do 14. 5. 2014 od 17. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 14. 5. 2014 od 17. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 17. 12. 1998 od 12. 7. 1996

Statutární orgán

11 fyzických osob

Jiří Soukup

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2022

vznik členství: 29. 6. 2022

Komenského 1205, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Kabelka

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2022

vznik členství: 25. 8. 2020

Domamil 9, 675 43, Česká republika

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2020

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Zahradní 1024, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Binder

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2020

Kdousov 60, 675 32, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Markéta Voříšková

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Oslnovice 8, 671 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

J. Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Doležal

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Blatnice 18, 675 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Niederhafner

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Menhartice 8, 675 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Leitgeb

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2020

Staré Hobzí 127, 378 71, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Cyril Říha

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020 - Poslední vztah: 1. 2. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

zánik členství: 9. 12. 2021

Pavlice 180, 671 56, Česká republika

Pavel Kabelka

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2020 - Poslední vztah: 9. 2. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

zánik členství: 25. 8. 2020

Pod Vinohrady 361, Strachotín, 693 01, Česká republika

Ing. Jan Macálka

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2020 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Ing. Josef Kolář

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2020 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 26. 5. 2020

zánik funkce: 23. 6. 2020

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Petříček

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2020 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 26. 5. 2020

zánik funkce: 23. 6. 2020

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Josef Blažek

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Police 190, 675 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2017

zánik funkce: 26. 5. 2020

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Adolf Vrba

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, 671 03, Česká republika

Ing. Josef Kolář

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2017

zánik funkce: 26. 5. 2020

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2017

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2017

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Vladimír Jurka

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Třebelovice 118, 675 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Zahradní 1024, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ing. Markéta Voříšková

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Oslnovice 8, 671 07, Česká republika

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Klínek 352/2, Znojmo, 671 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

J. Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Josef Blažek

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Police 190, 675 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Blažek

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Police 190, 675 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2012

zánik funkce: 10. 10. 2017

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2012

zánik funkce: 10. 10. 2017

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Adolf Vrba

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, 671 03, Česká republika

Adolf Vrba

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, 671 03, Česká republika

Ing. Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Ing. Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Vladimír Jurka

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Třebelovice 118, 675 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Jurka

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Třebelovice 118, 675 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

J. Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

J. Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ing. Markéta Voříšková

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Oslnovice 8, 671 07, Česká republika

Ing. Markéta Voříšková

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Oslnovice 8, 671 07, Česká republika

Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Zahradní 1024, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Zahradní 1024, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Klínek 352/2, Znojmo, 671 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Klínek 352/2, Znojmo, 671 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

J. Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Zahradní 1024, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Josef Kolář

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2012

zánik funkce: 10. 10. 2017

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Josef Kolář

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2012

zánik funkce: 10. 10. 2017

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Josef Blažek

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Police 190, 675 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

vznik funkce: 10. 10. 2012

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Adolf Vrba

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, 671 03, Česká republika

Ing. Josef Kolář

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 10. 10. 2012

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Vladimír Jurka

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Třebelovice 118, 675 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 10. 10. 2012

Zahradní 1024, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 10. 10. 2012

J. Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Znojmo 352, 671 81, Česká republika

Ing. Markéta Voříšková

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Oslnovice 8, 671 07, Česká republika

Ing. Lenka Kolářová

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 10. 10. 2012

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Oblekovice 352, 671 81, Česká republika

Pavel Kabelka

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 13. 9. 2011

zánik členství: 10. 10. 2012

Brněnská Pole 9, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Martin Valachovič

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 13. 9. 2011

zánik členství: 10. 10. 2012

Martina Čulena 93, Brodské, 908 85, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Palát

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 13. 9. 2011

zánik členství: 10. 10. 2012

J.Krčála 1159, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ing. Zdeněk Němeček

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 1. 2011

vznik členství: 10. 12. 2008

zánik členství: 14. 12. 2009

Heřmanická 1556, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Josef Blažek

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Police 190, 675 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

vznik funkce: 10. 10. 2007

zánik funkce: 10. 10. 2012

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Ing. Antonín Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

vznik funkce: 10. 10. 2007

zánik funkce: 10. 10. 2012

Oslnovice 17, 671 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adolf Vrba

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, 671 03, Česká republika

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 10. 10. 2007

Oblekovice 352, 669 02, Česká republika

Ing. Josef Kolář

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Zdeněk Kabelka

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 7. 7. 2009

Domamil 9, 675 43, Česká republika

Ing. Pavel Ohera

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 12. 2008

Dešná 102, 378 73, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

František Dvořák

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 12. 2008

Lukov 116, 676 02, Česká republika

Ing. Zbyněk Kopřiva

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 19. 12. 2011

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 30. 8. 2011

Šumná 189, 671 02, Česká republika

Ing. Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Vladimír Jurka

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Třebelovice 118, 675 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Šíma

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Vesce 41, 676 02, Česká republika

Ctibor Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Nábřežní 325, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Ing. Zdeněk Kopřiva

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 17. 12. 2002

zánik členství: 10. 10. 2007

Šumná 189, 671 02, Česká republika

Ing. Josef Kolář

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 10. 10. 2007

Lovčovice 15, 675 31, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 10. 10. 2007

Oblekovice 352, 669 02, Česká republika

Ing. Jan Macálka

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 7. 12. 2001

zánik členství: 10. 10. 2007

vznik funkce: 12. 12. 2005

zánik funkce: 10. 10. 2007

Rácovice 4, 675 32, Česká republika

Ing. Antonín Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 7. 5. 1998

zánik členství: 10. 10. 2007

vznik funkce: 29. 12. 2005

zánik funkce: 10. 10. 2007

Oslnovice 17, 671 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Ohera

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 7. 12. 2001

zánik členství: 10. 10. 2007

Dešná 91, 378 73, Česká republika

Adolf Vrba

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik členství: 7. 5. 1998

zánik členství: 10. 10. 2007

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, 671 03, Česká republika

Ing. Jan Macálka

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik funkce: 7. 12. 2001

Rácovice 4, Česká republika

Ing. Pavel Ohera

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik funkce: 7. 12. 2001

zánik funkce: 1. 12. 2005

Dešná 91, Česká republika

Ing. Vlastimil Štěpán

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik funkce: 7. 12. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2007

Budkov 84, Česká republika

Josef Blažek

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik funkce: 7. 12. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2007

Police 190, 675 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Šíma

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Vesce 41, Česká republika

Ing. Vlastimil Štěpán

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 24. 11. 1998

Budkov 84, Česká republika

Antonín Šrámek

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 25. 2. 2000

Olbramkostel 166, Česká republika

Jan Puchnar

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 7. 12. 2001

Kdousov 31, Česká republika

Ing. Jan Krejčí

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2005

Lesná 83, Česká republika

Ing. Antonín Janíček

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

Oslnovice 17, Česká republika

Adolf Vrba

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

zánik funkce: 12. 12. 2005

Bítovská 351, Vranov nad Dyjí, Česká republika

Ing. Milan Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 3. 2006

zánik členství: 4. 2. 2003

Uherčice 90, Česká republika

Ing. Karel Růžička, CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 3. 2006

zánik členství: 17. 12. 2003

Jechova 1539, Moravské Budějovice, Česká republika

Ing. Josef Kříž

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 3. 2006

zánik členství: 17. 12. 2002

Blížkovice 155, Česká republika

Ing. Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Blížkovice 301, Česká republika

Ing. Miroslav Smetana

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Jakubov u Mor.Budějovic 148, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Tyršova 363, Moravské Budějovice, Česká republika

Ing. Pavel Ohera

předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 7. 12. 2001

Dešná 91, Česká republika

Ing. Josef Ohera

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Děsná 91, Česká republika

Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Číchov 70, Česká republika

Jaromír Konvalina

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Sokolská 86, Moravské Budějovice, Česká republika

Jan Pavelka

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Sokolovská 4, Znojmo, Česká republika

Ing. Miroslav Smetana

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Jakubov 148, Česká republika

Ing. Josef Scherrer

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Krajinova 7, Třebíč, Česká republika

Ing. Jan Macálka

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 7. 12. 2001

Rácovice 4, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva nebo kterýkoliv místopředseda. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

od 4. 9. 1998

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda, místopředseda nebo popřípadě člen představenstva, je-li k tomu písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda nebo výkonný ředitel společnosti.

do 4. 9. 1998 od 12. 7. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Rudolf Petříček

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 25. 8. 2020

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Prokeš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2022

vznik členství: 25. 8. 2020

Pod Jandovem 271, Jemnice, 675 31, Česká republika

František Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2017

Rozseč 34, 588 66, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Rudolf Petříček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2020 - Poslední vztah: 9. 2. 2022

vznik členství: 23. 6. 2020

Blížkovice 301, 671 55, Česká republika

Ing. Miroslav Binder

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 10. 10. 2017

zánik funkce: 23. 6. 2020

Kdousov 60, 675 32, Česká republika

Jiří Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 9. 2. 2022

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 25. 8. 2020

Wolkerova 1056, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

František Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Rozseč 34, 588 66, Česká republika

František Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Rozseč 34, 588 66, Česká republika

Ing. Miroslav Binder

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2012

zánik funkce: 10. 10. 2017

Kdousov 60, 675 32, Česká republika

Ing. Miroslav Binder

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 10. 10. 2012

zánik funkce: 10. 10. 2017

Kdousov 60, 675 32, Česká republika

Jiří Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Wolkerova 1056, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jiří Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 10. 10. 2012

zánik členství: 10. 10. 2017

Wolkerova 1056, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jiří Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Wolkerova 1056, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jiří Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Na Výsluní 1596, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

František Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

Rozseč 34, 588 66, Česká republika

Ing. Miroslav Binder

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 10. 2012

vznik funkce: 10. 10. 2012

Kdousov 60, 675 32, Česká republika

Zdeněk Šplíchal

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

vznik funkce: 14. 11. 2007

zánik funkce: 10. 10. 2012

Tyršova 363, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jiří Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Na Výsluní 1596, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

František Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 10. 10. 2012

Rozseč 34, 588 66, Česká republika

Alena Štěrbová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

vznik funkce: 7. 12. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2007

Rozseč 93, Rozseč, 588 66, Česká republika

Bohumil Jenerál

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Vesce 11, Česká republika

Ing. Karel Sokola

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 25. 2. 2000

Budkov 132, Česká republika

Ing. Josef Štěrba

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 7. 12. 2001

Rozseč 93, Česká republika

František Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Žerotínova 471, Moravské Budějovice, Česká republika

Ing. Karel Růžička, CSc.

předseda

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Komenského 1116, Moravské Budějovice, Česká republika

Josef Přinosil

člen

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Tyršova 141, Jaroměřice nad Rokytnou, Česká republika

Ivana Tunková

místopředsedkyně

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Únanov 391, Česká republika

Další vztahy firmy Agrovýkup, a.s.

1 fyzická osoba

Bc. Jana Hořínková

První vztah: 7. 12. 2020

Nová Ves 64, 675 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jaromír Konvalina

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

Šafaříkova 1000, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jaromír Konvalina

První vztah: 15. 2. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

Šafaříkova 1000, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jaromír Konvalina

První vztah: 28. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 2. 2012

Sokolská 86, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Jaromír Konvalina

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

Sokolská 86, Moravské Budějovice, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 7. 1996

Živnosti

Distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 11. 2013
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 7. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 7. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 7. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 7. 1996
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 7. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).