Hlavní navigace

AUTO STYL a.s.

Firma AUTO STYL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3315, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63080621

Sídlo:

Jeremiášova 1115/3, Praha Stodůlky (Praha 13), 155 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 8. 1995

DIČ:

CZ63080621

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

45110 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3315, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AUTO STYL a.s. od 3. 8. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 3. 8. 1995

adresa

Jeremiášova 1115/3
Praha 15500 od 9. 11. 2016

adresa

Jeremiášova 3/1115
Praha 5 do 9. 11. 2016 od 7. 11. 1997

adresa

Mazurská 521/11
Praha 8 18100 do 7. 11. 1997 od 3. 8. 1995

Předmět podnikání

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 8. 11. 2012

opravy silničních vozidel od 25. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, od 25. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 8. 2010

provozování veřejného parkoviště do 25. 8. 2010 od 5. 11. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 25. 8. 2010 od 7. 11. 1997

provozování motoristického sportu do 25. 8. 2010 od 24. 3. 1997

pronájem motorových vozidel do 25. 8. 2010 od 24. 3. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 25. 8. 2010 od 24. 3. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/91 Sb.a jeho přílohami). do 25. 8. 2010 od 3. 8. 1995

Opravy motorových vozidel. do 25. 8. 2010 od 3. 8. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 31. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 31. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 6. 6. 2018 od 31. 7. 2014

Jediný akcionář Saconia CZ a.s.. v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO STYL a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 25.000.000.--Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 2.500 kusů kmenových listinných akcí na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: desettisíckorun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO STYL a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Charouz Group a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 26 11 54 92, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akicií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti Charouz Group a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností Charouz Group a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.   Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Charouz Group a.s. má na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 3.7.2000 mezi společností Charouz Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1, IČ: 60 19 64 83 jako postupitelem a společností Charouz Group a.s. jako postupníkem jejímž předmětem je mimo jiné i pohledávka za společnost AUTO STYL a.s. z titulu uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 1.1.2000 mezi společností Charouz Holding, a.s.se sídlem Praha 1, Těšnov 1, IČ: 60 19 64 83 jako věřitelem a společností jako dlužníkem pohledávku. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje se započtením části pohledávky společnosti Charouz Group a.s. ve výši 25.000.000,--Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých), kterou má na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 3.7.2000 proti pohledávce společnosti AUTO STYL a.s. ve výši 25.000.000,--Kč (slovy: dvacepětmilinů korun českých), která vznikne společnosti AUTO STYL a.s. za společností Charoup Group a.s. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány společností Charouz Group a.s. na základě rozhodutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Charouz Group a.s. vůči společnosti AUTO STYL a.s. proti pohledávce společnosti AUTO STYL a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. do 8. 10. 2003 od 17. 6. 2003

Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření o započtení: do 8. 10. 2003 od 17. 6. 2003

a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, do 8. 10. 2003 od 17. 6. 2003

b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájmci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm.a). do 8. 10. 2003 od 17. 6. 2003

Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti AUTO STYL a.s. o 18,000 000,-Kč (slovy osmnáctmilionůkorunčeských) ze stávajícího základního jmění 5,000.000,-Kč (slovy pětmilionůkorunčeských) na 23.000 000,-Kč (slovy dvacettřimilionykorunčeských) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 18 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši 1.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku 18.000.000,-Kč se nepřipouští. Nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku,která nahrazuje listinu upisovatelů. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 1 měsíce ode dne,kdy bude zapsáno usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Číslo účtu,na nějž má být emisní kurs nově emitovaných akcií splacen,bude akcionářům sděleno při podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. do 2. 4. 2002 od 12. 3. 2001

Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 23.3.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o Kč 4,000.000,- (slovy čtyřimilionykorunčeských) na Kč 5,000.000,- (slovy pětmilionůkorunčeských). Na zvýšení základního jmění bude vydáno 400 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy desettisíckorunčeských) v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši Kč 10.000,-. Upisování akcií nad částku Kč 4.000.000,- se nepřipouští. Nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů a to tak, že budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 1 měsíce ode dne, kdy bude zapsáno usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 5. 11. 1999 od 13. 5. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 8. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 8. 10. 2003 od 5. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 5. 11. 1999 od 3. 8. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 od 18. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 18. 4. 2017 od 20. 11. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 20. 11. 2013 od 8. 10. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 8. 10. 2003 od 5. 11. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 5. 11. 1999 od 3. 8. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Iva Nejepsová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 31. 12. 2020

Vysoký Újezd 22, 267 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Linda Šplíchalová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

U průhonu 1514/17, Praha, 170 00, Česká republika

Tereza Lopezová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Za Strahovem 1101/31, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Lopez

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2018 - Poslední vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 6. 6. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2020

Anežky České 1118, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Kateřina Lopez

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 6. 2014

Anežky České 1118, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Kateřina Lopez

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 6. 2014

Anežky České 1118, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Kateřina Lopez

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Kateřina Lopezová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Kateřina Lopezová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Tereza Lopezová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 16. 6. 2014

Za Strahovem 1101/31, Praha 6, 169 00, Česká republika

Emanuel Lopez

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2012

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 12. 9. 2012

Herálecká I 1587/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Kateřina Lopezová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Iva Nejepsová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2014

Vysoký Újezd 22, 267 18, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrouda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 18. 8. 2005

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 7. 2007

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 26. 6. 2007

Sudoměřská 21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik členství: 26. 4. 2005

vznik funkce: 26. 4. 2005

U zahrádek 144, Praha 10, Česká republika

Jaroslav Páral

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 26. 4. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 26. 4. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

U zahrádek 144, Praha 10, Česká republika

Bc. Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 26. 4. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

Trávníčkova 1765, Praha 5, Česká republika

Jan Trajbold

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2001 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

zánik členství: 26. 4. 2005

na Padesátníku I./574, Praha 6, Česká republika

ing. Květoslav Vilímek

První vztah: 12. 3. 2001 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

1.máje 603, Uhlířské Janovice, Česká republika

Jan Trajbold

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 1999 - Poslední vztah: 12. 3. 2001

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 1999 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

zánik členství: 26. 4. 2005

Vinohradská 1595, Praha 2, 120 00, Česká republika

Petra Růžičková

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 5. 1999

Poznaňská 428, Praha 8, Česká republika

Iva Lopezová

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 5. 1999

Horálecká 1587, Praha 4, Česká republika

ing. Ivan Solfronk

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 2001

Třebešovská 203, Praha 9, Česká republika

Petra Růžičková

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1997

Poznaňská 428, Praha 8, Česká republika

Iva Lopezová

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1997

Horálecká 1587, Praha 4, Česká republika

ing. Ivan Solfronk

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1997

Třebešovská 203, Praha 9, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Emanuel Lopez

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Společník oprávněný k jednání

  ABC, v.o.s. - AUTOŠKOLA

  U Pergamenky 1511/3, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Historické vztahy

Emanuel Lopez

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 17. 8. 2010

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 18. 8. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Emanuel Lopez

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 16. 6. 2014

Herálecká I 1587/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Macourek

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2012

vznik členství: 17. 8. 2010

zánik členství: 12. 9. 2012

Rotavská 1326/15, Praha 5, Česká republika

Emanuel Lopez

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 17. 8. 2010

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 18. 8. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Filip Druzescu

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 17. 8. 2010

zánik členství: 16. 6. 2014

K Mateřské škole 508, Lety, 252 29, Česká republika

Filip Druzescu

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

zánik členství: 17. 8. 2010

K Mateřské škole 508, Lety, 252 29, Česká republika

Emanuel Lopez

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

Čisovice 101, 252 04, Česká republika

Emanuel Lopez

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

zánik členství: 17. 8. 2010

zánik funkce: 17. 8. 2010

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Filip Druzescu

člen předstvenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

Na Víru 447, Lety, 252 29, Česká republika

Petr Macourek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 26. 4. 2005

zánik členství: 26. 7. 2010

Rotavská 1326/15, Praha 5, Česká republika

Emanuel Lopez

Předseda předstvenstva

První vztah: 16. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

Korunní 101, Praha 3, Česká republika

Emanuel Lopez

Předseda předstvenstva

První vztah: 12. 3. 2001 - Poslední vztah: 16. 2. 2002

Korunní 101, Praha 1, Česká republika

Filip Druzescu

člen předstvenstva

První vztah: 12. 3. 2001 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

Brdičkova 27, Praha 5, Česká republika

Petr Bruch

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2001 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

zánik členství: 26. 4. 2005

Fragnerova 2382, Praha 6, Česká republika

Jan Trajbold

člen předstvenstva

První vztah: 13. 5. 1999 - Poslední vztah: 12. 3. 2001

Na Padesátníku I. 574, Praha 6, Česká republika

Miluše Boldová

Člen předstvenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 5. 1999

Mazurská 11/521, Praha 8, Česká republika

ing. Petr Bold

Předseda předstvenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 2001

Mazurská 11/521, Praha 8, Česká republika

Emanuel Lopez

Člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 2001

Korunní 101, Praha 3, Česká republika

Miluše Boldová

Člen předstvenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1997

Mazurská 11/521, Praha 8, Česká republika

ing. Petr Bold

Předseda předstvenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1997

Mazurská 11/521, Praha 8, Česká republika

Emanuel Lopez

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1997

Korunní 101, Praha 3, Česká republika

Společnost zastupuje a za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 31. 7. 2014

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo všichni členové představenstva společně.

do 31. 7. 2014 od 12. 3. 2001

Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 12. 3. 2001 od 3. 8. 1995

Další vztahy firmy AUTO STYL a.s.

2 fyzické osoby

Emanuel Lopez

První vztah: 2. 1. 2017

Bratřínov 66, 252 05, Česká republika

Emanuel Lopez

První vztah: 31. 7. 2014

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Společník oprávněný k jednání

  ABC, v.o.s. - AUTOŠKOLA

  U Pergamenky 1511/3, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Akcionáři

EMANUEL LOPEZ

Česká republika, Čisovice, 252 04

od 31. 7. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 8. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 11. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 8. 1995
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 8. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).