Hlavní navigace

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Firma ARKO TECHNOLOGY, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 296, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 010 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00219169

Sídlo:

Vídeňská 206/108, Brno, 619 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 1. 1991

DIČ:

CZ00219169

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46140 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 296, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ARKO TECHNOLOGY, a.s. od 27. 11. 1991

Obchodní firma

ARKO, a.s. do 27. 11. 1991 od 29. 1. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 29. 1. 1991

adresa

Vídeňská 206/108
Brno 61900 od 21. 1. 2014

adresa

Vídeňská 108
Brno 61900 do 21. 1. 2014 od 10. 9. 1999

adresa

Brněnská 634
Modřice do 10. 9. 1999 od 19. 3. 1993

adresa

Brno do 19. 3. 1993 od 29. 1. 1991

Předmět podnikání

projektová činnost ve výstavbě od 30. 8. 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 30. 8. 2010

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 30. 8. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 30. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 8. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 17. 6. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 6. 2010

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 1. 10. 2007

úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu do 17. 6. 2010 od 4. 6. 2005

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 17. 6. 2010 od 4. 6. 2005

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 17. 6. 2010 od 4. 6. 2005

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 17. 6. 2010 od 21. 9. 2004

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 20. 3. 2004

projektová činnost ve výstavbě od 19. 10. 2000

inženýrská, technicko-koordinační a výrobní činnost v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody do 17. 6. 2010 od 25. 3. 1996

projektová činnost v investiční výstavbě do 19. 10. 2000 od 19. 3. 1993

obchodní živnost do 17. 6. 2010 od 19. 3. 1993

výroba ostatních nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovu do 17. 6. 2010 od 19. 3. 1993

obchodně technická a výrobní činnost v oborech úpravy pitné a užitkové vody, čištění komunálních a zemědělských odpadních vod, strojů na zpracování dřeva a dřevní hmoty v tuzemsku a zahraničí činnost v jednotlivých oborech sestává z těchto dílčích činností: nákup a prodej investičních celků formou vyšších dodávek nákup a prodej komponent investičních celků technicko-koordinační činnost obchodně-kompletační činnost projekční činnost uvádění investičních celků do provozu technická a obchodní poradenská činnost do 19. 3. 1993 od 29. 1. 1991

konstrukční a výrobní činnost do 19. 3. 1993 od 29. 1. 1991

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 4 od 1. 7. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 21. 1. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 21. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 1. 7. 2020 od 21. 1. 2014

Na základě projektu rozdělení odštěpením ze dne 18.10.2011 byla odštěpena část jmění společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. v souladu s § 243 písm. d) bod 1 a n. zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se vznikem jedné nové společno sti s ručením omezeným. Nástupnickou společností je společnost Piemont, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 108, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 293 01 718. od 14. 12. 2011

Valná hromada společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. dne 3.12.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1,010.000,- Kč (jeden milion deset tisíc korun českých) ze současné výše 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na výši 2,010.00 0,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,010.000,- Kč (jeden milion deset tisíc korun českých), tedy ze stávající částky 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na částku 2,010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých) s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude vyrovnání počtu kmenových akcií s cílem rovnoměrně rozvrhnout jejich počet a jmenovitou hodnotu mezi všechny akcionáře společnosti za současného splnění povinnosti stanovené v čl. VIII bodě 18. zákona č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a další obecně závazné právní předpisy. 2) Společnost vydá 101 (jedno sto jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 3) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu společnosti, upíší na základě dohody akcionářů a v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku všichni akcionáři společnosti takto: - pan Jiří Strouhal, r.č. 690925/3967, bytem Brno, Tovačovského 3885/27, PSČ 636 00, upíše 34 (třicet čtyři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, tedy akcie v celkové jm enovité hodnotě 340.000,- Kč (tři sta čtyřicet tisíc korun českých), - pan Richard Mrázek, r.č. 731102/3830, bytem Brno, Kuldova 766/17A, PSČ 615 00, upíše 34 (třicet čtyři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, tedy akcie v celkové jmenov ité hodnotě 340.000,- Kč (tři sta čtyřicet tisíc korun českých), - pan Ing. Josef Denker, r.č. 600117/1726, bytem Brno, Martina Ševčíka 622/25, PSČ 625 00, upíše 33 (třicet tři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, tedy akcie v celkov é jmenovité hodnotě 330.000,- Kč (tři sta třicet tisíc korun českých). V dalším budou tyto osoby označovány jako "upisující akcionáři". 4) Návrh na uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu může být upisujícím akcionářům doručen před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověří představenstvo společnosti, aby písemným ozná mením zaslaným nejpozději do 5 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícím akcionářům a spolu s tímto oznámením zaslal o upisujícím akcionářům návrh na uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu, pokud nebyl tento návrh upisujícím akcionářům doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 14 dnů od doručení návrhu dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu upisujícím akcionářům. 6) Místem k uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu a tudíž k upisování akcií bude sídlo notářské kanceláře Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně, v budově na adrese Brno, Kobližná 47/19, PSČ 602 00. 7) Emisní kurz akcií se stanoví ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu akcii. 8) Emisní kurz akcií bude upisujícími akcionáři splacen nejpozději v den, ve kterém tito uzavřou dohodu o účasti na zvýšení základního kapitálu, na zvláštní účet ke splacení emisních kurzů akcií zřízený společností na její jméno u Komerční banky a.s. pobo čky Brno-město pod č. 43-979000227/0100. 9) Dohoda o účasti na zvýšení základního kapitálu musí být pořízena formou notářského zápisu a musí mít tyto náležitosti: - prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií, - určení počtu, druhu formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, - výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, - číslo účtu u banky, na nějž musí být splacen emisní kurz akcií. do 27. 12. 2007 od 6. 12. 2007

Společnost předložila stanovy změněné valnou hromadou 15.2.2000. od 19. 10. 2000

Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno. od 11. 12. 1996

Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení akciové společnosti uzavřenou dne 17.1.1991 a dle rozhodnutí Federálního ministerstva financí v Praze ze dne 18.12.1990 č.j. XI/2 - pořadové číslo: 01351. od 29. 1. 1991

Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- Kčs a je rozdělen na 120 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs znějících na jméno. do 19. 3. 1993 od 29. 1. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 010 000 Kč

od 27. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 12. 2007 od 19. 3. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 201 od 22. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 201 do 22. 8. 2016 od 27. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 201 do 27. 1. 2012 od 14. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 201 do 14. 3. 2008 od 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 27. 12. 2007 od 6. 12. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 6. 12. 2007 od 15. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 15. 10. 2007 od 7. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 7. 12. 2004 od 22. 1. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 22. 1. 2002 od 19. 3. 1993

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Miroslav Kos

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 4. 3. 2021

vznik funkce: 4. 3. 2021

Sladovnická 777, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Kubica

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2020

Opatovická 158/20, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lucie Zímová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 27. 3. 2019

vznik funkce: 27. 3. 2019

Špirkova 524/10, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martin Doksanský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2017

vznik funkce: 20. 1. 2017

Pod Černým vrchem 5420, Chomutov, 430 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Jech

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 27. 3. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 27. 3. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2020

Švabinského 498/29, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kos

člen

První vztah: 23. 3. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2021

vznik členství: 4. 3. 2016

zánik členství: 3. 3. 2021

zánik funkce: 3. 3. 2021

Sladovnická 777, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Kubica

člen

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

zánik funkce: 1. 12. 2020

Opatovická 158/20, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Jech

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 1. 2. 2019

zánik funkce: 1. 2. 2019

Švabinského 498/29, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Lucie Zímová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 1. 2. 2019

zánik funkce: 1. 2. 2019

Špirkova 524/10, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Doksanský

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 20. 1. 2012

zánik funkce: 19. 1. 2017

Pod Černým vrchem 5420, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Martin Doksanský

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 20. 1. 2012

zánik funkce: 19. 1. 2017

Pod Černým vrchem 5420, Chomutov, 430 01, Česká republika

Patrick Etienne Crosnier Leconte

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 29. 2. 2016

Uruguayská 437/4, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Vladimír Myšička

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 8. 9. 2015

Za zahradami 399/8, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Martin Doksanský

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 20. 1. 2012

vznik funkce: 20. 1. 2012

Pod Černým vrchem 5420, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Václav Krauz

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 15. 2. 2013

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2013

Chvatěrubská 350/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Dame Ndiaye

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2013

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

Chrtínská 2431, Hostivice, 253 01, Česká republika

Miroslav Mrázek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 20. 1. 2012

Švermova 254/1, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jiří Strouhal

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 20. 1. 2012

Dvořákova 635/4, Brno, 602 00, Česká republika

Jan Brynda

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 20. 1. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2007

zánik funkce: 20. 1. 2012

Dr. Zikmunda Wintra 796/23, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Strouhal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2005 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 3. 12. 2007

Dvořákova 4, Brno, 602 00, Česká republika

Miroslav Mrázek

člen

První vztah: 20. 3. 2004 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik funkce: 27. 11. 2003

zánik funkce: 27. 11. 2007

Švermova 254/1, Brno, 625 00, Česká republika

Jan Brynda

předseda

První vztah: 19. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 21. 9. 2000

zánik členství: 21. 9. 2004

vznik funkce: 21. 9. 2000

zánik funkce: 21. 9. 2004

Hájkova 12, Praha 3, Česká republika

Anna Štefanová

členka

První vztah: 10. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2004

vznik funkce: 31. 8. 1999

zánik funkce: 27. 11. 2003

Laštůvkova 3, Brno, Česká republika

Jana Farlíková

členka

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 10. 9. 1999

Boettingrova 36, Brno, Česká republika

Laddie W. Myslivec, Nar. 13.1.1920

předseda

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2000

20 Graenway Walk Woodbridge, Ontario, Kanada, Česká republika

Ing. Marie Vůjtová

členka

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 4. 6. 2005

vznik funkce: 24. 6. 1996

zánik funkce: 31. 3. 2005

Potácelova 81, Brno, Česká republika

Otomar Hrbotický

člen

První vztah: 26. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

677 Glen Erin Dr.Unit 9, Kanada, Ontario, Mississauge, Česká republika

Ernest W. Latal

člen

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

24 Shaver, Av. Nord, Ontario, Kanada, Česká republika

Laddie W. Myslivec

předseda

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

20 Graenway Walk Woodbridge, Ontario, Kanada, Česká republika

Otomar Hrbotiský

člen

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 26. 3. 1993

677 Glen Erin Dr. Unit 9, Mississauge, Ontario, Kanada, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Keberle

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 2. 3. 2019

vznik funkce: 2. 3. 2019

Kobylnická 1412/5, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Martin Pajer

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 4. 4. 2018

vznik funkce: 4. 4. 2018

U Školičky 1912/2, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2017

Stradovská 387, Chlumec, 403 39, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Keberle

předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2018 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 5. 4. 2018

zánik funkce: 1. 3. 2019

Kobylnická 1412/5, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik funkce: 5. 4. 2018

Kobylnická 1412/5, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik funkce: 5. 4. 2018

Kobylnická 1412/5, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Lukáš Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 20. 1. 2017

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 20. 1. 2017

zánik funkce: 15. 3. 2018

Hvozdec 112, 664 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  YATS s.r.o.

  Vídeňská 206/108, Brno Přízřenice, 619 00

Ing. Lukáš Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 20. 1. 2017

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 20. 1. 2017

zánik funkce: 15. 3. 2018

Hvozdec 112, 664 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  YATS s.r.o.

  Vídeňská 206/108, Brno Přízřenice, 619 00

Ing. Lukáš Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 3. 3. 2014

zánik funkce: 19. 1. 2017

Hvozdec 112, 664 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  YATS s.r.o.

  Vídeňská 206/108, Brno Přízřenice, 619 00

Ing. Lukáš Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

vznik funkce: 3. 3. 2014

zánik funkce: 19. 1. 2017

Hvozdec 112, 664 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  YATS s.r.o.

  Vídeňská 206/108, Brno Přízřenice, 619 00

Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

Ševelova 2277/7, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Lukáš Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 20. 1. 2012

vznik funkce: 3. 3. 2014

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Lukáš Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 20. 1. 2012

vznik funkce: 3. 3. 2014

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 1. 3. 2014

Ševelova 2277/7, Brno, 628 00, Česká republika

Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

zánik funkce: 19. 1. 2017

Stradovská 387, Chlumec, 403 39, Česká republika

Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 19. 1. 2017

zánik funkce: 19. 1. 2017

Stradovská 387, Chlumec, 403 39, Česká republika

Richard Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2014

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 20. 1. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2014

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Mrázek

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2014

vznik členství: 20. 1. 2012

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 20. 1. 2012

Stradovská 387, Chlumec, 403 39, Česká republika

Richard Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 13. 9. 2013

vznik členství: 20. 1. 2012

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 20. 1. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2014

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Mrázek

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 13. 9. 2013

vznik členství: 20. 1. 2012

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Josef Denker

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 20. 1. 2012

Martina Ševčíka 622/25, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Mrázek

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 20. 1. 2012

vznik funkce: 9. 6. 2010

zánik funkce: 20. 1. 2012

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Strouhal

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 20. 1. 2012

Tovačovského 3885/27, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Mrázek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 20. 1. 2012

vznik funkce: 9. 6. 2010

zánik funkce: 20. 1. 2012

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Josef Denker

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2010

Martina Ševčíka 622/25, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Mrázek

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Jan Blahák

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 3. 12. 2007

Hansmannova 1989/29, Brno, 613 00, Česká republika

Jiří Strouhal

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Tovačovského 3885/27, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Richard Mrázek

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Kuldova 766/17a, Brno, 615 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Strouhal

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 8. 1. 2007

Tovačovského 3885/27, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Richard Mrázek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik funkce: 14. 5. 2003

zánik funkce: 8. 1. 2007

Kuldova 17A, Brno, Česká republika

Miroslav Mrázek

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2003

vznik funkce: 29. 1. 1991

zánik funkce: 14. 5. 2003

Švermova 1, Brno, Česká republika

Ing. Jan Blahák

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik funkce: 29. 1. 1991

zánik funkce: 8. 1. 2007

Hansmannova 29, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Strouhal

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 4. 6. 2005

vznik funkce: 29. 1. 1991

zánik funkce: 31. 3. 2005

Dvořákova 4, Brno, Česká republika

Ing. Josef Denker

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik funkce: 29. 1. 1991

zánik funkce: 8. 1. 2007

M. Ševčíka 25, Brno, Česká republika

Ing. Jan Blahák

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

Hansmannova 29, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Strouhal

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 1991 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

Dvořákova 4, Brno, Česká republika

Miroslav Mrázek

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 1991 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

Švermova 1, Brno, Česká republika

Ing. Josef Denker

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 1991 - Poslední vztah: 11. 12. 1996

M. Ševčíka 25, Brno, Česká republika

Ing. Jan Blahák

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 1991 - Poslední vztah: 25. 3. 1996

Merhautova 14, Brno, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za přestavenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.

od 27. 1. 2012

Způsob jednání: Za představenstvo jednají a podepisují jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Ze své činnosti je představenstvo odpovědno valné hromadě.

do 27. 1. 2012 od 30. 6. 2010

Způsob jednání: Oprávnění podepisovat mají všichni členové představenstva samostatně. Za své činnosti je představenstvo odpovědno valné hromadě. K níže uvedeným jednáním je třeba podpisu předsedy představenstva a současně dvou členů představenstva: - převod nemovitostí a jejich zatěžování právními vadami či závazky - poskytování a předzetí půjček a úvěrů - přebírání ručení a jiných zajištěných závazků třetí osoby - provádění směnečných právních úkonů

do 30. 6. 2010 od 14. 3. 2008

Způsob jednání: Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva.

do 14. 3. 2008 od 29. 1. 1991

Další vztahy firmy ARKO TECHNOLOGY, a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Josef Březina

První vztah: 18. 9. 2016

Dolany 538, 783 16, Česká republika

Ing. Josef Březina

První vztah: 18. 9. 2016

Dolany 538, 783 16, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Březina

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2016

Dolany 412, 783 16, Česká republika

Ing. Josef Březina

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2016

Dolany 412, 783 16, Česká republika

Ing. Josef Březina

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2016

Dolany 412, 783 16, Česká republika

Ing. Josef Březina

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2016

Dolany 412, 783 16, Česká republika

Ing. Josef Březina

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

Dolany 412, 783 16, Česká republika

Ing. Josef Březina

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

Dolany 412, 783 16, Česká republika

Ing. Lenka Linhartová

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

Ibsenova 17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Lenka Linhartová

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

Ibsenova 17, Olomouc, 779 00, Česká republika

SMP CZ, a.s.

První vztah: 7. 5. 2017

Vyskočilova 1566, Praha, 140 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Lucie Zímová

  člen představenstva

  Špirkova 524/10, Praha, 142 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Kameník

  člen představenstva

  Do Nehvizdek 585, Nehvizdy, 250 81, Česká republika

 • Marc Pierre Fernand Cornil Huysman

  člen dozorčí rady

  rue de la Clémenterie, 786 70 Villennes sur Seine, Francouzská republika

 • Ing. Jan Freudl

  místopředseda představenstva

  Dobříšská 1032, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

 • Jean-Philippe Loiseau

  předseda dozorčí rady

  225,rue Lafayette, Paris, Francouzská republika

 • Ing. Pavel Němejc

  člen dozorčí rady

  Těšínská 836/22, Opava, 746 01, Česká republika

 • Ing. Martin Doksanský

  předseda představenstva

  Pod Černým vrchem 5420, Chomutov, 430 01, Česká republika

SMP CZ, a.s.

První vztah: 7. 9. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2017

Vyskočilova 1566, Praha, 140 00

SMP CZ, a.s.

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 7. 9. 2013

Vyskočilova 1566, Praha, 140 00

Akcionáři

SMP CZ, a.s., IČ: 27195147

Vyskočilova 1566, Česká republika, Praha, 140 00

od 7. 5. 2017

SMP CZ, a.s., IČ: 27195147

Pobřežní 667/78, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 7. 5. 2017 od 7. 9. 2013

SMP CZ, a.s., IČ: 27195147

Evropská 1692/37, Česká republika, Praha 6, 160 41

do 7. 9. 2013 od 27. 1. 2012

Odštěpné závody

název: ARKO TECHNOLOGY, a.s. - odštěpný závod Olomouc

od 30. 8. 2010

sídlo: Machátova, Česká republika, Olomouc, 783 01

od 30. 8. 2010

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

od 30. 8. 2010

předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 30. 8. 2010

předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 30. 8. 2010

předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 30. 8. 2010

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 30. 8. 2010

předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 17. 6. 2010

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 17. 6. 2010

předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

od 1. 10. 2007

předmět podnikání: úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu

do 17. 6. 2010 od 4. 6. 2005

předmět podnikání: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

do 17. 6. 2010 od 4. 6. 2005

předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

do 17. 6. 2010 od 4. 6. 2005

předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 17. 6. 2010 od 21. 9. 2004

předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 20. 3. 2004

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

od 19. 10. 2000

předmět podnikání: inženýrská, technicko-koordinační a výrobní činnost v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody

do 17. 6. 2010 od 25. 3. 1996

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 19. 10. 2000 od 19. 3. 1993

předmět podnikání: obchodní živnost

do 17. 6. 2010 od 19. 3. 1993

předmět podnikání: výroba ostatních nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovu

do 17. 6. 2010 od 19. 3. 1993

předmět podnikání: obchodně technická a výrobní činnost v oborech úpravy pitné a užitkové vody, čištění komunálních a zemědělských odpadních vod, strojů na zpracování dřeva a dřevní hmoty v tuzemsku a zahraničí činnost v jednotlivých oborech sestává z těchto dílčích činností: nákup a prodej investičních celků formou vyšších dodávek nákup a prodej komponent investičních celků technicko-koordinační činnost obchodně-kompletační činnost projekční činnost uvádění investičních celků do provozu technická a obchodní poradenská činnost

do 19. 3. 1993 od 29. 1. 1991

předmět podnikání: konstrukční a výrobní činnost

do 19. 3. 1993 od 29. 1. 1991

vedoucí odštěpného závodu: Ing. JOSEF BŘEZINA

Česká republika, Dolany, 783 16

od 18. 9. 2016

vedoucí odštěpného závodu: Ing. JOSEF BŘEZINA

Česká republika, Dolany, 783 16

do 18. 9. 2016 od 21. 1. 2014

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Josef Březina

Česká republika, Dolany, 783 16

do 21. 1. 2014 od 1. 2. 2011

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Lenka Linhartová

Ibsenova, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 1. 2. 2011 od 30. 8. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 2. 1993

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 4. 2017
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 4. 2007
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 5. 2004
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 10. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 2. 1993
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 2. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).