Hlavní navigace

Areál SWL s.r.o.

Firma Areál SWL s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 312731, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07726651

Sídlo:

Areál Šroubáren 43, Libčice nad Vltavou, 252 66

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

13. 12. 2018

DIČ:

CZ07726651

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 312731, Městský soud v Praze

Obchodní firma

aktivspol s.r.o. od 13. 12. 2018

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 13. 12. 2018

adresa

Areál Šroubáren 43
Libčice nad Vltavou 25266 od 15. 3. 2019

adresa

Na Dílech 160/11
Kroměříž 76701 do 15. 3. 2019 od 13. 12. 2018

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 12. 2018

Ostatní skutečnosti

Na společnost aktivspol s.r.o., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Areál SWL Libčice s.r.o., se sídlem Areál Šroubáren č.ev. 43, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČ: 083 63 544, a to podl e Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 14.02.2020. Rozhodný den: 01.01.2020. od 8. 4. 2020

Zákaz zatížení a zcizení podílu Ing. František Štěrba, nar. 17. 8. 1973, bytem Na Dílech 160/11, Vážany, 767 01 Kroměříž, ve výši 50% odpovídajícímu plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 15.000,00 Kč ve prospěch společnosti Čes ká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO1/444/19/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. od 25. 11. 2019

Zákaz zatížení a zcizení podílu Ing. Jaromír Hudec, nar. 6. 10. 1961, bytem Kubelíkova 1247/40, Žižkov, 130 00 Praha 3, ve výši 25% odpovídajícímu plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 7.500,00 Kč ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO2/444/19/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. od 25. 11. 2019

Zákaz zatížení a zcizení podílu RMA invest, a.s., se sídlem Menclova 2469/16, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 27526950, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19892 ve výši 25% odpovídajícímu plně splacenému vkladu do základ ního kapitálu společnosti ve výši 15.000,00 Kč ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO/444/19/LCD, na dobu trvání zástavního práva dle specifikované smlou vy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným. od 25. 11. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 Kč

od 13. 12. 2018

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Petr Kosík

jednatel

První vztah: 8. 4. 2020

vznik funkce: 8. 4. 2020

Ke Studánkám 815, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. František Štěrba

jednatel

První vztah: 13. 12. 2018

vznik funkce: 13. 12. 2018

Na Dílech 160/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vojtěch Matyska

jednatel

První vztah: 15. 3. 2019 - Poslední vztah: 8. 4. 2020

vznik funkce: 15. 3. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2020

Pod Velbabou 1066, Úpice, 542 32, Česká republika

Dva jednatelé zastupují společnost společně v těchto záležitostech: a) uzavírání pracovní smlouvy, má-li být hrubá mzda vyšší než 25.000,- Kč měsíčně; b) přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček; c) zřizování zástavního práva, ručení či jiného zatížení majetku společnosti ve prospěch třetích osob, vyjma uzavírání nájemních smluv k majetku společnosti, pokud celková výše ročního nájemného včetně nákladů na služby související s pronájmem ve vztahu k jednomu nájemci činí nejvýše částku 900.000,- Kč; d) zakládání či rušení majetkové účasti společnosti v jiné obchodní společnosti nebo družstvu jakoukoliv právní formou; e) nabývání nebo zcizování nemovitého majetku; f) nabývání nebo zcizování jakéhokoliv majetku, jehož pořizovací nebo účetní cena je vyšší než 50.000,- Kč, nebo v případě, kdy je při zcizování sjednaná kupní cena nižší než účetní zůstatková cena; g) uzavírání nájemních smluv k majetku společnosti, pokud celková výše ročního nájemného včetně nákladů na služby související s pronájmem ve vztahu k jednomu nájemci přesahuje částku 900.000,- Kč; h) přijímání nebo poskytování služeb, včetně uzavírání smluv o poskytování služeb souvisejících s pronájmem majetku společnosti a včetně uzavírání smluv o poskytování služeb společností souvisejících s užíváním vlastního majetku třetími osobami, pokud cel ková výše ročního plnění ve vztahu k jednomu obchodnímu partnerovi přesahuje částku 900.000,- Kč. V ostatních záležitostech zastupuje společnost každý jednatel samostatně.

od 8. 4. 2020

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

do 8. 4. 2020 od 15. 3. 2019

Jednatel jedná za společnost samostatně.

do 15. 3. 2019 od 13. 12. 2018

Další vztahy firmy Areál SWL s.r.o.

2 fyzické osoby

Ing. Jaromír Hudec

První vztah: 15. 3. 2019

vklad 7 500 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, k zajištění veškerých peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů vzniklých na základě jakékoliv zajištěné smlouvy specifikované v článku I smlouv y o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO2/444/19/LCD nebo v souvislosti s takovou zajištěnou smlouvou, které existují ke dni uzavření shora specifikované smlouvy o zastavení podílu a které budou vznikat v období ode dne uzavření shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným do 31.12.2039 a to (i) dluhy na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které společnost Česká spořitelna, a.s. vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu a na zaplacení dlužných částek z titulu vypořádání obchodů na finančních trzích a na vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoliv zajištěné smlouvy specifikované v člá nku I shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností, to vše až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 40.900.000,00 Kč, a jejich příslušenství, a (ii) další dluhy vymezené v článku I shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 40.900.000,00 Kč a jejich příslušenství. od 25. 11. 2019

obchodní podíl 25

Kubelíkova 1247/40, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Ing. František Štěrba

První vztah: 15. 3. 2019

vklad 15 000 Kč

splaceno 100;0 %

Zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, k zajištění veškerých peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů vzniklých na základě jakékoliv zajištěné smlouvy specifikované v článku I smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO1/444/19/LCD nebo v souvislosti s takovou zajištěnou smlouvou, které existují ke dni uzavření shora specifikované smlouvy o zastavení podílu a které budou vznikat v období ode dne uzavření shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným do 31.12.2039 a to (i) dluhy na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které společnost Česká spořitelna, a.s. vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu a na zaplacení dlužných částek z titulu vypořádání obchodů na finančních trzích a na vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoliv zajištěné smlouvy specifikované v člá nku I shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností, to vše až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 40.900.000,00 Kč, a jejich příslušenství, a (ii) další dluhy vymezené v článku I shora specifikované smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným až do nejvyšší výše jistiny těchto dluhů 40.900.000,00 Kč a jejich příslušenství. od 25. 11. 2019

obchodní podíl 50;0

Na Dílech 160/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Štěrba

První vztah: 13. 12. 2018 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vklad 30 000 Kč

splaceno 100;0 %

obchodní podíl 100;0

Na Dílech 160/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

RMA invest, a.s.

První vztah: 15. 3. 2019

Menclova 2469/16, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Jiří Matyska

  člen představenstva, člen předsatvenstva

  Nad Šárkou 2069/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Karel Matyska

  předseda představenstva

  Menclova 2469/16, Praha, 180 00, Česká republika

 • Mgr. Marian Jeřábek

  člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Jakubské náměstí 580/4, Brno, 602 00, Česká republika

 • Jaromír Hudec

  člen dozorčí rady

  Kubelíkova 1247/40, Praha, 130 00, Česká republika

 • JUDr. Vít Biolek MBA

  člen představenstva

  Bohuslava Martinů 1038/20, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

 • Ing. Vojtěch Matyska

  předseda dozorčí rady, člen dozorčí rady

  Pod Velbabou 1066, Úpice, 542 32, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 12. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 12. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).