Hlavní navigace

AQUERA FARMS a.s.

Firma AQUERA FARMS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19693, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 001 072 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

02828308

Sídlo:

Jugoslávská 620/29, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 3. 2014

DIČ:

CZ02828308

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
431 Demolice a příprava staveniště
433 Kompletační a dokončovací práce
439 Ostatní specializované stavební činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6430 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19693, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Inceptio Investment Fund, investiční fond, a.s. od 8. 1. 2015

Obchodní firma

Inceptio Investment Fund, investiční fond, a.s. do 8. 1. 2015 od 27. 5. 2014

Obchodní firma

Patronus osmnáctý, investiční fond, a.s. do 27. 5. 2014 od 28. 3. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 28. 3. 2014

adresa

Jugoslávská 620/29
Praha 12000 od 15. 6. 2020

adresa

Pekařská 695/10b
Praha 15500 do 15. 6. 2020 od 4. 4. 2018

adresa

Vojtěšská 211/6
Praha 11000 do 4. 4. 2018 od 28. 3. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 12. 2016

správa vlastního majetku od 22. 12. 2016

Činnost fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech do 22. 12. 2016 od 28. 3. 2014

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 30.11.2017 o změně svého rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 16.3.2017 tak, že celý obsah citovaného rozhodnutí se změnil a nově zní takto: a)Důvody a účel snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je naložení s vlastními akciemi v majetku společnosti a přebytek vlastních zdrojů vázaných v základním kapitálu. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je zrušení vlastních akcí v majetku společnosti a optimalizace výše základního kapitálu a kapitálové struktury společnosti ve vztahu k majetku a aktivitám společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich převodu na účet disponibilních zdrojů (ostatní kapitálové fondy). Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů; b)Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 59.900.000,- Kč (padesát devět milionů devět set tisíc korun českých) o pevnou částku 57.898.928, Kč (padesát sedm milionů osm set devadesát osm tisíc devět set dvacet osm korun českých) na novou výši 2.001.072,- Kč (dva miliony jeden tisíc sedmdesát dvě koruny české); c)Způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu o částku 57.898.928, Kč (padesát sedm milionů osm set devadesát osm tisíc devět set dvacet osm korun českých) bude provedeno: v částce 3.500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) použitím 35 ks (třiceti pěti kusů) akcií na jméno v číselné řadě 565 - 599, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, které má společnost ve svém majetku (vlas tní akcie). Tyto akcie společnost ve smyslu ust. § 522 zákona o obchodních korporacích zničí; v částce 54.398.928,- Kč (padesát čtyři milionů tři sta devadesát osm tisíc devět set dvacet osm korun českých) poměrně snížením jmenovité hodnoty všech ostatních akcií vydaných společností než vlastních akcií, tj. poměrně snížením jmenovité hodnoty u kaž dé z 564 ks (pěti set šedesáti čtyř kusů) kmenových listinných akcií na jméno z výše 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3.548,- Kč (tři tisíce pět set čtyřicet osm korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akc ií bude provedeno vydáním nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou, resp. pokud jsou tyto akcie nahrazeny hromadnou listinou, dojde k vydání nové hromadné listiny nahrazující akcie, u nichž dochází ke snížení jmenovité hodnoty, s nižší celkovou jmenovitou hodnotou; d)Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu ohledně částky: ve výši 3.500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami v účetnictví společnosti týkajícími se položek účet (základní kapitál) a účet (vlastní akcie a vlastní obchodní podíly); ve výši 54.398.928,- Kč (padesát čtyři milionů tři sta devadesát osm tisíc devět set dvacet osm korun českých) se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami v účetnictví společnosti týkajícími se položek účet (základní kapitál) a účet (ostat ní kapitálové fondy); e)Lhůta pro předložení akcií: Akcionáři vlastnící kmenové akcie společnosti na jméno v listinné podobě jsou povinni předložit tyto své akcie, nebo hromadnou listinu je nahrazující, k výměně za nové akcie nebo novou hromadnou listinu s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měs íce od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií, nebo hromadné listiny, bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií (hromadné listin y) za účelem jejich výměny za nové akcie (novou hromadnou listinu) s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. do 26. 4. 2018 od 30. 11. 2017

Dne 16.3.2017 bylo přijato následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Inceptio Investment, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)Důvody a účel snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace výše základního kapitálu a kapitálové struktury společnosti formou de kapitalizace společnosti snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty akcionářům společnosti. Snížením základního kapitálu nebude zhorš ena dobytnost pohledávek věřitelů. b)Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 59.900.000,- Kč (padesát devět milionů devět set tisíc korun českých) o pevnou částku 57.900.000, Kč (padesát sedm milionů devět set tisíc korun českých) na novou výši 2.0 00.000,- Kč (dva miliony korun českých). c)Způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu o částku 57.900.000,- Kč (padesát sedm milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno: v částce 3.500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) použitím 35 ks (třiceti pěti kusů) akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, které má společnost ve svém majetku (vlastní akcie); v částce 54.400.000,- Kč (padesát čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) úplatným vzetím 544 ks (pěti set čtyřiceti čtyř kusů) akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, z oběhu na základě veřejného návrh u smlouvy akcionáři společnosti, a to společnosti Inceptio Holding, a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hálkova 1/A, PSČ 831 03, identifikační číslo (IČO): 46291776 (dále jen Inceptio Holding, a.s.) s tím, že úplata za každou jednu akcii je st anovena ve výši její jmenovité hodnoty, tj. ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. za 544 ks (pět set čtyřicet čtyři kusy) akcií ve výši 54.400.000, Kč (padesát čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých). d)Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: ve výši 3.500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) bude naloženo pouze v účetním smyslu, kdy tato bude nejprve zaúčtována na vrub účtu 411 (základní kapitál) a ve prospěch účtu 419 (změny základního kapitálu), a následně, po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zničení vlastních akcií, bude částka zaúčtována na vrub účtu 419 (změny základního kapitálu) a ve prospěch účtu 252 (vlastní akcie a vlastní obchodní podíly), s tím, že rozdíl mezi kupní cenou za akcie a jejic h jmenovitou hodnotou bude zaúčtován jako daňový výnos společnosti; ve výši 54.400.000,- Kč (padesát čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude v plné výši použita na úhradu úplaty akcionáři Inceptio Holding, a.s. za vzetí akcií z oběhu, tj. na straně aktiv společnosti bude vyplace na jako kupní cena za vykupované akcie a na straně pasiv bude zúčtována ve vlastním kapitálu společnosti. e)Úplata: Úplata (kupní cena) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy se stanoví ve výši 100.000, Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Úplata (kupní cena) bude akcionáři vyplacena do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. f)Pravidla pro vzetí akcií z oběhu: akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích; veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce. g)Lhůta pro předložení akcií: Akcionář je povinen předložit akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy představenstvu za účelem jejich zničení nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Bez zbytečného odkladu poté, co akcionář předloží představenstvu akcie společnosti brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, představenstvo tyto akcie zničí. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti představenstvu, bude představenstvo postupovat podle § 537 až § 541 zákona o o bchodních korporacích a prohlásí takové akcie za neplatné. Bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo zničí vlastní akcie společnosti použité ke snížení základního kapitálu. do 30. 11. 2017 od 16. 3. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 12. 2016 od 8. 1. 2015

Společnost Inceptio Holding, a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hálkova l/A, PSČ 83103, identifikační číslo (IČO): 46291776 (dále jen "Inceptio Holding") přijala dne 13.8.2014 jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnos ti Inceptio Investment Fund, investiční fond, a.s. (dále jen "společnost") níže uvedené rozhodnutí jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 56.800.000,-Kč (padesát šest milionů osm set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 3.100.000,- Kč (tři miliony jedno sto tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 5 9.900.000,- Kč (padesát devět milionů devět set tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 568 (pěti set šedesáti osmi) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splá cen co do částky 53.300.000,- Kč (padesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem a co do částky 3.500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regul ovaném trhu. 3. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva jediného akcionáře společnosti, neboť tento se tohoto práva vzdal. 4. Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům (každý z nich dále jen jako určený zájemce a společně jako určení zájemci), kterými jsou: a) obchodní společnost Inceptio Holding, a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hálkova l/A, PSČ 831 03, identifikační číslo (IČO): 46291776, zapsaná v Obchodném registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 5373/B, které bude na bídnuto k úpisu celkem 533 (pět set třicet tři) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, b) Ing. Valér Husarovič, dat nar. 25.4.1981, bydliště Slovenská republika, 811 07 Bratislava, Vazovova 6838/9, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 35 (třicet pět) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. 6. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 7. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou soubor jednotlivých movitých věcí, a to podílů na následujících obchodních společnostech (formou akcií či podílů ve společnostech s ručením omezeným), a to: - 90%-ní podíl na obchodní společnosti Crystal Call, a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hálkova l/A, PSČ 831 03, identifikační číslo (IČO): 35880805, představovaný 90 (devadesáti) kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité (nominál ní) hodnotě 332,- EUR (tři sta třicet dvě eura) každá, - 90%-ní podíl na obchodní společnosti CCTo, a.s. se sídlem Slovenská republika, Topolčany, Dopravná 2, PSČ 955 01, identifikační číslo (IČO): 44493525, představovaný 90 (devadesáti) kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité (nominální) hodnot ě 250,- EUR (dvě stě padesát euro) každá, - 50%-ní podíl na obchodní společnosti HomePro s.r.o. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hálkova l/A, PSČ 831 03, identifikační číslo (IČO): 44749198, kterému odpovídá vklad ve výši 2.500,- EUR (dva tisíce pět set euro), - 66%-ní podíl na obchodní společnosti CE Market, s.r.o. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Šancová 57, PSČ 831 04, identifikační číslo (IČO): 44494033, kterému odpovídá vklad ve výši 3.300,- EUR (tři tisíce tři sta euro), - 33,5%-ní podíl na obchodní společnosti HomePro Správcovská, s.r.o. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hálkova l/A, PSČ 831 03, identifikační číslo (IČO): 44934556, kterému odpovídá vklad ve výši 1.675,- EUR (jeden tisíc šest set sedmdesát pět eu ro). 8. Nepeněžitý vklad byl jako celek oceněn znaleckým posudkem ze dne 30.7.2014 vyhotoveným znalcem - znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, identifikační číslo (IČO): 44119097, znaleckým ústavem zapsaným v seznamu znaleckých ústavů, dle kterého byla hodnota nepeněžitého vkladu oceněna (stanovena) na částku 53.300.000,- Kč (padesát tři miliony tři sta tisíc korun českých). 9. Za nepeněžitý vklad bude určenému zájemci - obchodní společnosti Inceptio Holding, a.s. vydáno celkem 533 (pět set třicet tři) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá za emisn í kurs ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každou upsanou akcii. 10. Na emisní kurs akcií upsaných určeným zájemcem - obchodní společností Inceptio Holding, a.s. se z hodnoty nepeněžitého vkladu stanovené znaleckým posudkem ve výši 53.300.000,- Kč (padesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) započítává částka ve v ýši 53.300.000,- Kč (padesát tři miliony tři sta tisíc korun českých), představující emisní kurz jím upsaných akcií. 11. Lhůta pro upsání nových akcií činí 60 (šedesát) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům. 12. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (splacení peněžitých vkladů a vnesení nepeněžitého vkladu) činí 60 (šedesát) dnů ode dne upsání akcií. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 13. Emisní kurs upsaných akcií splácený peněžitými vklady bude splácen na bankovní účet společnosti vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 5960772/0800. 14. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 15. Představenstvo je povinno zaslat určeným zájemcům na adresu jejich bydliště do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, návrh smlouvy o upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a s výší emisního kurzu. do 8. 1. 2015 od 10. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 8. 1. 2015 od 28. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 12. 2016 od 28. 3. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 001 072 Kč

od 26. 4. 2018

Základní kapitál

vklad 59 900 000 Kč

do 26. 4. 2018 od 8. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 3 100 000 Kč

do 8. 1. 2015 od 27. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 3 100 000 Kč

do 27. 5. 2014 od 28. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 001 072 od 15. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 548 Kč, počet: 564 do 15. 6. 2020 od 26. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 599 do 26. 4. 2018 od 8. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 31 do 8. 1. 2015 od 28. 3. 2014

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Ondřej Plánička

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 5. 6. 2020

Jana Masaryka 436/51, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Peter Kňaze

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2014

J. Matušku 2178/15, Topoľčany, 955 01, Slovenská republika

Peter Kňaze

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2014

J. Matušku 2178/15, Topoľčany, 955 01, Slovenská republika

Ing. Peter Kočí

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2020

Šancová 57, Bratislava, 831 04, Slovenská republika

Ing. Lucia Lutterová

Předsedkyně představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2020

Bzovícka 2, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 15. 6. 2020

Společnost zastupují oba členové představenstva společně.

do 15. 6. 2020 od 22. 12. 2016

Společnost zastupuje předseda představenstva společně s alespoň jedním dalším členem představenstva. Má-li představenstvo společnosti jednoho člena, zastupuje jediný člen představenstva společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k o bchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

do 22. 12. 2016 od 27. 5. 2014

Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

do 27. 5. 2014 od 28. 3. 2014

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Jan Pavelka LL.M.

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 5. 6. 2020

U plynárny 745/10, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ľudmila Kohútová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2018 - Poslední vztah: 15. 6. 2020

vznik členství: 8. 3. 2018

zánik členství: 5. 6. 2020

Partizánska 786/7, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

Marián Sárka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

Mlynská 5, Tomášov, 900 44, Slovenská republika

Marián Sárka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

Mlynská 5, Tomášov, 900 44, Slovenská republika

Ing. Henrich Hajnal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

D. Jurkoviča 4699/3, Topoľčany, 955 03, Slovenská republika

Ing. Henrich Hajnal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

D. Jurkoviča 4699/3, Topoľčany, 955 03, Slovenská republika

Zuzana Tatranská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 8. 3. 2018

Mikovíniho 15, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Zuzana Tatranská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 23. 4. 2014

zánik členství: 8. 3. 2018

Mikovíniho 15, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Zuzana Jarolímová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 23. 4. 2014

Topolová 153, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 28. 3. 2014

zánik funkce: 23. 4. 2014

Nad Ryšánkou 2039/13, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jana Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 23. 4. 2014

Hrudičkova 2102/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztahy firmy AQUERA FARMS a.s.

PP Family Business SE

První vztah: 15. 6. 2020

Jugoslávská 620/29, Praha, 120 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

člen představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 28. 3. 2014

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • CINEKIN, a.s.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Ing. Ondřej Horák

  Předseda představenstva

  Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

 • Mgr. Pavel Bareš

  člen představenstva

  Kamenačky 2053/5, Brno, 636 00, Česká republika

 • ing. Petr Janoušek

  člen představenstva

  Doležalova 711/14, Brno, 616 00, Česká republika

 • Ing. Vít Vařeka

  člen dozorčí rady

  U Ryšánky 1531/15, Praha, 147 00, Česká republika

člen představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Akcionáři

PP Family Business SE, IČ: 24249602

Jugoslávská 620/29, Česká republika, Praha, 120 00

od 15. 6. 2020

AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 8. 1. 2015 od 28. 3. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 12. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 12. 2016

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).